นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ ตั้งอยู่ใน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริจัง ซึ่งจังหวัดน่าน เป็นจังหวัดนำร่องสืบสานแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โดยแนวทาง ของโครงการ ก็คือ เริ่มต้นด้วยการลดการใช้พื้นที่ป่า แสวงหาวิธีปลูกข้าวแบบใหม่ โดยนำวิธีการทำนาขั้นบันไดบนพื้นที่ ภูเขา แทนข้าวไร่   เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยเน้นให้ชาวบ้านคิดเอง แต่ภาครัฐจะเข้าไปให้ความรู้เพื่อหาต้นแบบที่เหมาะสม ในการแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าใน พื้นที่ป่าต้นน้ำ  โครงการที่นี้ไม่ใช่แค่ขุดนาขั้นบันไดอย่างเดียว ยังรวมไปถึง การสร้างบ่อกักเก็บน้ำ ฝาย การปลูกถั่วเหลือง รวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ด้วย
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
การขุดนาขั้นบันได ได้เริ่มขุนมาตั้งแต่เดือน พ.ย. 2552 ภูเขาหัวโล้นกลายเป็นความเขียวขจีสวยงามของนาข้าวที่ มีลายเส้นโค้งงดงาม ตามไหล่เขาเป็นนาข้าวขั้นบันไดบนภูเขา ที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย และพัฒนาเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดน่าน นาขั้นบันไดกระจายอยู่บนแนวเทือกขาภูพยัคฆ์ ภูแว แซมอยู่ในแปลงข้าวไร่ และข้าวโพดเป็นระยะ บางมุมยังเห็นป่าเหลือง เป็นหย่อมเท่านั้น
นาข้าวเขียวขจีบริเวณปากทางขึ้นโรงเรียนบ้านขุนน่าน
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
บรรยากาศของภูขาและนาข้าวระหว่างทางไปยังที่ทำการของโครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
ที่ทำการโครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได บริเวณทางขึ้นโครงการเกษตรที่สูงบ้านสะจุก สะเกี้ยง
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
สายหมอกยามเช้าตรงจุดชมวิวใกล้เกษตรที่สูงบ้านสะจุกสะเกี้ยง
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
วิวภูเขาสวยๆระหว่างทางไปโครงการปืดทองหลังพระในช่วงต้นเดือนพ.ย. นาข้าวเกี่ยวไปแล้ว
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได้ที่ได้ไปเยี่ยมชมครอบคลุมหลายหมู่บ้าน ตั้งแต่บ้านสะจุก สะเกี้ยง บ้านบวกอุ้ม บ้านเปียงซ้อ ตลอดเส้นทางที่นั่งรถ จากโรงเรียนบ้านขุนน่าน  ซึ่งเป็นปากทางขึ้นไปยังไปยังนาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ เราจะได้พบเห็นกับ ความเขียวขจีของนาข้าวขั้นบันไดแซมด้วยพืชไร่อย่างข้าวโพด ท่ามกลางความความเขียวขจีของต้นไม้และ ความอลังการของภูเขา ที่เรียงรายกันสลับซับซ้อน งดงามยิ่งนัก  การมาเที่ยวชมนาข้าวขั้นบันไดหากต้องการความเขียวขจี และความชุ่มชื้น สามารถมา ได้ในช่วงหน้าฝน ตั้งแต่เดือน ก.ย. ส่วนในช่วงปลายต.ค. - พ.ย. ซึ่งเป็นหน้าหนาวก็จะได้สัมผัส อากาศหนาวและนาข้าวสีเหลือง ทองเริ่มออกรวง
หากต้องการเที่ยวชมนาข้าวขั้นบันได แนะนำให้พักที่โครงการเกษตรที่สูงบ้านสะจุกสะเกี้ยง ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จะสะดวกกว่า มีบ้านพักของเจ้าหน้าที่ สถานที่กางเต้นท์ ห้องน้ำ ไฟฟ้า  และบริการอาหาร แต่อาจไม่ได้สะดวกแบบบ้านพักอุทยานเพราะเป็น สถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ บ้านพักก็เป็นบ้านของเจ้าหน้าที่เอง สามารถติดต่อขอความอนุเคราะห์ที่พักและสถานที่กางเต้นท์ได้  มีบ้านพร้อมเครื่องนอน และหากไม่ต้องการทำอาหารรับประทานเอง ที่นี่มีบริการอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว โดยราคาในส่วนของ อาหาร ทางโครงการจะคิดค่าใช้จ่ายต่าง หาก ในกรณีนำรถมาเองต้องจอดไว้บริเวณโรงเรียนบ้านขุนน่านซึ่งเป็น จุดนัดพบและนั่ง รถกระบะขึ้นไปต่ออีกประมาณ 15 นาที สามารถขแจ้งเจ้าหน้าที่ในการจัดหารถสำหรับขึ้นไปชมนาข้าวขั้นบันได ส่วนบ้านพักแล้วแต่ จะให้ถือเป็นค่าบำรุงโครงการ นอกจากนี้ยังมีบ้านพักท่ามกลางไร่ชา ตั้งอยู่ไม่ไกลจากโครงการประมาณ 4 หลัง ติดต่อที่พักและรถ รับส่งได้ที่ โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านสะจุกสะเกี้ยง โทร 084 818 1008
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
1. โดยรถส่วนตัว
จากตัวเมืองน่าน วิ่งมาทางโรงพยาบาลน่าน เข้าทางเส้นสันติสุขมาทางถนนเส้นบ่อเกลือ – เฉลิมพระเกียรติ  ผ่านอุทยานแห่งชาติ ขุนน่าน ขับเลยไปประมาณอีก 20 ก.ม. จะถึงโรงเรียนบ้านขุนน่านซึ่งเป็นจุดนัดพบและปาก ทางขึ้นไปพื้นที่ ปลูกนาข้าวขั้นบันได ของเกศตรที่สูงและโครงการปิดทองหลังพระ (รถทุกชนิดสามารถวิ่งไปถึงได้ค่ะ ถนนลาดยางตลอดทาง) หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็น รถโฟรวิวขึ้นไปหากไม่มีรถส่วนตัว สามารถติดต่อหารถเช่า รถกระบะหรือสองแถว ในตัวเมืองน่าน คิดราคาวันละ  1200- 1500 บาท ไม่รวมค่าน้ำมัน
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook