เหมืองลิกไนต์
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
สวนป่าทุ่งเกวียน
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook