วัดแม่ทุเลา  ตั้งอยู่ที่ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัยภายในวัด ประกอบด้วยอุโบสถ เจดีย์ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ และอื่นๆ เดิมเรียกวัดน้ำล้อม ต่อมาเรียกตามชื่อหมู่บ้านแม่ทุเลา ว่า วัดแม่ทุเลา   สิงที่โดดเด่นภายในวัดคือ  อุโบสถสีทองโดดเด่น  งดงามด้วยลวดลายแกะสลัก มีประตูทางขึ้นเป็นบันไดนาค  4 ทิศ ภายในอุโบสถประดับด้วยแก้วโมเสค ระยิบ ระยับ มีพระพุทธรูปองค์ประธาน และพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ภายใน นอกจากนี้ยังมีวิหารเก่าแก่ที่ได้รับศิลปะจากอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ภายในมีพระประธานคล้ายกับศิลปะพม่า
อุโบสถสีทอง
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
วิหารเก่าแก่
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook