ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ตั้งอยู่บ้านดอยสะโง๊ะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะโง๊ะเริ่มต้น ในรูปของงานอาสาพัฒนาชาวเขาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมูลนิธิโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่เนื่องจากการคมนาคมที่ไม่สะดวก เจ้าหน้าที่ต้องเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์เพียงเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำงานส่งเสริมของศูนย์จึง ไม่เต็มประสิทธิภาพนัก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และทรง มีพระราชดำรัส ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือชาวบ้านดอยสะโง๊ะให้มากขึ้น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยสะโง๊ะจึงก่อกำเนิดขึ้นโดยรับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน 643 หลังคาเรือน ประชากร 2,672 คน ในพื้นที่ 38 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,750 ไร่ มีทั้งเผ่าอีก้อ ไทลื้อ คนเมืองและไทลื้ออยู่ในดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ 


ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเยี่ยมกิจกรรมของศูนย์ฯชมแปลงสาธิตพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล และสมุนไพรและแปลงของเกษตรกรในพื้นที่  โดยเฉพาะแปลง ดอกเก๊กฮวยไม้ดอกขึ้นชื่อให้ผลผลิตในช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค. และดอกคาโมมายด์ ให้ผลผลิตในช่วงเดือนม.ค. ชมขั้นตอนวิธีการผลิตชาเก๊กฮวย รวมถึงทดลองจิบชาเก๊กฮวย และคาโมมายด์  เลือกซื้อเลือกหาผลิตภัณฑ์กลับบ้านในราคาย่อมเยา 

ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ท่องเที่ยวโดยสะโง้ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากศูนย์ฯ ชมทะเลหมอก 3 แผ่นดิน ในยามเช้า เห็น วิวสายน้ำโขง คลิ๊ก ดอยสะโง้

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาชนเผ่าอาข่างานศิลปะการเย็บผ้าอาข่า งานฝีมือของที่ระลึกต่างๆ ชมพิพิธภัณฑ์อาข่า

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
ชมวิวริมโขงสามเหลี่ยมมองคำ เที่ยวทะเลสาบเชียงแสน เที่ยววัดเก่าแก่โบราณต่างๆ ในอำเภอเชียงแสน

ที่พัก + ร้านอาหาร ภายในศูนย์ฯ
- บ้านพักรับรองภายในศูนย์ จำนวน 2 หลัง รองรับได้หลังละ 16 คน คิดราคาคนละ 200 บาท
- เต็นท์บริการ ขนาด 2 คน ราคา 100 บาท/หลัง/คืน ถุงนอน 50 บาท/ถุง/คน กรณีนำเต็นท์ไปเองคิดค่าบริการพื้นที่ 50 บาท/คน/คืน 
- ภายในศูนย์ ไม่มีบริการ แต่มีแม่ครัวบริการปรุงอาหาร(กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 วัน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร  093-170-1423 061 249 5791

นอกจากนี้ยังมีที่พักและจุดกางเต็นท์ของเอกชนที่ให้บริการบนยอดดอยสะโง้ สามารถติดต่อได้ที่คุณทวีพงศ์  โทร 092 263 6394

การเดินทางไปศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
จากตัวเมืองเชียงรายไปทาง อ.แม่จัน (ถ.ทางหลวงหมายเลข 1 เส้นเดียวกับไปแม่สาย) จะมีทางแยก ไป อ.เชียงแสน คือ ทางหลวงหมายเลข 101 ขับตรงไปผ่านสามเหลี่ยมทองคำ ถึงกิโลเมตรที่ 18 เลี้ยวซ้ายไปอีก  3 กิโลเมตรจะถึง ที่ตั้งศูนย์ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 54 กิโลเมตร ใช้เวลา ในการเดินทางประมาณ 1  ชั่วโมง ถนนลาดยางตลอดทางรถทุกชนิดสัญจรได้

แปลงดอกเก๊กฮวย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
แปลงสาธิตการปลูกองุ่น
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
แปลงผักคะน้า
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
ชมขั้นตอนการทำชาเก๊กฮวย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
นำดอกเก๊กฮวยที่เก็บจากแปลงมาใส่ในซึ้งนึ่งให้สุกแบบดั้งเดิม
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
นึ่งเสร็จแล้วจากนั้นนำมาเกลี่ยเพื่อไม่ให้ดอกติดกัน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
ยกเข้าตู้อบที่ได้มาตราฐาน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
บรรจุใส่ถุงพร้อมส่งขาย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
ผลิตภัณฑ์ชาดอกคาโมมายด์ เจียวกู่หลาน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
จิบชาเก๊กฮวยกลิ่นหอมหวล
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook