ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง  จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านขุนวาง เป็นครั้งแรก ทรงทอดพระเนตรเห็นว่า บริเวณนี้ยังคงมีการปลูกพืชเสพติดเช่นฝิ่นอยู่เป็นจำนวนมาก  จึงเห็นควรส่งเสริมให้มี การปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่มีรายได้ทัดเทียมหรือดีกว่าปลูกฝิ่น   เป็นศูนย์การเรียนรู้ชมแปลงผักผลไม้หลากชนิด มีสถานที่ท่องเที่ยว ใกล้เคียงที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ  ที่ขึ้นชื่อ ศูนยวิจัยเกษตรหลวงขุนวาง จุดชมนางพญาเสือโคร่งชื่อดัง  นอกจากนี้ยังมีที่พัก แสนสะดวกสบาย และร้านอาหารของสโมสรที่ให้บริการอาหารรสชาติเยี่ยม 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในศูนย์ฯ
- ชมโรงเรือนปลูกดอกเบญจมาศหลากสีสัน  ดอกลิเซียทัส คาร์เนชั่น ลิลลี่
- ชมแปลงไม้ผล เช่น องุ่นไร้เมล็ด กีวี  พีช พลับ เครปกูสเบอรี่ เสาวรสหวาน สตรอเบอรี่ และบ๊วย
- ชมแปลงปลูกผักเมืองหนาว เช่น มะเขือเทศดอยคำ บล็อกโคโลนี  ถั่วหวาน ผักกาดหวาน บล๊อคโคลี่ หอมญี่ปุ่น ฯลฯ
- โรงเรือนเพาะพันธุ์เห็ด เช่น เห็ดโพโตเบลโล เห็ดแชมปิญอง  ผลผลิตขึ้นชื่อของโครงการหลวงขุนวาง
- ชมโรงเรือนสาธิตการปลูกวานิลลา ออกฝักพร้อมเก็บเกี่ยวเดือนมีนาคม

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
- ศูนยวิจัยเกษตรหลวงขุนวาง  ชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่สวยงามอีกจุดหนึ่งในฤดูหนาว
- ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงแม่จอนหลวง ระยะทาง 8 กม มีจุดชมดอกพญาเสือโคร่ง ที่สวยแห่งหนึ่ง
- สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ระยะทาง 16 กม. มีสถานที่ท่องเที่ยว สวนดอกไม้ ผลไม้ น้ำตกสิริภูมิ ให้ชม
- อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ป่าไม้ น้ำตก เป็นแหล่งดูนกหลากชนิด
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ระยะทาง 26 กม. มีน้ำตกแม่สะป๊อกในศูนย์ฯ
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ระยะทาง 18 กม. ชมการปลูกผักเมืองหนาว หลายชนิด
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ระยะทาง  30 กม. เป็นแหล่งปลูกไม้ผลที่สำคัญของโครงการหลวง เช่น สาลี่ พลับ

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก
ปัจจุบันบ้านพักของโครงการหลวง ไม่ได้เปิดให้บริการเข้าพักแล้ว แต่สามารถเข้ามาท่องเี่ที่ยวได้ตามปกติ ร้านอาหารยังเปิดให้บริการ เน้นผลผลิตของโครงการหลวงขุนวาง อาหารแนะนำได้แก่  ยำยอดชา น้ำพริกเห็ด  ซุปเห็ด เห็ด Portobello ย่างบาร์บีคิว ไอศกรีมเสาวรส   
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง บ้านขุนวาง เลขที่ 112 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์ฯขุนวาง 053-318-333 , 088-413-7243

จากเชียงใหม่ไปยังศูนย์ฯ ขุนวางสามารถไปได้ 2 เส้น ทางคือ
เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงสาย 108 เชียงใหม่-ฮอด ก่อนถึงอำเภอจอมทองให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงสาย 1009 ก่อนถึงกิโลเมตร 31 ให้เลี้ยวขวาไปยังขุนวางราว 15 กิโลเมตร  ถึงศูนย์ฯ รวมระยะทางประมาณ 106 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหม่ในเส้นทางหลวงสาย 108 เชียงใหม่-ฮอด ผ่านอำเภอหางดง เลี้ยวขวาสามแยกไปเทศบาลบ้านกาด อำเภอสันป่าตอง ทางหลวงสาย 1013 ตรงไปประมาณ 47  กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่บ้านห้วยเกี๋ยง ไปอีกราว 16 กิโลเมตร รวมระยะทาง 86 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
แปลงดอกเบญจมาศ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
โรงเรือนปลูกผักภายในศูนย์ฯ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
โรงเรือนเพาะพันธุ์เห็ด
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ร้านอาหารสโมสร
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
บ้านพัก
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook