1. รถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท- อุทัยธานี-นครสวรรค์ ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 240 กิโลเมตร

2.รถไฟ
มีขบวนรถไฟออกเดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ - สถานีนครสวรรค์ ทุกวัน รายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง
โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020, 1690 สถานีรถไฟนครสวรรค์ โทร. 0 5628 5544 www.railway.co.th

    

3. รถโดยสารประจำทาง
บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ-นครสวรรค์ ทุกวัน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ หมอชิต 2 ทุกวันใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 3 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร โทร. 0 2936 2852-66 บริษัทเอกชน เช่น บริษัท วิริยะทัวร์ โทร. 0 2936 2827 บริษัท ถาวรฟาร์ม โทร. 0 2936 2945 บริษัท ทันจิตต์ โทร. 0 2936 3210 หากต้องการ เดินทางไปอำเภอต่าง ๆ สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ตรงข้ามโรงแรมพิมาน โทร.0 5622 2169 หรือ www.transport.co.th

การคมนาคมภายในตัวจังหวัด จ.นครสวรรค์ ในตัวเมืองนครสวรรค์มีรถสองแถววิ่งประจำทางอยู่หลายสาย ศูนย์ท่ารถตั้งอยู่ใกล้กับ สถานีขนส่ง บขส. และจากบขส.มีรถต่อไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอเมือง กิโลเมตร
อำเภอโกรกพระ  16 กิโลเมตร 
อำเภอเก้าเลี้ยว  22 กิโลเมตร 
อำเภอพยุหะคีรี  28 กิโลเมตร 
อำเภอชุมแสง 39 กิโลเมตร 
อำเภอลาดยาว 40 กิโลเมตร 
อำเภอบรรพตพิสัย 45 กิโลเมตร
อำเภอท่าตะโก 48 กิโลเมตร 
อำเภอตาคลี 68 กิโลเมตร 
อำเภอหนองบัว 70 กิโลเมตร 
อำเภอตากฟ้า 71 กิโลเมตร 
อำเภอชุมตาบง 73 กิโลเมตร 
อำเภอแม่เปิน 75 กิโลเมตร 
อำเภอไพศาลี 76 กิโลเมตร 
อำเภอแม่วงก์ 90 กิโลเมตร 
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook     
  • วัดคีรีวงศ์
  • บึงบอระเพ็ด
  • วัดจอมคีรีนาคพรต
  • อุทยานสวรรค์
  • วัดนครสวรรค์