เที่ยวอุทัยธานี
อุทัยธานีเป็นเมืองที่มีรณรงค์และให้ความสำคัญกับการใช้จักรยานเป็นพาหนะ เนื่องจากอุทัยธานีเป็นเมืองเล็กมี เสน่ห์และยังคงความ เป็นเมืองแห่งวิถีชีวิตที่งดงาม มีแม่น้ำสะแกกรังไหลผ่านคอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้าน การปั่นจักรยาานชมเมืองอุทัยจึงเป็น อีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสชีวิตชุมชนริมฝั่ง แม่น้ำสะแกกรัง และเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดด้วยเป็นพาหนะที่สะดวก มีความคล่องตัวสูง อีกทั้งเป็นการประหยัด ปลอดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อนและได้ออกกำลังกายไปในตัว ซึ่งตลอดเส้นทางจะได้สัมผัส กับความหลากหลายเหล่านี้
ปั่นจักรยานสัมผัสวิถีชีวิตอุทัยธานี
  • ตลาดเช้าวิถีชีวิตของชุมชนชาวแพและชาวบน ณ ลานสะแกกรัง ซึ่งดำรงเอกลักษณ์มาช้านาน
  • ของฝากของที่ระลึกตลาดใจกลางเมือง อาทิ ขนามปังสังขยา ข้าวเกรียบปลา ผ้าทอมือ
  • ขึ้นสะพานเล็กข้ามไปยังวัดโบสถ์ ทอดสายตาสัมผัสชีวิตชาวแพ สองฝั่งน้ำสะแกกรัง สายน้ำแห่งชีวิตของชาวอุทัยธานี
  • ชมวัดอุโปสถาราม หรือวัดโบสถ์ สร้างตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือชั้นครู เจดียฺสามองค์สามสมัย อยู่ในหมู่เดียวกันแลแปลกตา
  • การเลี้ยงปลาแรดในกระชัง  ณ ลำน้ำสะแกกรัง
  • เกาะเทโพ เป็นแหลมยื่นออกมาคั่นระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแกกรัง เกาะเทโพนี้เป็นจุดที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่ชอบปั่นจักรยานท่องเที่ยว หลังจากข้ามสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างตลาดสดเทศบาลและวัดอุโบสถาราม ซึ่งไม่ยาวนักและขนาดเล็กเพียงรถ มอเตอร์ไซค์สวนกันได้ ก็ บรรยากาศสองข้างจะเป็นป่าไผ่ ไร่ข้าวโพด และ ทุ่งนาให้บรรยากาศที่สงบร่มรื่น ชาวบ้านที่นี่ทำสวนส้มโอ มีทั้งพันธุ์มโนรมย์ และขาวแตงกวา นอกจากนี้ยังมี แหล่งผลิตภัณฑ์จากหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลา กลุ่มแม่บ้านปลา แปรรูปเกาะเทโพ กลุ่มทำมีดจาก เหล็กกล้า กลุ่มจักสานไม้ไผ่ รวมระยะทางปั่นจักรยานบนเกาะทั้งหมด 33 ก.ม.
ปั่นจักรยานสัมผัสวิถีชีวิตอุทัยธานี
จากบนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองอุทัยธานีได้กว้างขวาง  มีจุดนั่งพักผ่อนชมวิวหลายจุดและมีศาสนสถาน ที่ให้เข้าไป ไหว้พระทำบุญหลายแห่ง ทั้งวิหารพระพุทธรูปสำคัญ วิหารพระบรมสารีริกธาตุ ศาลเจ้าจีน นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ มณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งย้ายมาจากวัดจันทาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2448 ด้านหน้ามีระฆังใบใหญ่ที่พระปลัดใจ และชาวอุทัยธานีร่วมกันสร้างเมื่อ พ.ศ. 2443 ถือกันว่าเป็น ระฆัง ศักดิ์สิทธิ์ใครมาแล้วต้องตีเพื่อความเป็นสิริมงคล
สะพานปูนข้ามไปยังวัดโบสถ์และสามารถชมวิวชุมชนริมน้ำสะแกกรัง
ปั่นจักรยานสัมผัสวิถีชีวิตอุทัยธานี
ปั่นจักรยานสัมผัสวิถีชีวิตอุทัยธานี
วิถีชีวิตริมน้ำสะแกกรัง
วัดโบสถ์ตรงข้ามตลาดสด
ปั่นจักรยานสัมผัสวิถีชีวิตอุทัยธานี
ปั่นจักรยานสัมผัสวิถีชีวิตอุทัยธานี
ปั่นจักรยานสัมผัสวิถีชีวิตอุทัยธานี
ไปปั่นตลาดสดในยามเช้า
ปั่นจักรยานสัมผัสวิถีชีวิตอุทัยธานี
ปั่นชมทุ่งนาเขียวขจีบนเกาะเทโพ
ปั่นจักรยานสัมผัสวิถีชีวิตอุทัยธานี
ปั่นจักรยานสัมผัสวิถีชีวิตอุทัยธานี
ปั่นจักรยานสัมผัสวิถีชีวิตอุทัยธานี
ตึกและบ้านไม้เก่าแก่เมืองอุทัยธานี(ก่อนทาสีใหม่เป็นสีม่วงทั้งเมือง)
ปั่นจักรยานสัมผัสวิถีชีวิตอุทัยธานี
ปั่นจักรยานสัมผัสวิถีชีวิตอุทัยธานี
ถนนคนเดินตรอกโรงยา
ปั่นจักรยานสัมผัสวิถีชีวิตอุทัยธานี
ปั่นจักรยานสัมผัสวิถีชีวิตอุทัยธานี
ปั่นจักรยานสัมผัสวิถีชีวิตอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์โอทอปธูปหอมตะนาวควันน้อย
ธูปหอมตะนาว

รายละเอียดเพิ่มเติม
รีอสร์ทและที่พักในเมืองอุทัยส่วนมากจะมีจักรยานให้บริการฟรี แต่ถ้าต้องการจักรยานสำหรับนักปั้นโดยเฉพาะ สามารถติดต่อได้ที่ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอุทัยธานแผนที่เกาะเทโพ และตัวเมืองอุทัยธานี โทร 056 511 991
086 214 2505 บริการรถจักรยานให้เช่า ร้านปุ๋มกาแฟสดโบราณ โทร 081 046 888 0

รู้ก่อนปั่น
ประเภทเส้นทาง    สัมผัสชีวิตชุมชนสองสายน้ำ
ลักษณะพื้นที่        ที่ราบและคอนกรีตเล็กๆและถนนลูกรังตลอดสองข้างทาง รายล้อมด้วยแมกไม้ท้องทุ่งนา ป่าไผ่และสายน้ำ
ระยะทาง             15 ก.ม. จากลานสะแกกรัง – ลานสะแกกรัง เวลา 1 ชั่วโมง
 40 ก.ม. จากลานสะแกกรังถึงศูนย์โอทอป เมืองพระชนกจักกรี  เวลา 2.30 ช.ม.
 50ก.ม. จากลานสะแกกรังวัดพระปรางค์เหลือง ถึงศูนย์โอทอป เวลา 3.30 น.

ช่วงเวลาควรปั่นจักรยานแต่เช้าเพราะอากาศจะไม่้ร้อนมาก หรือไม่ก็ช่วงเย็นไปเลย

 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook