ตลาด 100 ปี เมืองปากพนัง เป็นตลาดเก่าแก่ดั้งเดิมมากว่า 100 ปี ตั้งอยู่ บริเวณท่าเรือข้ามฝากฝั่งตะวันออก อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ สร้างด้วยไม้ด้วยความที่ไม่ได้เป็นตลาดปรุงแต่ง ให้เก่าเหมือนหลาย ๆ ที่ ความเรียบง่ายและธรรมชาติของวิถีชีวิตผู้คนแถวนั้น จึงดูมีมนต์ขลังดึงดูดให้เข้าไปเยี่ยมชม ปัจจุบันมีสินค้าของฝากวางขายทั่วไป ปัจจุบันตลาดจะขายในช่วงบ่ายสามโมงถึง 6 โมงเย็น โดยตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำ ช่วงต้นตลาดจะเป็นร้านขายของ ลักษณะเป็นห้องแถวติดกันเป็นบล็อก ๆ ส่วนใหญ่ขายขนม พื้นบ้าน อย่างขนมลา มีให้เลือกทั้งแบบกรอบกับแบบเหนียวผสมน้ำผึ้ง เราชิมแล้วชอบแบบกรอบ ที่รสชาติออกหวานเหมือนทองม้วนบ้านเรา นอกจากนี้ ยังมีถั่ว มันขี้หนู (หัวมันชนิดหนึ่ง) และแห้วพื้นบ้าน ของกินแบบบ้าน ๆ  รวมถึงอาหารทะเลสดๆ ราคาย่อมเยาที่ชาวประมง จะมาส่งแม่ค้าทุกวัน และมีปลากระบอกแห้งของขึ้นชื่อของที่นี่ รวมไปถึงขายผัก ผลไม้ รวมไปถึง กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง  และอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถซื้อนำกลับไปเป็นของฝากได้
ตลาด 100 ปี ปากพนัง
ตึกเก่าบริเวณทางเข้าตลาด
ตลาด 100 ปี ปากพนัง
ตลาด 100 ปี ปากพนัง
ท่าเรือบริวเวณตลาดเก่า
ตลาด 100 ปี ปากพนัง
ของที่ขายในตลาด 100 ปี
ตลาด 100 ปี ปากพนัง
อาหารทะเลสดๆ ราคาย่อมเยา
ตลาด 100 ปี ปากพนัง
ตลาด 100 ปี ปากพนัง
ตลาด 100 ปี ปากพนัง
แห้วพื้นบ้าน
ตลาด 100 ปี ปากพนัง
ปลากระบอกร้าตากแห้ง อาหารขึ้นชื่อ
ตลาด 100 ปี ปากพนัง
วิถีชีวิตของชาวบ้านที่เห็นจนชินตา ตากปลาแดดเดียว
ตลาด 100 ปี ปากพนัง
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook