ทุ่งข้าวบาร์เลย์ หรือทุ่งข้าวสาลี ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิต การอารักขาการเก็บเกี่ยวผลผลิต  ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวสาลีที่ดีและเหมาะสม อีกทั้งให้บริการ วิชาการด้านข้าวสาลี ที่นี่นอกจากจะเป็นศูนย์วิจัยข้าวสาลีแล้ว ยังถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพ เป็นทุ่งข้าวสาลีที่ ไม่ได้กว้างมาก แต่เหล่าบรรดานักถ่ายภาพนิยม มาถ่ายภาพโดยเฉพาะภาพพรอตเทรตกับต้นข้าวสีทองพริ้วไหว หากใครสนใจ มาเที่ยวแนะนำให้มาช่วงบ่ายแก่ถึงเย็นเพราะในเวลานี้พระอาทิตย์ตกหลังยอดเขาสาดแสงมากระทบกับต้นข้าว สีทองที่พริ้วไหว ได้บรรยากาศ อบอุ่นละงดงาม ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาเที่ยวชมทุ่งข้าวสาลี คือ ช่วง กลางเดือน ก.พ. – กลาง มี ค ของทุกปี โดยจะเริ่มปลูก ประมาณเดือนม.ค. และมีสีเขียวในช่วงเดือนก.พ. และจะเปลี่ยนเป็นสืเหลืองอาร่าม ไปทั่วทุ่งตั้งแต่ปลายเดือนก.พ.- กลางมี.ค
ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

ทุ่งข้าวสาลี  ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง 202 หมู่ 10  ตำบลสะเมิงใต้  อ.สะเมิง  เชียงใหม่ 50250 โทร 0 5337 8093-5 

ทุ่งข้าวบาร์เลย์ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ทุ่งข้าวสาลี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
ต้องใช้รถส่วนตัวเท่านั้น จากเชียงใหม่ ใช้เส้นทาง หลวงหมายเลข 1269 แม่ริม-สะเมิง ขับรถไปเส้นทางแม่ริม ผ่านจุดท่องเที่ยวต่างๆของอ.แม่ริม ได้แก่ ป้างช้างแม่สา สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต  ปากทางขึ้นม่อนแจ่ม  ผ่านเส้นทางคดเคี้ยวและภูเขาจนตัวอำเภอสะเมิงจะถึงบ้านปางดะ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงอยู่ริมถนนใหญ่ด้านขวามือ ให้สังเกตุป้ายหน้าศูนย์ไว้ให้ดีๆ เพราะอาจเลยได้
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook