ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ตั้งอยู่ในตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2526 ตามพระราช ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและม้ง โดยสร้างอาชีพทดแทน การปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอย มีชีวิตความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น คลอบคลุมพื้นที่เกษตรหมู่บ้าน โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาและส่งเสริม ด้านไม้ผลเป็นอันดับแรก ต่อมาได้ขยายผลการดำเนินงานไปใน ด้านส่งเสริมผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร และพืชไร่ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ยังมีธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ บรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับมาเที่ยวพักผ่อน มีจุดท่องเที่ยว ที่น่าสนใจหลายจุด  แต่จุดท่องเที่ยวหลัก ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นไฮไลต์ของการมา เที่ยวโครงการหลวงขุนแปะ คือ การไปชมนาขั้นบันไดระหว่างทางและรอบโครงการหลวง ฯ เป็นพื้นที่กว้างลดหลั่นตามความสูงชันโดยนาข้าวจะเขียวขจีในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูทำนา ตั้งแต่ช่วงเดือนก.ย – กลาง ต ค และเป็นสีทองในช่วงปลาย เดือนตค. ชมแปลงปลูกพืชสมุนไพรภายในศูนย์ฯ  นอกจากนี้ยังมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจะเน้นกิจกรรมการเที่ยวชมแปลงส่งเสริมผลผลิต เช่น  ดอกไฮเดรนเยีย ซึ่งโครงการหลวงขุนแปะ เป็นโครงการหลวงที่มีพื้นที่ปลูกดอกไฮเดรนเยียมากที่สุดของโครงการหลวงทั้งหมด ในหน้าหนาวสามารถ ชมแปลงลูกพลับ อะโวกาโด สมุนไพร และพืชไร่ รวมไปถึงการได้ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยงในหมู่บ้าน โดยสามารถเที่ยวแบบวันเดียว หรือจะพักค้างคืนเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์
การท่องเที่ยว ที่พัก

ปัจจุบันโครงการหลวงไม่ได้เปิดให้บริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว แต่ยังสามารถท่องเที่ยวได้ตามปกติ โดยนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวในขุนแปะ และพักค้างคืน สามารถใช้บริการนำเที่ยวได้ที่ คุณอาทิตย์ กระท่อมไรวินท์ โฮมสเตย์เพียงแห่งเดียวในบ้านขุนแปะ เป็นบ้านพักสไตล์กระท่อมน้อย กลางนาข้าวอันกว้างใหญ่ในบรรยากาศเงียบสงบ มีภูเขาเขียวขจีรายล้อม
ให้บริการบ้านพัก ท่องเที่ยวขุนแปะ คิดค่าบริการ คนละ 500 บาท รวมที่พัก 1 คืน พร้อมอาหาร 2 มื้อ เช้า เย็น
บริการรถรับส่งที่ปากทางขึ้นและนำเที่ยวตามจุดต่างๆ  1-5 คน คิดราคา 1800 บาท,  6-10 คน ราคา 2500 บาท
นำรถส่วนตัวมาเองรับ ส่งที่โครงการหลวงขุนแปะ พร้อมนำเที่ยว คิดราคา 800 บาท
เบอร์โทร  093 149 1269
เฟสบุค https://www.facebook.com/KhunPaeHut/

การเดินทางมาที่ขุนแปะ
ให้เลี้ยวไปตามเส้นทางที่จะไปอำเภอฮอด  ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 สังเกต กม. 82-83  จะมีปั้มน้ำมันเล็กๆ ข้างปั้มมีซอยทางเข้าสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำตอง (หากใครตั้งเส้นทางโดยใช้  google maps ให้ตั้งว่าไปสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำตอง เพราะถ้าตั้งไปบ้านขุนแปะจะเป็นคนละแห่ง)จากนั้น ให้เลี้ยวเข้าซอยและขับตรงไปเรื่อย ผ่านเส้นทางคดเคี้ยวในบางช่วง  ผ่านบ้านบนนา บ้านขุนแปะ จะมีป้ายบอกทางเรื่อยๆ ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร ไปจนถึงโครงการหลวง  เส้นทางจากปากทางขึ้นไปยังโครงการหลวงขุนแปะสามารถใช้รถส่วนตัวไปได้ รถทุกชนิดขึ้นได้ถึงโครงการหลวง โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ตลอดเส้นทางถนนบางช่วงราดยางและบางช่วงถนนดินลูกรัง  แต่ในช่วงนี้มีการปรับปรุงเส้นทาง ซึ่งหากมีฝนตกการเดินทางหากไม่ใช้รถกระบะโฟรวิวจะค่อนข้างลำบาก ถนนจะลื่นมากและบางช่วงก็เป็นหลุมบ่อ ต้องเช็คก่อนการเดินทางวันต่อวันว่ารถเก๋งจะขึ้นได้หรือไม่  ส่วนการท่องเที่ยวยังจุดต่างๆ ต้องใช้รถโฟรวิวที่ให้บริการนำเที่ยวจากบ้านพักเท่านั้น เพราะเส้นทางออฟโรดมาก

ชมรีวิวท่องเที่ยวขุนแปะอัพเดท คลิ๊ก เที่ยวขุนแปะ
ขุนแปะ
นาข้าวขั้นบันไดด้านหน้าโครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
วิวทิวทัศน์ในเส้นทางท่องเทียวขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
แปลงดอกไฮเดรนเยีย
โครงการหลวงขุนแปะ
จุดชมวิว
งขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
ที่ทำการโครงการหลวง
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook