โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า ตั้งอยู่ที่ อำเภอ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก  ภายในเขตอุทยาน ภูหินร่องกล้า ก่อนถึงโรงเรียนทหารการเมืองและบ้านร่องกล้า ภูมิทัศน์ของโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า อยู่ท่ามกลางภูเขาที่เขียวขจีและ มีอาการที่เย็นสบาย ตลอดทั้งปี วัตถุประสงค์ของโครงการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เพาะชำ กล้าไม้  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ปลูกปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บริเวณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าในด้านการท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อม  ไฮไลต์ของการมาเที่ยวคือ การได้ยืนชมวิวตามผาต่างๆ ทั้ง 5 ผา ได้แก่ ผาบอกรัก ผาสลัดรัด ผารักยืนยง ผาคู่รัก และผาไททานิค ซึ่งตั้งอยู่เรียงรายกัน รวมถึงชมทุ่งดอกกระดาษที่จะบานอยู่ริมผา อย่างงดงามในช่วงกลางเดือนมกราคม  

ทุ่งดอกกระดาษบานริมผาในช่วงกลางเดือน ม.ค.
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
แปลงปลูกดอกกระดาษบานเพื่อสันทนาการ
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
ทางเดินไปชมผาทั้ง 5 ผา
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
บ้านร่องกล้า
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook