วัดกลางดง ตั้งอยู่ที่ ตำบลกลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย มีสถาปัตยกรรมที่มีวิจิตรศิลป์งดงามไม่ว่าจะเป็นอุโบสถ ซึ่งมีศิลปะ คล้ายกับวัดในจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง สิ่งที่โดดเด่นคือ องค์พระเจดีย์ 5 ยอด สีทองซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพระวิหาร ซึ่งเป็นศิลปะพม่า ภายในบรรจุแก้วแหวนเงินทองที่มีค่ามากมาย  ทำเลที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากถนนสายหลักในอำเภอทุ่งเสลี่ยม มีภูมิทัศน์ ที่สวยงามคือ มีภูเขาเป็นฉากหลังโอบล้อมไว้ หากมาในช่วงฤดูทำนาเราจะได้เห็นพระอุโบสถและองค์พระเจดีย์ ท่ามกลางฉากด้านหน้า ที่เป็นนาข้าวเขียวขจีโดดเด่นมาแต่ไกล นอกจากนี้ยังมี,ณฑปอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย(นักบุญแห่งล้านนา) ลักษณะเป็นรูปหล่อลอย องค์เท่าองค์จริง ประดิษฐานอยู่ในมณฑปวัดกลางดง อันเป็นที่เคารพสักการะนับถือของประชาชนชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยม สาเหตุที่พระครูบาศรีวิชัยมาประดิษฐานที่วัดกลางดง เนื่องจากลูกศิษย์เอกของพระครูบาเจ้าศรีวิชัย (คือพระทองสุก คุณารักษ์) เป็นคนบ้านกลางดง พระครูบาเจ้าศรีวิชัยให้ลูกศิษย์ของท่านมาสร้างพระธาตุเจดีย์ ทองคำ  5 ยอด ไว้ที่วัดกลางดง 1 องค์ ปัจจุบันได้บูรณะใหม่เห็น จุดเด่น เป็นสง่าอยู่ขณะนี้ด้วยอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  คณะศิษย์และกรรมการวัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จึงได้ถวายรูป เหมือนเท่าองค์จริงให้กับทางวัดกลางดง ตำบล กลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 1 องค์ โดยคณะกรรมการวัดได้ไปแห่รับ เอาจากวัดบ้านปาง เมื่อปี พ.ศ.2537 และชาวบ้านได้จัดงานต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ และนำมาไว้ที่ วิหารของวัด สาธุชนที่ทราบข่าวก็เข้าไปกราบและขอพรไม่ขาด เมื่อปี พ.ศ.2541 ท่านเจ้าอาวาส (พระครูพิพิธธรรมมงคล) ได้ร่วมกับ คณะกรรมการวัดได้สร้างมณฑป ที่ประดิษฐานถวายและได้อัญเชิญ องค์รูปเหมือนพระครูบาเจ้าศรีวิชัยขึ้นประดิษฐาน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 ซึ่งถือว่าเป็นฤกษ์ดี คือวันขึ้นปีใหม่ ทางวัดให้มีงานฉลอและทำพิธีขอพรด้วยการประกอบพิธีสะเดาเคราะห์-ต่อชะตา และได้ถือเป็นงานประจำปีของวัด จนถึงปัจจุบัน
พระเจดีย์ 5 ยอด
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
วิหารวัด
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
วัดกลางดงโดดเด่นมองเห็นจากริมถนน
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
มณฑปครูบาศรีวิชัย
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
วัดบ้านกลางดง ทุ่งเสลี่ยม
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook