หม้อฮ่อม เป็นชื่อผ้าย้อมพื้นเมืองสีกรมท่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองแพร่มานานแล้ว เป็นสิ่งหนึ่งที่ผ้าห้อมฮ่ออม เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็น ถึงความงามทางวัฒนธรรมการแต่งกายของคนเมืองแพร่อย่างแท้จริง บ่งบอกถึงความเป็นชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์ ที่สืบทอดจาก บรรพบุรุษมาอย่างยาวนาน แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองแพร่ ซึ่งจะเห็นได้จากชุดการแต่งกายพื้นเมือง ของชาวแพร่ จะนิยมสวมใส่เสื้อผ้าหม้อฮ่อมโดยการแต่งกายของชายนั้น นิยมสวมเสื้อหม้อฮ่อมคอกลม แขนสั้น ผ่าอกติดกระดุมหรือใช้สายมัด ลักษณะคล้ายเสื้อกุยเฮงของชาวจีนและกางเกงหม้อฮ่อมขาก้วย ใช้ผ้าขาวม้ามัดเอว ผ้าหม้อห้อม ใช้ผ้าฝ้ายที่ได้จากการทอย้อมด้วย สีครามที่ได้จากต้นห้อมหรือต้นคราม จะได้ผ้าสีเดียวกันตลอดทั้งผืน ในเมืองแพร่มีแหล่งผลิตที่สำคัญ 3 แหล่งใหญ่ ๆ คือ บ้านพระ หลวง บ้านเวียงทอง และ บ้านทุ่งโฮ้ง  ซึ่งหม้อห้อมแพร่โด่งดังไปทั่วประเทศ จนมีคำกล่าวว่า  “ใครมาเมืองแพร่ต้องซื้อ หม้อห้อม”

หม้อฮ่อม บ้านทุ่งโฮ่ง 

บ้านทุ่งโฮ้ง  ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองแพร่ ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุด ในปัจจุบันการตัดเย็บเสื้อผ้าหม้อฮ่อม นับได้ว่า สร้างงานและทำรายได้ ให้กับชาวบ้านทุ่ง โฮ้งเป็นอย่างมาก ทำให้หมู่บ้านนี้ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี บ้านทุ่งโฮ้งได้เป็นเขต สุขาภิบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ ซึ่งมีร้านตัดเย็บเสื้อผ้าหม้อฮ่อมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่ละร้านต่างก็มีเครื่องหมายและชื่อร้าน แตกต่างกันออกไป เมื่อเราเริ่มเข้าสู่ตัวเมืองแพร่จะผ่านบ้านทุ่งโฮ่ง  เราจะได้พบกับถนนสายหม้อห้อม ที่เต็มไปด้วยร้านขายสิ้นค้า หม้อฮ่อม ตลอดสองข้างทางกว่า 4 กิโลเมตร  มีทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า และของที่ระลึกต่างๆ ที่ทำจากหม้อฮ่อม ดีไซน์มีหลายหลายแบบ ให้เลือกทั้งแบบดั้งเดิมและแบบทันสมัยสวยเก๋ ในราคาไม่แพง

การเดินทาง
บ้านทุ่งโฮ่งห่างจากตัวจังหวัดแพร่ ประมาณ 4 กิโลเมตร การเดินทางสู่ตำบลสามารถใช้เส้นทางหลวง 101 ถนนยันตรกิจโกศล และเดินทางต่ออีก 5 กิโลเมตร

หม้อฮ่อมบ้านทุ่งโฮ่ง 
หม้อฮ่อมบ้านทุ่งโฮ่ง 
หม้อฮ่อมบ้านทุ่งโฮ่ง 
หม้อฮ่อมบ้านทุ่งโฮ่ง 
หม้อฮ่อมบ้านทุ่งโฮ่ง 
หม้อฮ่อมบ้านทุ่งโฮ่ง 
หม้อฮ่อมบ้านทุ่งโฮ่ง 
หม้อฮ่อมบ้านทุ่งโฮ่ง 
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook