จุดชมวิวดอยบ่อ ตั้งอยู่ในต.แม่ยาว อ. เมืองเชียงราย ดอยบ่อเป็นที่ตั้งโครงการพระราชดำริดอยบ่อ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวเขา ให้ได้รับการเรียนรู้เกษตรแผนใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย จัดสรรที่ทำกินที่เหมาะสมที่สามารถทำ การเกษตรได้ทั่วทั้งปี  จุดเด่นของดอยบ่อ คือ เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามใกล้ตัวเมืองเชียงรายเพียง  30 กว่ากิโลเมตร เท่านั้น  ซึ่งเดินทางไม่ไกลและค่อนช้างสะดวก  สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวดอยบ่อ เพื่อความสะดวกในการเดินทางสามารถพักค้างคืนที่ แม่ยาว รีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่ในอ.แม่ยาว จากนั้นในตอนเช้าประมาณตี 5 ครึ่ง ขึ้นไปชมทะเลหมอก  และเนื่องจากเส้นทางขึ้นสู่ดอยบ่อในช่วง 3 ก.ม. สุดท้าย ทางค่อนข้างชันและเป็นดินขรุขระ รถเก๋งหรือรถตู้ไม่สามารถขึ้นได้  สามารถติดต่อเช่ารถกระบะได้จากที่พักแม่ยาว รีสอร์ท www.maeyaoresort.com  เพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิวดอยบ่อ คิดค่าบริการเหมา 700-1000 บาท แล้วแต่จำนวนคน หรือหากพักในเมืองเชียงรายสามารถ ติดต่อเช่ารถกระบะได้โดยตรงที่ คุณ อุดม โทร 087 094 4284 สำหรับนักท่องเี้ที่ยวท่านใดที่ต้องการ ค้างคืนบนดอยบ่อ ข้างบนไม่มีที่พักให้บริการแต่ สามารถเตรียมเต้นท์ส่วนตัวรวมถึงอาหารขึ้นไปเอง โดยทางสถานีเกษตรมีบริการห้องน้ำให้ข้างบน
ดอยบ่อ เชียงราย
1. โดยรถยนต์ส่วนตัว

จากศาลากลางจังหวัดเชียงรายผ่านสะพานแม่ฟ้าหลวงไปตามถนนสายเชียงราย – บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ถนนระยะทาง 18 กม. ถึงบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนดินถึงสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยบ่อตามพระราชดำริ ระยะทาง 17 กม. รวม 35 ก.ม.

จุดชมวิวดอยบ่อ
ดอยบ่อ เชียงราย ดอยบ่อ เชียงราย
ดอยบ่อ เชียงราย ดอยบ่อ เชียงราย
ดอยบ่อ เชียงราย ดอยบ่อ เชียงราย
ดอยบ่อ เชียงราย ดอยบ่อ เชียงราย
ที่พักแม่ยาว รีสอร์ท
แม่ยาว รีสอร์ท แม่ยาว รีสอร์ท
แม่ยาว รีสอร์ท แม่ยาว รีสอร์ท
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook