วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 6 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอลี้แล้ว  ยังเป็น จุดชมวิวของเมืองลี้ที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเคล้าสายหมอกบางในยามเช้าได้อย่างงดงาม  วัดพระพุทธบาทผาหนามเคยเป็น วัดร้างก่อนการบูรณะขึ้นใหม่กว่า 300 ปี ประกอบด้วยจารึกถึงพระครูบามหารัตนาคร ครูบินใจ ครูบาพุทธิมา ครูบาสุนันทะ ครูบาจันทร์แก้ง ครูบาก๋า ครูบาอินตุ้ยและครูบาสุยะ ทิ้งให้เป็นป่ารกร้างแต่มีซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้าง และรอยพระพุทธบาท ผาหนาม ต่อมาครูบาอภิชัยขาวปีซึ่งมีอายุ 76 ปี ได้ร่วมกับชาวบ้านผาหนามที่อพยพหนีน้ำท่วมจากเขื่อนภูมิพล โดยยึดเอาการบูรณะ วัดร้างบนดอยผาหนาม เป็นวัดที่เจริญรุ่งเรื่องด้วยศรัทธาและสิ่งก่อสร้างมากมาย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ โดยเฉพาะรูปปั้นปูนขนาดใหญ่ของครูบาอภิชัยขาวปีในเครื่องนุ่งห่มแบบชีปะขาวอยู่เชิงดอยผาหนาม  ในวันที่ 13 -17 เดือนเมษายน ของทุกปีจะมีงานนมัสการสรงน้ำเป็นประจำ โดยจะมีประชาชนทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาทำบุญเป็นจำนวนมาก
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
วัดพระพุทธบาทผาหนามมี 2 จุด ให้แวะชมคือ ตัววัดที่ตั้งอยู่ด้านล่างมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของ ครูบาอภิชัย (ขาวปี) ศิษย์ของ ครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นจุดเด่นตรงหน้าวัด และอีกหนึ่งจุดคือองค์พระธาตุที่ตั้งอยู่บนยอดดอย 2 องค์ โดยมีสะพานเชื่อมถึงกันและเป็น จุดชมวิวซึ่งสามารมองเห็นเมืองลี้ได้ในมุมสูงแบบ 360 องศา หากเดินทางในช่วงเช้าประมาณ 6 โมง ก็จะได้พบกับทะเลหมอกอีกด้วย สำหรับการเดินทางขึ้นไปยังจุดชมวิวตั้งอยู่บนยอดดอยสามารถเดินทางได้ 2 2 วิธี  คือ เดินขึ้นบันไดนาคซึ่งตั้งอยู่ด้านล่าง หรือขับรถ ขึ้นไปซึ่งทางขึ้นจะอยู่ด้านข้างวัด ทางขึ้นโดยรถยนต์เป้นดินลูกรังและแคบแต่รถทุกชนิด สามารถขึ้นได้แต้ต้องขับรถด้วยความ ระมัดระวัง นอกจากนี้บริเวณจุดชมวิวยังมีร้านกาแฟ กาแฟชมดอย ตั้งอยู่บริเวณด้านบนด้วย สามารถจิบกาแฟพร้อมชมวิวไปด้วย

การเดินทางไปวัดพระพุทธบาทผาหนาม เมื่อมาถึงตัวเมืองลี้ไปยังถนนสายหลัก ผ่าน อนุสาวรีย์3 ครูบา ผ่านทางเข้าวัด พระพุทธบาทห้วยต้ม ผ่านทางแยกไปยังอุทยานแห่งชาติแม่ปิงจากนั้นขับตรงไปประมาณ 10 กว่ากิโลจะเห็นป้ายวัดพระพุทธบาท ผาหนามและเห็นรูปปั้นขนาดใหญ่ของครูบาอภิชัยตั้งยู่ด้านหน้าวัด หากต้องการนำรถขึ้นไปยังจุดชมวิวก็จะมีป้ายบอกเป็นซอยเล็กๆ ตั้งอยู่ด้านข้างวัดเขียนว่าทางขึ้นไปยังจุดชมวิวพระธาตุ
ทะเลหมอกยามเช้าที่จุดชมวิว
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
สะพานบุญเชื่อมต่อไปยังพระธาตุอีกองค์
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
บันไดทางขึ้นไปยังองค์พระธาตุและจุดชมวิว
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook