1.โดยรถรถยนต์ 
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงกิโลเมตรที่ 52 แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านสิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก ตรงเข้าสู่จังหวัดลำปาง รวมระยะทางทั้งสิ้น599 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง หรือจะใช้เส้นทางสายใหม่จากพิษณุโลก เข้าเด่นชัยแล้วเดินทางเข้าจังหวัดลำปาง
 2. รถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถด่วน รถเร็วและรถธรรมดา จากกรุงเทพฯ ไปลำปางทุกวัน สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690, 0 2220 4334, 0 22204444 และที่สถานีรถไฟลำปาง โทร. 0 5421 7024 หรือ www.railway.co.th
3. รถโดยสารประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด จัดบริการรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ ไปลำปางทุกวัน รายละเอียดติดต่อที่
โทร. 0 2936 2852-66 หรือ www.transport.co.th สถานีขนส่งลำปาง โทร. 0 5422 7410 นอกจากนี้ ยังมี บริษัทเอกชนบริการรถประจำทางไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ-ลำปาง ได้แก่ บริษัท วิริยะทัวร์  กรุงเทพฯ
โทร. 0 2936 2827 สาขา ลำปาง โทร. 0 5421 7373 บริษัท นิววิริยะทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2936 2205-6 ลำปาง โทร. 0 5422 5889, 0 5422 7106 บริษัท สมบัติทัวร์ โทร. 0 2936 2495-6 บริษัท อินทรา โทร. 0 2936 2492-3 บริษัท ทันจิตต์ทัวร์ โทร. 0 2936 3213-4 บริษัท พรพิริยะทัวร์  กรุงเทพฯ 0 2936 2939,  0 2936 3554 ลำปาง โทร. 0 5422 8706, 0 5421 8199จากสถานีขนส่งลำปางที่ถนนพหลโยธินมีรถโดยสารธรรมดาและ ปรับอากาศไปยังจังหวัดเชียงราย แพร่ นครสวรรค์ และน่าน นอกจากนี้ยังมีรถจากเชียงใหม่วิ่งผ่านลำปาง ไปยัง จังหวัดในภาคเหนือ เช่น แพร่ พิษณุโลก แม่สาย แม่สอด และบางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีขนส่งลำปาง โทร. 0 5422 7410
4.เครื่องบิน
สายการบิน พีบีแอร์ บริการเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลำปาง  สำรองที่นั่ง โทร. 0 2261 0220-9 ลำปาง โทร. 0 5422 6238 หรือ www.pbair.com  

อำเภอเมือง

- กิโลเมตร

อำเภอเกาะคา

13 กิโลเมตร

อำเภอห้างฉัตร

18 กิโลเมตร

อำเภอแม่ทะ

26 กิโลเมตร

อำเภอเสริมงาม

40 กิโลเมตร 

อำเภอแม่เมาะ

45 กิโลเมตร

อำเภอแจ้ห่ม

52 กิโลเมตร

อำเภอสบปราบ

59 กิโลเมตร 

อำเภอเมืองปาน

69 กิโลเมตร 

อำเภองาว

83 กิโลเมตร

อำเภอเถิน

96 กิโลเมตร

อำเภอวังเหนือ

107 กิโลเมตร 

อำเภอแม่พริก

125 กิโลเมตร

จังหวัดลำพูน

71 กิโลเมตร

จังหวัดสุโขทัย

79 กิโลเมตร 

จังหวัดเชียงใหม่

92 กิโลเมตร

จังหวัดพะเยา

131 กิโลเมตร 

จังหวัดเชียงราย

225 กิโลเมตร

จังหวัดตาก

241 กิโลเมตร

จังหวัดแพร่ 

244 กิโลเมตร

 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook