พระธาตุอินทร์แขวนจำลองตั้งอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยาราม พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ.เมือง จ.แพร่ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีจอนอกจากจะได้สักการบูชา พระธาตุอินทร์แขวนจำลองแล้ว ยังจะได้สัมผัสองค์พระผุดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และวัดนี้ ยังตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา ธรรมชาติ ที่เป็นแหล่งโอโซนติดอันดับ 7 ของประเทศไทย มาไหว้พระขอพรแล้ว ยัง จะได้สูดอากาศชั้นดี ช่วยชาร์จพลังชีวิต ภายใน พุทธอุทยานมีเดินทางขึ้นไปนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน ประมาณ 200 เมตร เป็นขั้นบันไดและบางช่วงเป็นทางซีเมนต์ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกัน ได้แก่  พระพุทธชยันตรีมหัศจรรย์  รอยพระพุทธบาท ถ้ำศิลาบรรณคูหา ซึ่งมีร่องรอยของสมบัติ ของคนโบราณ พระพุทธรูป  
พระธาตุอินทร์แขวน แพร่
เจ้าคุณพระวิมลกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่ ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยาราม พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดแพร่ เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์ปฏิบัติธรรมฯว่า เมื่อประมาณ 600 กว่าปี ณ บริเวณแห่งนี้เป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีภูเขาหินปูน หินตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ชาวบ้านหรือคนพื้นเมืองเรียกภูเขาว่า ดอย ซึ่งมีชื่อดอยต่างๆ อาทิ ดอยช้างผาด่าน ดอยผานมนาง หรือดอยผาสวรรค์ ดอยป่าซาง ดอยผาหลวง ดอยป่าคา ดอยป่าเปา ดอยผาสามหน่อ ดอยจำปู ดอยถ้ำ เป็นต้น ต่อมาจึงได้มาพัฒนาให้ ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของ พระสงฆ์สามเณรและฆราวาส และญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั่วไป ตลอดจนเป็นสถานที่อบรมนักเรียนสามเณรของโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยาและโรงเรียนอื่นๆ มีเจ้าคุณ พระวิมลกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นประธานการพัฒนา และป่าไม้จังหวัดแพร่ได้กำหนดเขต โครงการพัฒนาศูนย์ฯ จำนวน 26ไร่ ปีพ.ศ.2553ได้รับหนังสือสำคัญแสดงเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พื้นที่ฟื้นฟูป่าไม้ร่วมกับพระสงฆ์ ใน พื้นที่ป่าไม้เป็นที่พักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรม อาณาเขตส่วนใหญ่เป็นสวนหินงอก หินตั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก
ในระหว่างหินตั้ง หินงอก ทางศูนย์ได้ปลูกกล้วยน้ำหว้า กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ พืชผักสวนครัวอื่นๆเพื่อประกอบภัตตาหาร บนหน้าผาตั้งได้ก่อสร้างเป็นพุทธสถาน มีพระธาตุอินทร์แขวนซึ่งจำลองมาจากประเทศพม่า พระเจ้าชยันตีมหัศจรรย์ พระเจ้าทันใจ พระเจ้าสำเร็จเร็วพลัน พระเจ้าหยกทิพย์ พระไม้ขนุนมงคลคลคีรีศรีภูมิทิพย์  พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งเดียว ของประเทศไทยเป็นแหล่งต้นบุญ ต้นน้ำ ต้นป่าและต้นไม้ ดินแดนโอโซนอันดับ 7 ของประเทศไทย ใครมีโอกาสไป เมืองแพร่ต้อง ไปสัมผัสให้ได้

ถ้าเดินทางขึ้นเหนือทางหลวง 101 ทางเลี่ยงเมืองแพร่เลี้ยวขวาไปตามถนน 1101 ทางเดียวกับไปพระธาตุช่อแฮ  ก่อนถึงพรธาตุช่อแฮ เลี้ยวซ้ายไปบ้านทุ่งโฮ้ง แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวง 1024 มีป้ายบอกทางเป็นระยะๆ ไม่หลงแน่นอน ถนนตลอดการเดินทางเป็น ถนน ลาดยาง มีทางชันบางช่วง แต่ไม่มาก จากนั้นเลี้ยวขวาขึ้นไปยังพุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ บริเวณวัดมีที่สำหรับจอดรถแต่ ไม่กว้างมาก
พุทธอุทยานดอยสวรร์แทรกตัวในภูเขามองเห็นแต่ไกล
พระธาตุอินทร์แขวน แพร่
ทางเดินขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน แพร่
มุมมองระหว่างทาง
พระธาตุอินทร์แขวน แพร่
พระธาตุอินทร์แขวน แพร่
พระธาตุอินทร์แขวนสีทองงดงาม
พระธาตุอินทร์แขวน แพร่
พระธาตุอินทร์แขวน แพร่
พระพุทธชยันตรีเมื่อมองจากพระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน แพร่
จากพระธาตุฯมีทางเดินลงไปไหว้พระพุทธชยันตรี
พระธาตุอินทร์แขวน แพร่
พระธาตุอินทร์แขวน แพร่
พระธาตุอินทร์แขวน แพร่
จากนั้นเดินต่อไปยังรอยพระพุทธบาท
พระธาตุอินทร์แขวน แพร่
มุมมองจากรอยพระพุทธบาท
พระธาตุอินทร์แขวน แพร่
พระธาตุอินทร์แขวน แพร่
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook