น้ำออกฮู ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอวม หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาว ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอแม่แจ่ม ห่างจาก อำเภอแม่แจ่มประมาณ 8 กิโลเมตร ใกล้กับที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม  น้ำออกฮู ในภาษาเหนือ นั้น หมายถึง น้ำออกรู ซึ่งสถานที่แห่งนี้มี ความพิเศษ มีลักษณะเป็นบ่อนํ้าผุดตลอดทั้งปีจากซอกหิน  น้ำผุดใสบริสุทธิ์ไหลอยู่ตลอดปีไม่มีวันแห้งเหือดมีความใสสะอาดเย็น เป็นลำธารใสไหลเย็นและสระน้ำเล็กเหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเล่นน้ำผ่อนคลาย  ชาวบ้านเชื่อกันว่านํ้าไหลมาจาก ถํ้าเชียงดาว จึงได้ทำการตั้งศาลและกั้นด้วยไม้  หากมาช่วงฤดูแล้วคือ เดือนเมษายน เป็นช่วงที่น้ำใสสะอาดสวยงามที่สุด  การเดินทาง เดินทางจากหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มไปตามถนนสายแม่แจ่ม-แม่นาจร ถึงกิโลเมตรที่ 11 อ่างนํ้าแม่ออกฮูจะอยู่ติดถนนอยู่ฝั่งทิศตะวันออก


ตำนานน้ำออกฮู

รอยพระพุทธบาทน้ำออกฮู (รู)เป็นสถานที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้เท้าปักเข้าที่เชิงดอยแห่งนี้แล้วทรงอธิษฐานให้ น้ำไหลออกมา ซึ่งพระองค์ทรงใช้น้ำนี้บ้วนพระโอษฐ์ด้วย น้ำจะไหลออกมาจากรูเชิงดอยจะเห็นช่องเล็กๆ เป็นรูน้ำไหลประมาณ หนึ่งฝ่ามือ น้ำจะไหลรินออกมาจากเชิงดอยตลอดเวลาทั้งปีไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งหน้าไหน น้ำจะไม่เคยหยุดไหลเลย ทั้งนี้ด้วย ตำนานน้ำออกฮู” (รู) กล่าวว่าสมเด็จพระบรมศาสดาได้เสด็จมาที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง แล้วจึงได้เสด็จมาทางวัดพระเกิ๊ดและ พระพุทธบาทดอนกลาง แล้วจึงมาดอยผ้าขาว ทุ้งหญ้าลี ทรงประทับรอยพระบาทที่ วัดทะ แล้วก็เสด็จไปทางบ้านแม่ปางไปประทับ รอยพระบาทไว้ที่ ทุ่งยาว แล้วมาอธิษฐานให้มีน้ำไหลออกจากเชิงดอยแห่งหนึ่ง ปัจจุบันนี้เรียกว่า “น้ำออกฮู”

น้ำออกฮู
น้ำออกฮู
น้ำออกฮู
น้ำออกฮู
น้ำออกฮู
น้ำออกฮู
น้ำออกฮู
น้ำออกฮู
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook