บ่อน้ำร้อนกรุงชิง ตั้งอยู่ ณ สำนักสงฆ์บ่อน้ำร้อนวนาราม หมู่ที่3 ตำบล กรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิ ประมาณ 55 องศาเซลเซียส ผุดขึ้นมาจากใต้ผิวดิน ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้บ่อน้ำร้อนกรุงชิงแตกต่างจากที่อื่นคือมีกลิ่นกำมะถัน (กลิ่นแก๊สไข่เน่า) จึงทำให้ไม่เหมาะแก่การนำไปต้มไข่ ประกอบอาหาร หรือทำเป็นห้องอบซาวน่า (Sauna) เหมือนบ่อน้ำร้อนที่อื่น อีกทั้งหากบ่อน้ำร้อน ได้รับแรงสั่นสะเทือน (เช่นการตบบนขอบบ่อเพื่อให้เกิดการสั่นสะเทือน) จะเห็นกลุ่มฟองอากาศที่ผุดขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อนแห่งนี้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม บ่อน้ำร้อนกรุงชิงได้รับการดูและและจัดการโดย กลุ่มบ่อน้ำร้อนกรุงชิงเพื่อการท่องเที่ยว มีนายวิรัตน์ เล่มทัศน์ เป็นประธานกลุ่ม ก่อตั้งเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เพื่อการพัฒนาและแปลงเป็นมูลค่าให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มและชุมชน โดยเชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ ที่มีอยู่ในกรุงชิง

บ่อน้ำร้อนกรุงชิง นครศรีธรรมราช
โดยกิจกรรมที่ทางกลุ่มบ่อน้ำร้อนได้จัดไว้คือ กิจกรรมแช่ตัว และแช่เท้า เพื่อผ่อนคลาย โดยทางกลุ่มจะจัดผสมน้ำธรรมดาและน้ำจากบ่อน้ำร้อน เพื่อให้อุณหภูมิสำหรับการแช่พอดี ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงควรติดต่อทางกลุ่มล่วงเพื่อความสะดวก โดยจะคิดอัตราค่าบริการคือในกรณีที่นักท่องเที่ยว จองมาเป็นหมู่คณะ จะคิดค่าบริการ 20บาท / คน พร้อมทั้งกลุ่มบ่อน้ำร้อนจะจัดเครื่องดื่มสมุนไพร เช่น น้ำเตยหอม น้ำดอกอัญชัน หรือน้ำคลอโรฟิลล์ เพื่อสุขภาพไว้ด้วย หากนักท่องเที่ยวมีจำนวนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปทางกลุ่มจะจัดขนมหวานไทย (ลอดช่อง) สำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย ในกรณีที่ นักท่องเที่ยว ไม่ได้สำรองล่วงหน้าจะคิดค่าบริการ 10 บาท / คน แต่จะได้เพียงบริการอาบน้ำร้อนเท่านั้น

หากสนใจเข้าเยี่ยมชม หรือใช้บริการของกลุ่มบ่อน้ำร้อนกรุงชิง สามารถติดต่อได้ที่ 084 443 68 67 (ติดต่อคุณ พวงเพ็ญ บุญปก)
ทะเลหมอกกรุงชิง
บ่อน้ำร้อนกรุงชิง นครศรีธรรมราช บ่อน้ำร้อนกรุงชิง นครศรีธรรมราช
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook