อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ครอบคลุมพื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน ที่ได้ชื่อว่าบรรยกาศที่เป็นธรรมชาติและทัศนนียภาพ สวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งภูเขา น้ำตก และทุ่งหญ้ากว้าง เหมาะสำหรับคนที่รักความสงบและชื่นชมในความเป็นธรรมชาติ
แก่งก้อ
1. นอนแพ เล่นน้ำ ชมวิว ทิวทัศน์ ทะเลสาปแก่งก้อ
แก่งก้อ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว แก่งก้อยังเป็นจุด ครึ่งทางของการสัญจรทางน้ำระหว่างเขื่อนภูมิพล จังหวัดตากและ อ่างเก็บน้ำดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันแก่งก้อกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำของอุทยานแห่งชาติ -แม่ปิง ซึ่งรองรับการทำกิจกรรม ทางน้ำต่าง ๆ เช่น การนั่งเรือชมทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำปิง การลากเรือนแพไปตามลำน้ำ เล่นน้ำ ตกปลา ปีนหน้าผาริมน้ำปิง และยังสามารถ เดินทางไปท่องเที่ยวใน จุดท่องเที่ยวอื่น ๆ ในแม่น้ำปิงได้อีก เช่น โรงเรียนเรือนแพ อุ้มปาด ถ้ำช้างร้อง วัดพระธาตุแก่งสร้อย พระบาทท่าฮ้าว ถ้ำโยคี พระบาทบ่อลม พระบาทเขาหนาม เขื่อนภูมิพล น้ำตกอุมแป และอ่างเก็บน้ำดอยเต่าเป็นต้น แก่งก้ออยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปิงประมาณ 23 กิโลเมตร รถยนต์สามารถเดินทางได้สะดวกและสามารถ เดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
วิวทิวทัศน์บริเวณแก่งก้อ
แก่งก้อ แก่งก้อ
แก่งก้อ แก่งก้อ
แก่งก้อ แก่งก้อ
บรรยากาศในยามเช้าของแก่งก้อ
แก่งก้อ แก่งก้อ
แก่งก้อ แก่งก้อ
2. ชมทิวทัศน์แม่ปิงและพระอาทิตย์ตกที่จุดชมวิวดอยกระตึก
จุดชมวิวอยู่บนดอยกระตึก ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหน่วยพิทักษ์ฯ แก่งก้อต้องนั่งเรือข้ามไประยะทาง 1 กม. สามารถสอบถามเรือกับทางอุทยานได้ ค่าเรือ คนละ  20 บาท หลังจากนั้นต้องเดินขึ้นดอยชันระยะทางประมาณ 400-500 ม. ควรใส่รองเท้าผ้าใบ ถุงเท้าป้องกัน กางเกงขายาว เตรียมพร้อมมา ให้เรียบร้อย เนื่องจากเส้นทางรกมีกิ่งไม้แห้งอาจโดนต้นขาได้ จากจุดชมวิวดอยกระตึก สามารถมองเห็นแม่น้ำปิงไหลมาจากด้านเหนือ และเวิ้ง ทะเลสาบ สลับเทือกเขาและป่าเต็งรัง นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงาม
จุดชมวิวดอยกระตึก
แก่งก้อ แก่งก้อ
แก่งก้อ แก่งก้อ

3.น้ำตกก้อหลวง
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 22 กิโลเมตร รถยนต์สามารถเข้าไปถึง เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างดีของชาวจังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียง น้ำตกก้อหลวงเป็นน้ำตกหินปูนที่เกิดจากลำน้ำในห้วยแม่ก้อ ไหลผ่านหินดินดานเทาดำและหินทรายของหน้าผาที่มีความสูงต่าง ระดับกันลดหลั่นกันลงมามีทั้งหมด 7 ชั้น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีหินปูนและมีน้ำไหลตลอดปี จึงทำให้บริเวณน้ำตกมีหินงอกหินย้อยมากมาย และมีความสวยงามตามธรรมชาติ บริเวณน้ำตกยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่สะอาดไม่มีสิ่งใดรบกวน ทำให้มีปลาชนิดต่างๆ อาศัยอยู่มากมาย
4. น้ำตกตาดสะตอ
อยู่ในเส้นทางเดียวกับน้ำตกก้อหลวงที่ไหลขนานมากับทางเดินเท้า และไหลตกลงมาจากผาหิน สูงประมาณ 15 ม. ลงมายังแอ่งน้ำสีมรกต บริเวณ หน้าผาซึ่งเป็นหินปูนอ่อนสีน้ำตาล สายน้ำได้ชะเอาหินปูนมาสะสมทำให้เกิดลานหินงอกออกมาคล้ายหินย้อยดูแปลกตา แต่ไม่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ เป็นเพียงจุดชมน้ำตกเท่านั้น

น้ำตกก้อหลวง
น้ำตกก้อหลวง น้ำตกก้อหลวง
น้ำตกก้อหลวง น้ำตกก้อหลวง
น้ำตกตาดสะตอ
น้ำตกตาดสะตอ น้ำตกตาดสะตอ

ทุ่งกิ๊ก
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 14 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่ซึ่งอยู่ท่ามกลางป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ อยู่ด้าน ทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติ ภูมิประเทศเป็นที่ราบเนินเขาปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าสลับป่าเต็งรัง มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของ สัตว์ป่าจำพวก เก้ง หมูป่า กระต่ายป่า ไก่ป่า และนกชนิดต่างๆ มากมาย ในช่วงฤดูแล้งดอกไม้ป่าหลายชนิดจะพากันบานเต็มทุ่งกิ๊ก สวยงามน่าชมมาก บริเวณทุ่งกิ๊กนี้เหมาะสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติ ชื่นชอบกิจกรรมดูนก ซึ่งมีนกที่พบเห็นได้ง่าย เช่น นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ นกกระทาทุ่ง ฯลฯ จากบริเวณทุ่งกิ๊กเข้าไปอีก 9 กิโลเมตร จะพบน้ำตกก้อน้อย ซึ่งเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน ระหว่างทางจะพบ กับดงเถาวัลย์ที่สวยงาม

น้ำตกก้อน้อย
น้ำตกก้อน้อย มีทั้งหมด 7 ชั้น เป็นน้ำตกที่อยู่กลางป่าลึก สายของน้ำตกเกิดจากลำห้วยแม่ก้อน้อย ที่ผ่านป่าสนพระบาทยางวี ไหลลงสู่หุบเขาสูงชั้น ทำให้เกิดเป็นชั้นน้ำตกขนาดใหญ่ บางชั้นมีความสูงกว่า 100 เมตร บริเวณดังกล่าวยังมีจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์เบื้องล่าง คือหมู่บ้านตำบลก้อ และอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลบริเวณห้วยแม่ก้อได้ในระยะไกล และในช่วงฤดูหนาว สามารถชมทะเลหมอกบริเวณดังกล่าวได้อีกด้วย น้ำตกก้อน้อย สามารถเดินทางเข้าถึง โดยการเดินเท้า และจักรยานเสือภูเขาเท่านั้น อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เส้นทางผ่านจากทุ่งกิ๊กก่อนเข้าถึงน้ำตกก้อน้อย

ถ้ำยางวี
จากทุ่งกิ๊กเดินเท้าไปทางใต้ ระยะทาง 9 กม.เป็นจุดท่องเที่ยวที่ไกลที่สุดของอุทธยานแห่งชาติแม่ปิง มีแต่ทางเดินเท้าไปและกลับทางเดิมเท่านั้น ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่ปลอดจากการรบกวนของมนุษย์ ภายในมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม และเป็นที่อยู่ของค้างคาวนับ ล้านตัว มีความยาวจากปากถ้ำด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งประมาณ 150 ม. ภายในประกอบด้วยโถงถ้ำ ขนาดใหญ่สี่ห้อง ห้องแรกมีผลึกหินแก้ว ระยิบระยับในความมืด ถัดมาประมาณ 85 ม.เป็นโถงห้องที่ 2 มีหิ้นย้อยพลิ้วไหวเหมือนม่าน เรียกว่าม่านหินย้อย ห้องที่ 3 มีเสาหินเจ้าแม่ทับทิม และหินงอกหินย้อยที่ยังก่อกำเนิดอยู่ จากนั้นจะผ่านอ่างเก็บน้ำเก่าซึ่งเป็นอ่างใส รองรับน้ำฝนที่หยดมาจากเพดานถ้ำ และห้องที่ 4 เป็นโถงถ้ำกว้างขวาง
ระหว่างทางไปถ้ำยางวีประมาณ 10 กม. จากทุ่งกิ๊ก จะเป็นป่าสนสองใบ ผสมกับป่าเต็งรัง พื้นที่หลายพันไร่ บรรยากาศร่มรื่น เรียกว่าป่าพระบาทยางวี เนื่องจากภายในป่าสนแห่งนี้มีรอยพระพุทธบาทขนาด 0.80x1.20 ม. มีการสร้างศาลาครอบรอยพระพุทธบาทไว้ แต่ไม่มีประวัติความเป็นมา

ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ปิง
ส่วนใหญ่จะนิยมท่องเที่ยวตามเส้นทางสะดวกและรถเข้าถึงไม่ไกลเกินไป ตามเส้นทางเมื่อเข้ามาภายในเขตอุทยานไล่ไปตามเส้นทาง จะถึงทุ่งกิ๊กก่อนต่อมาก็น้ำตกก้อหลวง น้ำตกตาดสะตอ  จุดสุดท้ายคือทะเลสาปแก่งก้อซึ่งนิยมมานอนชมวิวริมเขื่อนและพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็น และชมพระอาทิตยในช่วงเช้า  สามารถชมรีวิวท่องเที่ยวอุทยานแม่ปิงได้ตามลิงค์  http://www.paiduaykan.com/travel/lamphun/

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีที่พักให้บริการ 3 จุด คือ บริวเณที่ทำการอุทยานซึ่งมีบ้านพักไฟฟ้าเปิดตลอดเวลา จุดที่สองบริเวณทุ่งกิ๊กมีอาคารค่ายเยาวชน สำหรับบริการนักท่องเที่ยว  อีกหนึ่งจุดคือบริเวณทะเลสาบแก่งก้อมีบริเวณแก่งก้อ มีเรือนแพพัก 2 หลัง ติดทะเลสาป 3 หลัง 1 หลังนอนได้ 6 คน ไฟฟ้ามีให้ใช้แต่เช้าจนถึง 4 ทุ่ม มีบริการอาหาร เครื่องดื่มโดยต้องแจ้งล่วงหน้า ค่าอาหารเช้าเย็นคิดราคาหัวละ 250 บาท (8 -10 คน ถ้ามาจำนวน น้อยกว่าให้สอบถามกับทางอุทยานอีกครั้ง) สามารถจองที่พักได้ทางเว็บไซต์ของอุทยาน ผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ http://www.dnp.go.th/parkreserve/reservation.asp     ติดต่อสอบถามรายละเอียด เบอร์หัวหน้าอุทยาน ฯ โทร 081 951 1319

แพที่พักแก่งก้ออุทยานแห่งชาติแม่ปิง
แก่งก้อ แก่งก้อ
แก่งก้อ แก่งก้อ
แก่งก้อ แก่งก้อ
ร้านอาหารแพเอกชน แพรับส่งนักท่องเที่ยวจากเขื่อนภูมิพล
แก่งก้อ แก่งก้อ
รถยนต์
  • จากกรุงเทพมหานคร โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข A1 (พหลโยธิน) ผ่านจังหวัดต่าง ๆ ขึ้นมาทางภาคเหนือ ผ่านจังหวัดตาก เข้าเขตอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง แล้วแยกซ้ายเข้าเส้นทางหมายเลข 106 ที่ต่อเนื่องมาจากจังหวัดลำพูน จนถึงกิโลเมตรที่ 47 แล้วแยกซ้ายเข้า เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1087 เข้าสู่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง โดยที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปิงอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 20 – 21 รวมระยะทาง 587 กิโลเมตร

    - จากจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ผ่านอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ผ่านอำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง จนถึงอำเภอลี้ ผ่านอำเภอลี้ประมาณ 3 กิโลเมตรจะถึงทางแยกขวาเข้าเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1087 เข้าสู่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง รวมระยะทาง 155 กิโลเมตร

    - จากจังหวัดลำปาง โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข A1 (พหลโยธิน) มาทางทิศใต้แล้วแยกขวาเข้าสู่อำเภอเกาะคา โดยใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1274 ผ่านอำเภอเสริมงาม อำเภอลี้ จะถึงทางแยกซ้ายเข้าเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ประมาณ 3 กิโลเมตรจะถึงทางแยกขวา เข้าเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1087 เข้าสู่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง รวมระยะทาง 123 กิโลเมตร
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook