ไร่ บี เอ็น  เป็นไร่ที่ผลิตพืช ผัก ผลไม้ และดอกไม้เมืองหนาว  ซึ่งตั้งอยู่บนเขาค้อ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมาะสำหรับ แวะชื้อของฝาก และเยี่ยมชมพันธ์ไม้เมืองหนาวต่างๆ ที่ปลูกในไร่ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล  เช่นฟักแม้ว ผักกาดแก้ว มะระหวาน สตรอเบอรี่ ลิ้นจี่  อโวคาโด บรอคคอรี่  เสาวรส  ดอกไม้ เช่น คาร์เนชัน แกลดิโอลัส แอสเตอร์ ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยว สามารถเดินชมสวนเกษตรภายในแปลงผัก พันธุ์ไม้ของไร่ได้ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ The Front By BN Farm ซึ่งเป็นส่วนของ ร้านกาแฟและสวนดอกไม้ที่เปิดให้เข้าชมในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพ.ย-ม.ค.
ไร่ บี เอ็น  ได้เริ่มบุกเบิกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 โดยคุณบรรเจิด คุ้นวงศ์ ผู้ซึ่งสั่งสมประสบการณ์ เชิงวิชาการแผนใหม่ ปัจจุบันมี ทายาทเข้ามาดูแลแทน คือ นายจุลพงษ์ คุ้นวงษ์ (บุตรชาย) เริ่มจากการทำสวนลิ้นจี่เป็นอย่างแรก และได้พัฒนาปรับปรุงสาย พันธ์มาตลอดตลอด ซึ่งทางไร่ยังนำพันธุ์ไม้ผลต่าง ๆ มาปลูกเพิ่มหลายชนิด เช่น มะม่วง อโวคาโด พลับ ลำใย น้อยหน่าออสเตรเลีย ปี่แป๊ และในช่วงการรอคอยการเก็บเกี่ยว ไม้ผล ได้ปลูกพืชผักพันธุ์ต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย ระยะแรกปลูกพืช ผักท้องถิ่น พวกกะกล่ำปลี กระหล่ำดอก ผักกาดขาว ผักกาดหัว ถั่วแขก ถั่วลันเตา ฯลฯ ซึ่งการตลาดไม่แน่นอน จึงหันมาปลูก พืชผักที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ในกรุงเทพฯ ต้องการ เช่น ผักกาดแก้ว แครอท บีทรูธ แรดิช มะเขือม่วง บร็อคโคลี่ แตงกวาญี่ปุ่น เพราะมีตลาดที่แน่นอน ส่วนประเภทดอกไม้ที่ปลูก เช่น เบร์ดออฟพาราไดซ์ ลิลลี่ แกลดิโอลัส ดาหลา ตระกูลเอลิโกเนีย ฯลฯ ภายในไร่จะมีการจำหน่าย ผัก ผลไม้ และดอกไม้ต่าง ๆ มากมายตามฤดูกาล

เปิดให้ชมทุกวันระหว่างเวลา 08.30- 19.00 น. โทร.  056 750-419 โทรสาร  056 750-420
The Front By BN Farm
1.รถยนต์ส่วนตัว

จากบ้านแคมป์สน เขาค้อ  กิโลเมตรที่ 100  ( ทางหลวงหมายเลข 10 ) มีทางแยกหมายเลข 2196 เข้าไปอีก 3 กิโลเมตร จะเห็นป้ายชี้ทางเข้าไร่ อีกประมาณ 3 กิโลเมตร


2.รถประจำทาง
รถสองแถว
จาก อ.เมืองนั่งรถสองแถวสายเพชรบูรณ์-เขาค้อ ค่ารถโดยสารประมาณ 50-60 บาท จะผ่านเนินมหัศจรรย์ จุดชมวิวตลาดพืชผล ทางการเกษตร สามแยกรื่นฤดี หอสมุดนานาชาติเขาค้อ ไปสุดสายที่ตลาดพัฒนาเยื้องที่ว่าการ อำเภอเขาค้อ หากต้องการเที่ยวทั่ว บริเวณเขาค้อ ควรเหมารถสองแถวเที่ยวจะสะดวกกว่า
จาก อ.หล่มสัก-เขาค้อ
นั่งรถสองแถวสายหล่มสัก-แคมป์สน ไปลงที่สามแยกแคมป์สน ค่ารถประมาณ 35-40 บาท แล้วต่อรถสองแถวสายแคมป์สน-เขาค้อ ค่ารถประมาณ 10-20 บาท รถจะผ่านไร่ บี.เอ็น. ไปสุดสายที่ว่าการอำเภอเขาค้อ หากต้องการเที่ยวทั่วบริเวณเขาค้อ ควรเหมา รถสองแถวเที่ยวจะสะดวกกว่า ราคาเหมาประมาณ 700-800 บาท/วัน
การเช่ารถ
สามารถเช่ารถสองแถวได้ที่ตัวเมืองเพชรบูรณ์ (หน้าวัดมหาธาตุ) สามแยกนางั่ว หรือปากทางแคมป์สน กิโลเมตรที่ 100 รถสองแถว จะนำท่องเที่ยวบนเขาค้อ โดยนำชมจุดต่าง ๆ บรรทุกได้ประมาณ 10-12 คน/คัน

พาหนะที่ใช้เดินทาง
พาหนะที่จะขึ้นเขาค้อ กรุณาอย่านำรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ขึ้นเขาค้อเพราะมีทางโค้งมาก ถนนค่อนข้างเล็กเป็นทางลาดชัน ทำให้ยากต่อการ บังคับ และไม่ปลอดภัย การเดินทางควรใช้รถเก๋ง รถปิคอัพหรือรถตู้ ทำการตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพดี โดยเฉพาะระบบเบรก สภาพยาง คลัตซ์ และเครื่องยนต์ต้องมีกำลังสูงเพียงพอ

The Front By BN Farm
The Front By BN Farm
The Front By BN Farm
The Front By BN Farm
The Front By BN Farm
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook