วัดทุ่งเสลี่ยม ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย เป็นสถานที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อศิลา พระพุทธรูปหินทรายปางนาคปรกที่งดงามที่สุดองค์หนึ่ง ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุนับพันปี   พระพุทธรูปสกัดจากหินทรายสีเทา ศิลปะทวารวดี พบอยู่ในถ้ำเจ้าราม เคยถูกโจรกรรม และกลับมาประดิษฐานที่วัดทุ่งเสลี่ยมเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม  ชาวสุโขทัยและ จังหวัดใกล้เคียงต่างศรัทธาเลื่อมใสต่อหลวงพ่อศิลาเป็นอย่างมาก เป็นที่เลื่องลือเลื่อมใสในพลังอันศักดิ์สิทธิ์และได้รับความสนใจ ในความงดงามด้านศิลปะ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่ทางวัดทุ่งเสลี่ยมจัดงานสักการะหลวงพ่อศิลา ถือได้ว่าเป็นวัด ที่มีพุทธศาสนิกชน จากอำเภอทุ่งเสลี่ยม และจากอำเภอต่างๆ ทั่วทุกจังหวัดมาร่วมงานสักการะหลวงพ่อศิลาเป็นจำนวนมากในงานจะมี ขบวนแห่ครัวทาน ขบวนพานพุ่มที่สวยงาม

หลวงพ่อศิลา เป็นพระพุทธรูปนาคปรก ปางสมาธิ สกัดจากหินทรายสีเทา ที่กระบังหน้ามีแนวขึ้นตรงกลาง ลักษณะบ่งบอกว่า ทำขึ้นในประเทศไทย มีลักษณะพิเศษชัดเจนคือมีผ้าทิพย์รองรับตัวองค์พระ ปกติจะเป็นเส้นตรง มีลายดอกจันที่ขุดลึกลงไปในเนื้อหิน ต่างจากส่วนใหญ่เป็นลายขีดธรรมดา ทรงกรองศอพาหุรัด สวมศิราภรณ์ สวมมงกุฎเทริดพระพักตร์ทรงสี่เหลี่ยมคล้าย ศิลปะขอม โบราณพระพักตร์ไม่แย้มพระโอษฐ์เหมือน ศิลปะบายน ประทับนั่งขัดสมาธิราบ บนฐานขนาดนาคสามชั้น นาคที่ปรกอยู่เหนือ พระเศียรมีเจ็ดเศียร ด้านหลังหางนาคพาดขึ้นมาถึงลำตัว มีลวดลายแบบศิลปะลพบุรีสร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราชที่18-19 ขนาดองค์พระ วัดจากรากฐานถึงปลายยอดเศียรนาคสูง 85.50 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 44 เซนติเมตร น้ำหนัก 126.5 กิโลกรัม
หลวงพ่อศิลา เดิมประดิษฐานอยู่ถ้ำเจ้ารามมีฝูงค้างคาวอาศัยอยู่มาก ชาวบ้านไปหามูลค้างคาว พบพระพุทธรูปทำด้วยศิลาปางนาค ปรกเมื่อกลับถึงหมู่บ้าน ชาวบ้านไปบอก พระอภัยที่เป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งเสลี่ยมหารือกับผู้ใหญ่บ้านว่าจะอัญเชิญหลวงพ่อศิลา มาไว้ วัดทุ่งเสลี่ยม เนื่องจากพระอภัยสูงอายุ เดินทางไม่ไหว จึงได้ล้มเลิก ความรู้ถึงครูบาก๋วนเจ้าอาวาสวัดแม่ปะหลวงตำบลแม่ปะอำเภอเถิน จังหวัดลำปางนำชาวบ้านไปอัญเชิญหลวงพ่อศิลา เมื่อเข้าไปในถ้ำเจ้ารามพบพระพุทธรูปปางนาคปรก มีค้างคาวบินวนเวียนมากมาย ครูบาก๋วนได้อัญเชิญพระพุทธรูปออกจากถ้ำเจ้าราม ในราวปี2472-2475 เดินทางกลับด้วยความลำบาก ผ่านหนองปลาซิว (บ้านห้วยทราย) หนองส้มป่อย (บ้านน้ำดิบ) จนถึงทุ่งเสลี่ยม ชาวทุ่งเสลี่ยมจัดขบวนแห่ต้อนรับ เมื่อถึงวัดทุ่งเสลี่ยมเกิดปาฏิหาริย์ขึ้น ท้องฟ้าที่แจ่มใส ก็ถูกบดบังด้วยเมฆฝน เกิดฝนตกหนักเป็นเวลานาน เมื่อฝนหยุดตกมีฝูงค้างคาวบินวนเหนือวัดทุ่งเสลี่ยม แล้วบินกลับ ถ้ำเจ้าราม ชาวบ้านเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูป ไม่ยอมให้ครูบาก๋วนอัญเชิญกลับไปยังอำเภอเถิน  เจ้าอาวาสวัดทุ่งเสลี่ยม จึงหารือกับเจ้าคณะอำเภอสวรรคโลก ซึ่งตกลง ให้พระพุทธรูปศิลาประดิษฐานที่วัดทุ่งเสลี่ยม ชาวบ้านตั้งชื่อว่า "หลวงพ่อศิลา" ครูบาก๋วนจึงได้จำลองหลวงพ่อศิลา อัญเชิญไปไว้ที่วัดแม่ปะหลวง อำเภอเถิน จังหวัดลำปางด้วยใจศรัทธา

วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
มณฑปสีขาวที่ประดิษฐานหลวงพ่อศิลา
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
หลวงพ่อศิลา
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook