ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แตง  อ.แม่แตง  ประชากรประกอบด้วยคนพื้นเมืองและเผ่าม้ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น เนิน เขาและภูเขาสลับซับซ้อน ที่ราบมีน้อยมาก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 700-1,250 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 24 องศาเซลเซียส ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2528 โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง จากการรับสั่งให้เจ้าหน้าที่เดินทาง สำรวจสภาพพื้นที่ ซึ่งมีชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่ด้วยการถาง พื้นที่ป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่นและพืชอื่นๆ แผนพัฒนาจึงได้ถูกกำหนด ขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวไทยภูเขาด้วยการส่งเสริมให้ปลูกพืช ทดแทนฝิ่นโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน บรรยากาศของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะตั้งอยู่บนภูเขามองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขา สลับซับซ้อนเบื้องหน้า และหมู่บ้านของชาวบ้านซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความเขียวขจีของหุบเขา ช่วงเวลาเช้าบริเวณหน้าบ้านพักจะมีหมอกบางค่อยๆลอยผ่านไป บริวเณภูเขาอย่างช้าๆ เป็นภาพแห่งธรรมชาติที่แสนงดงาม โดยเปิดให้บริการบ้านพักและร้านอาหารแบบเต็มรูปแบบเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว
โครงการหลวงม่อนเงาะ
สายหมอกบางในยามเช้า
โครงการหลวงม่อนเงาะ
โครงการหลวงม่อนเงาะ
โครงการหลวงม่อนเงาะ
โครงการหลวงม่อนเงาะ
โครงการหลวงม่อนเงาะ

จุดชมวิวดอยม่อนเงาะ
ตั้งอยู่บนดอยม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง ความสูง  1,425 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล อยู่ห่างจากศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงม่อนเงาะประมาณ 2 กิโลเมตร  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถมองเห็นยอดดอยที่สลับและลดหลั่นกันไปไกลสุดตา นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสธรรมชาติและความหนาวเย็น ชมพระอาทิตย์ยามเช้า และชมทะเลหมอกที่มีความสวยงามทอดยาวตามหุบเขาระยะ ทางหลายกิโลเมตร โดยทางด้านทิศตะวินตกจะเห็นดอยอินทนนท์ ถัดมาทางด้านทิศเหนือจะเป็นดอยฟ้าห่มปกและถัดมาประมาณด้าน ตะวันออกจะเป็นดอยหลวงเชียงดาว ในช่วงเย็นสามารถชมพระอาทิตย์ตกดิน บริเวณจุดชมวิวดอยม่อนเงาะได้ ด้วยวิวทะเลหมอก ที่ทอดยาวมีลักษณะคล้ายกับภูชี้ฟ้า เชียงราย ทำให้ดอยม่อนเงาะได้รับการขนานนามว่า เป็นภูชี้ฟ้าแห่ง เชียงใหม่ นอกจากในฤดูหนาวแล้วในช่วงฤดูฝนก็มาสามารถมาชมทะเลหมอกได้เช่นกันข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก จุดชมวิวดอยม่อนเงาะ

ดอยม่อนเงาะ
ดอยม่อนเงาะ
ดอยม่อนเงาะ
ดอยม่อนเงาะ
ดอยม่อนเงาะ
ดอยม่อนเงาะ

ไร่ชาลุงเดช
ไร่ชาลุงเดช เป็นไร่ชาที่ปลูกชาขั้นบันไดลดหลั่นไปตามเชิงเขาพอได้ลิ้มรสชาร้อนของอูหลงเบอร์12 น้ำสีทองที่หอมละมุน พร้อมชมวิวไร่ชาสวยที่ระเบียง ในยามเช้าที่นี่จะมีสายหมอกบางอันสวยงามมาทักทายอีกด้วย ชมรีวิวฉบับเต็ม คลิ๊ก ไร่ชาลุงเดช

ไร่ชาลุงเดช
ไร่ชาลุงเดช
ไร่ชาลุงเดช

ชมแปลงกล้วยไม้ซิมบิเดี้ยมขนาดใหญ่หลากหลายสีสัน
ซึ่งเป็นกล้วยไม้ดินที่สวยงาม และหาดูได้ยาก ซึ่งมีให้ชมเฉพาะเดือน ธ.ค. – มี. ค. เท่านั้น

โครงการหลวงม่อนเงาะ
โครงการหลวงม่อนเงาะ
โครงการหลวงม่อนเงาะ
โครงการหลวงม่อนเงาะ

ชมแปลงส่งเสริมผลผลิตตามฤดูกาลของโครงการหลว
เช่น  ฟักทองญี่ปุ่น อะโวกาโด กาแฟอาราบิก้า ฯลฯ ดอกไม้เมืองหนาวต่างๆ(หากต้องไปชมต้องใช้บริการรถโฟรวีวขึ้นไปเท่านั้น เพราะเส้นทางบางช่วง ไม่ค่อยดีเป็นทางดิน)

โครงการหลวงม่อนเงาะ
โครงการหลวงม่อนเงาะ
โครงการหลวงม่อนเงาะ
โครงการหลวงม่อนเงาะ
โครงการหลวงม่อนเงาะ

กิจกรรมท่องเที่ยวอื่น

- เรียนรู้วิธีการชงชาและชิมชา ตลอดจนขั้นตอนกรรมวิธีการแปรรูปชาและการบรรจุหีบห่อที่โรงงานชาบ้านปงตอง
- ชมการเก็บและแปรรูปเมี่ยงอาหารขึ้นชื่อของชุมชน
- เงือกผา เป็นหินงอกที่มีลักษณะคล้ายนางเงือกหันหน้าเกาะผาอยู่
- บ่อน้ำทิพย์ เป็นแอ่งน้ำซึมอยู่ภายในถ้ำ และมีน้ำตลอดทั้งปี
- เลือดผา ชาวบ้านมีความเชื่อว่าสามารถใช้รักษาโรค พบได้บริเวณซอกผา
- ถ้ำลม จะมีลมพัดออกมาจากถ้ำตลอดเวลา รู้สึกได้อย่างชัดเจนเมื่อยืนอยู่บริเวณปากถ้ำ
- ล่องแพผจญภัยที่บ้านสบก๋าย ชมธรรมชาติที่สวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้
- ชมโขดหินที่มีลักษณะแตกแต่งกันรวมถึงต้นไม้ใหญ่อายุกว่าพันปีที่โค่นล้มโดยธรรมชาติ โดยมีทั้งล่องแพไม้และแพยางโดยแพไม้ไผ่ จะงดล่องในช่วง ฤดูฝน ส่วนแพยางสามารถล่องได้ตลอดทั้งปี

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- ประเพณีม้ง (กินวอ) คืองานประเพณีขึ้นปีใหม่ของขาวไทยภูเขาเผ่าม้ง จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 1-3 ค่ำเดือน 1 ซึ่งตรงกับเดือนมกราคม ของทุกปี
- ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้ง บ้านม่อนเงาะ การละเล่นโยนลูกช่วง ลูกข่าง การปักผ้าชาวเขา การตำข้าวด้วยครกกระเดื่อง
- เยี่ยมบ้านอดีตชาวม้งที่ผมยาวที่สุดในโลก
- ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำเมี่ยงแบบดั้งเดิม ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน
- ชมการเก็บใบเมี่ยง ใบชา และชิมยำใบเมี่ยงอาหารขึ้นชื่อของชุมชน

ปัจจุบันบ้านพักขอโครงการหลวงม่อนเงาะ ไม่ได้เปิดให้บริการเข้าพักแล้ว แต่สามารถเข้ามาท่องเี่ที่ยวได้ตามปกติ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150  โทร 095 675 3848
บ้านพักโครงการหลวง
โครงการหลวงม่อนเงาะ
โครงการหลวงม่อนเงาะ
โครงการหลวงม่อนเงาะ
ร้านอาหารโครงการหลวง
โครงการหลวงม่อนเงาะ
โครงการหลวงม่อนเงาะ
โครงการหลวงม่อนเงาะ
โครงการหลวงม่อนเงาะ

โดยรถส่วนตัว
ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่  67 กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ใช้เส้นทาง 107 เชียงใหม่-แม่แตง ถึงตลาดแม่มาลัยให้เลี้ยวซ้ายตาม เส้นทาง 1095  แม่มาลัย-ปาย  ประมาณ 12 กิโลเมตร จะพบทางแยกขึ้นศูนย์ทางขวามือ ตรงข้ามวัดสบปิง ขึ้นไปอีก 17 กิโลเมตรจะถึงที่ทำการศูนย์ฯ

สำหรับคนที่ไม่มีรถส่วนตัว
โครงการหลวงม่อนเงาะไม่มีรถโดยสารผ่านโดยตรง หากเริ่มจากตัวเมืองเชียงใหม่มานั่งรถตู้ที่สถานีขนส่งอาเขตเก่า สายเชียงใหม่-ปาย (สายเดียวกับที่นั่ง ไปปาย) บอกคนขับลงสบเปิงให้เลยวัดสบเปิงมานิดนึง มองทางขวาจะเห็นทางแยกไปโครงการหลวงม่อนเงาะ มีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงแยกให้ลงตรงนี้ จากนั้น แจ้งให้รถมารับโดยต้องเหมารถขึ้นไปเป็นรถกระบะนำเที่ยวดอยม่อนเงาะ และจุดต่างๆ โทร 085 621 8991 (ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง) ระยะเวลา เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่มา สบเปิง ประมาณ 1 ชั่วโมง จากบริเวณทางแยกขึ้นไปโครงการหลวง 30 นาที

แผนที่ม่อนเงาะ
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook