สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่สาขาปาย ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  เป็นสำนักปฎิบัติธรรมของแม่ชีร่วม ถึงพุทธศาสนิกชนที่สนใจศึกษาธรรมมะ ซึ่งสำนักแม่ชีมี 2  สาขา คือ สาขาบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ สาขา ปาย แม่ฮ่องสอน ที่นี่มีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามสะดุดตานั่นคือ อนุสาวรีย์พระสุพรรณกัลยา ซึ่งตั้งยู่ด้านหน้าทางเข้าสร้างเพื่อสำนึกถึงคุณของ พระสุพรรณ กัลยาซึ่งเป็นผู้เสียสละความสุขเพื่อผืนแผ่นดินไทย ด้านหน้าทางเข้ามีบันไดทอดยาวโดดเด่นไปยังพระพุทธรูปทั้ง 5  องค์ พระพุทธรูป สีขาวองค์ใหญ่ คือ สมเด็จอัญมณีศรีเมืองปาย ที่โดดเด่นมองเห็นมาแต่ไกลในระหว่างที่สัญจรไปมาบนถนนเข้าสู่ปาย องค์พระพุทธรูป สร้างบนพื้นที่สูงหันหน้าไปยังภูเขาซึ่งเบื้องหน้าสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองปาย ปัจจุบันองค์พระพุทธรูปกำลังอยู่ในระหว่าง การก่อสร้างซึ่งใกล้เสร็จบูรณ์แล้ว สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่บนถนนสายหลักหากมาจากเชียงใหม่ เข้าสู่เมืองปาย ผ่านสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ผ่านจุดชมวิวชาวโลกเลยไปอีกนิดจะเห็นพระองค์ใหญ่สีขาวโดดเด่นของสำนักแม่ชีฯ 
สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ปาย
บันไดนาค
สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ปาย
สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ปาย
พระศรีอัญมณีปายและ พระพุทธรูป 4 องค์
สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ปาย
สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ปาย
สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ปาย
สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ปาย
สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ปาย
สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ปาย
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook