น้ำตกศรีดิษฐ์ ตั้งอยู่พื้นที่เขาค้อ  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี เป็นน้ำตกชั้นเดียว สายน้ำไหลผ่านหน้าผาหินกว้าง มอง เห็นคล้ายม่านน้ำ ตกลงสู่เบื้องล่างกระทบหินน้ำกระเชนสวยงาม ในช่วงฤดูฝนน้ำจะมีปริมาณมาก ในฤดูร้อนน้ำจะไหลเอื่อยๆ แต่ไม่แห้ง ขอด มีลานกว้าง สำหรับเล่นน้ำ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ในอดีตผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์เคยยึดบริเวณพื้นที่แถบนี้เป็นค่ายก่อการ โดยสร้างเครื่องมือการเกษตรประเภทเครื่องสีข้าวพลัง น้ำ ครกตำข้าว ลานนวดข้าวอยู่ในบริเวณนั้น ปัจจุบันเป็นแหล่ง พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีความ สวยงามมากแห่งหนึ่ง
ชื่อ น้ำตกศรีดิษฐ์ ตั้งชื่อเพื่อเชิดชูเกียรติ แด่ ส.อ. ประพจน์ ศรีดิษฐ์ ผู้สละ ในเหตุการณ์เหล่านักรบผู้กล้า เขาค้อได้เข้ามา ปราบปรามกลุ่ม ผู้ก่อการร้ายคอมมินิสต์ ชีพ  ที่น้ำตกศรีดิษฐ์  ซึ่งเคยเป็นที่สะสมเสบียงและอยู่อาศัยของกลุ่มผู้ก่อการร้าย คอมมินิสต์จึง ทำให้น้ำตกแห่งนี้ถูกตั้งชื่อเพื่อเชิดชูเกียรติ แด่ผู้ที่เสียสละ
บริเวณน้ำตก มีศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ร้านบริการอาหารเครื่องดื่มโดยเฉพาะ ไก่ย่างส้มตำ รวมทั้ง ของที่ระลึกพวกเสื้อผ้า พื้นเมือง
1.รถยนต์ส่วนตัว

จากสามแยกหนองแม่นา บ้านหนองแม่นา ให้เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2325 ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร จะเห็นป้ายทางเข้าน้ำตกศรีดิษฐ์ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็ถึงลานยอดรถ เดินเข้าไปประมาณ 100 เมตร จะถึงตัวน้ำตก

 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook