เก๋งจีนวัดแจ้ง ตัวอาคารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปทรงอย่างอาคารจีนภายในดิษฐานบัวบรรจุอัฐของเจ้าพระยานคร (หนู) และหม่อมทองเหนียว ผู้เป็นชายา ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตวิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณซึ่งอยู่ในวัดแจ้ง ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เก๋งจีนวัดแจ้ง  นครศรีธรรมราช
เก๋งจีนวัดแจ้ง  นครศรีธรรมราช
เก๋งจีนวัดแจ้ง  นครศรีธรรมราช
เก๋งจีนวัดแจ้ง  นครศรีธรรมราช
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook