บ้านห้วยห้อม เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่หุบเขา อ. แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย บ้านห้วยห้อมเป็นหมู่บ้านในอ้อมกอดของหุบเขา มีนาขั้นบันไดและยังมีต้นหมากเป็นทิวแถว ชาวบ้านที่บ้านห้วยห้อมนับถือศาสนาคริสต์ อาชีพหลักคือ ปลูกข้าว เสาวรส และกาแฟอันธุ์อาราบิก้าที่รสชาติเข้มข้น มีการเลี้ยงแกะทำให้เกิดอาชีพเสริมคือกาทอผ้าจากขนแกะ และฝ้ายธรรมชาติ ชาวบ้านใน หมู่บ้านไม่ค่อยออกไปทำงานที่อื่น เพราะคนในหมู่บ้านมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ จึงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
สัมผัสบรรยากาศ ซึมซับวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ด้วยบรรยากาศที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ ทำให้บ้านห้วยห้อมจึงเหมาะสำหรับมาเทียวพักผ่อน สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านส่วนใหญ่จะ เป็นชาวกะเหรี่ยงปกากญอ มีการแต่งการที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งยังคงประเพณีและวัฒนธรรมของชาวบ้านไว้และ ที่สำคัญชาวบ้าน และเด็กๆเป็นมิตรกับ นักท่องเที่ยวมาก
ชมไร่และชิมกาแฟห้วยห้อม
กาแฟห้วยห้อมนั้นถือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านห้วยห้อมมาช้านาน ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปห้าดาว ด้วยรสชาติกาแฟที่หอมและเข้มข้น เมื่อมาถึงต้องมา ชิมกาแฟจากไร่สดใหม่จากไร่ กาแฟห้วยห้อมเป็นกาแฟอันธุ์อาราบิก้าที่รสชาติเข้มข้น ซึ่งการเพาะปลูกไม่ใช้ สารเคมีใดๆให้เกิดสารตกค้าง ปัจจุบัน ชาวบ้านห้วยห้อมสามารถผลิตกาแฟแบบครบวงจร  ตั้งแต่การเพาะกล้ากาแฟ การผลิต การเก็บ ไปจนถึงการคั่วและบดกาแฟ จนกระทั่งบรรจุหีบห่อ สวยงาม ซึ่งมีบริการส่งทั่วไทย
ชมผลิตภัณฑ์ขนแกะ
หลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนที่บ้านห้วยห้อม ทรงมีพระราชดำริส่งเสริม ให้ชาวบ้านมีอาชีพ เสริม คือ “การทำผ้าทอขนแกะ” ทรงพระราชทานให้ความช่วยเหลือด้านการปรับปรุงพันธุ์ โดยทรงโปรดฯให้เจ้าหน้าที่นำพันธุ์แกะจากต่างประเทศมาทำการ ผสมพันธุ์แกะพื้นเมือง จนได้แกะลูกพันธุ์ตัดขน การเลี้ยงแกะที่นี่ ก็เป็นเลี้ยงด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านแบบง่าย ๆไม่ซับซ้อนเหมือนฟาร์มใหญ่ การทอเป็น การทอที่ใช้เอวโบราณดั้งเดิม ไม่ใช้การทอแบบกี่กระตุก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เน้นความเป็นเอกลักษณ์ตามลายดั้งเดิมที่เคยทำมา เช่น ลายข้าวโพด ลายดอกเข็ม มีเพิ่มเติมลายใหม่บ้าง เช่น ลายเจดีย์ และ ลายดอกบัวตอง ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทอก็มีด้วยกันหลายอย่าง เช่นผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ย่าม ผ้าตัดเสื้อ ผ้าคลุมโต๊ะ ฯลฯ
การพักผ่อนที่โอมสเตย์บ้านห้วยห้อม นับเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว ที่อยากจะสัมผัสชีวิตของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชมธรรมชาติที่สวยงามและอากาศเย็นตลอดปี ที่นี่มีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ 5 หลัง และกำลังขยายเพิ่มในอนาคต  โดยแต่ละหลังรองรับนักท่องเที่ยวได้ 10-20 คน มีอาหารพื้นบ้านราคาไม่แพง โดยคิดค่าใช้จ่าย อัตราค่าที่พักคนละ 150 บาท (ห้องน้ำรวม) นอกจากนี้ยังมีบ้านเป็นหลังในราคาห้องละ 800 บาท มีห้องน้ำในตัว ส่วนค่าอาหารมีทั้งอาหารตามสั่งคิดตามราคา และแบบบุฟเฟ่ต์ต่อหัวในกรณีที่นักท่องเที่ยวมาเป็นกลุ่มคณะขั้นต่ำ 10 คน ราคาหัวละ 120 บาท มีไกด์ท้องถิ่นนำเยี่ยมชมรอบๆ หมู่บ้าน ครั้งละ 200 บาท ติดต่อนางมะลิวัลย์ ประธานกลุ่มทอผ้าขนแกะและกาแฟ  โทร. 089 555 3900
1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
จากตัวเมืองชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ผ่านแม่สะเรียง มุ่งหน้าอำเภอแม่ลาน้อยถึง กม.132 ให้เลี้ยวขวาไปตาม เส้นทาง 1266 ขึ้นดอยอีก 30 กิโลเมตร รถทุกชนิดสามารถสัญจรได้ (ไม่มีรถโดยสารสาธารณะผ่าน)
บ้านพี่มะลิวัลย์ ศูนย์การท่องเที่ยวชุมชน
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
ใต้ถุนบ้านขายเครื่องดื่ม สั่งอาหาร และผลิตภัณฑ์กาแฟห้วยห้อม
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
ชั้นบนบ้าน สำหรับนั่งพักผ่อน ทานอาหาร
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
ภายในบ้านคือ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะ
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
หลังบ้านมีบ้านพัก และมีแปลติดระเบียง เห็นวิวนาข้าว
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
หลังบ้านพักโฮมสเตย์ มีป้ายห้วยห้อมหนาวมาก เห็นวิวนาข้าว
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
ชาวบ้านห้วยห้อม
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
แกะที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้า
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
บ้านพักโฮมสเตย์แบบเป็นห้องห้องน้ำในตัว ห้องละ 800 บาท
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
บ้านแบบห้องรวมคนละ 150 บาท
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
เมนูอาหาร เครื่องดื่ม
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook