งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานดอกไม้ในจังหวัดเชียงรายจัดทุกปี โดยปกติจะจัดอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ งานบริเวณสวนไม้งามริมกกและงานบริเวณสวนตุง ซึ่งส่จัดในเวลาไล่เลี่ยกัน แต่เป็นของคนละหน่วยงาน  นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมงานได้ไม้ได้ตามสะดวกหรืออาจเข้าชมทั้งสองงาน โดยทั้งสองงานเข้างานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

งาน “ นครเชียงราย นครแห่งดอกไม้งาม ”
โดย เทศบาลนครเชียงราย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ขอเชิญนักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับ ความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์ ในงาน"นครเชียงราย...นครแห่งดอกไม้งาม ณ บริเวณสวนตุงและโคมเชียงราย เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลนครเชียงรายได้เนรมิตบริเวณสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนธนาลัย ด้วยการ จัดสวนไม้และดอกไม้ประดับเมืองหนาว เช่น ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ พิทูเนีย บลูฮาวาย ฯลฯ จำนวนกว่า 1 ล้านต้น มากกว่า 30 สายพันธุ์ มาตกแต่ง เป็นอุทยานดอกไม้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสวยงาม อีกทั้งยังจัดเป็นอุโมงค์ไม้ดอกมงคล บ้านดอกไม้ พร้อมกับประดับตกแต่งเมืองใน เขตเทศบาลด้วยดอกไม้ให้สวยงามทั้งเมือง จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางไปสัมผัสกับ ความงามของดอกไม้ ในงาน "นครเชียงราย นครแห่งดอกไม้งาม" โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงราย โทรศัพท์ 0 5370 0051-2 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

งาน "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย"
ณ บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกก อ.เมือง จ.เชียงราย ใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ชาวเชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดเชียงราย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาและการเป็นแหล่ง ผลิตไม้ ดอกไม้ประดับ ที่มีคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ OTOP มาจำหน่ายสร้างรายได้และแลกเปลี่ยนสินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมทั้งเป็น จุดเชื่อมโยงในการรองรับเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

โดยกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย

  • การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ) จากประเทศภูฎาน มาประดิษฐานในบริเวณงาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้เคารพสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
  • สวนไม้ดอกเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
  • ขบวนบุปผชาติทางน้ำที่สวยงาม
  • อุทยานไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์
  • การประกวดมิสอาเซียน
  • กาดมั่วครัวล้านนา
  • หมู่บ้านหิมะ
ภาพงานมหกรรมดอกไม้อาเชี่ยนเชียงรายที่สวนตุง
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook