บ้านท่าระแนะ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าชายเลนผืนใหญ่ ขนาด 2,000 ไร่ อายุกว่า 100 ปี แต่ละต้นมีขนาดใหญ่มาก เป็นแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านได้อาศัย ผืนป่าแห่งนี้ทำมาหากิน จับปู ปลา กุ้ง หอย ประมาณ 10 ปีมาแล้ว จนกลายอัศจรรย์ป่าชายเลน 1 ใน สถานที่ท่องเที่ยว Unseen แห่งจังหวัดตราด ความมหัศจรรย์อยู่ตรงที่การนั่งเรือไปลานตะบูน 10 นาที เราจะผ่านช่วงป่าในคลองถึง 3 ป่า คือ ป่าโกงกาง ป่าจากและป่าตะบูน ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนเราได้เข้าไปในป่าดึกดำบรรพ์
บ้านท่าระแนะ
บ้านท่าระแนะ

นอกจากนี้ก่อนลงเรือไปลานตะบูนหากสนใจทำกิจกรรมเพิ่มเติมทางชุมชนยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวหลักของบ้านท่าระแนะ อื่น คือ เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงชาวบ้านจะต้อนรับด้วยเวลคัมดริ๊งแบบชุมชน จากนั้นฟังสรุปบริบทชุมชนว่า ความเป็นมาของชุมชน โดยการ นำเสนอวิถีนิเวศป่าชายเลน และฟื้นฟูประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในการเป็นศูนย์กลางท่าเรือสำเภาจีน ที่ชุมชนได้นำเสนอ “สปาเจ๊ก” โดยมีจุดประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชนพื้นเมืองตราดเชื้อสายจีนและสมุนไพร โบราณต่างๆที่พ่อค้าชาวจีนโบราณต่างแล่นเรือใบมา สรรหา ณ เมืองตราดเพื่อนำไปขาย  มีการฟื้นฟูเรือใบที่สานจากต้นคันทรง ซึ่งปัจจุบันวิกฤตมีจำนวนลดน้อยลง ทำให้เครื่องจักสาน จากใบคันทรง มรดกภูมิปัญญาของชาวท่าระแนะสูญหายไปให้กลับคืนมา นอกจากนี้ยังมีหัวร้อยรู มหัศจรรย์นิเวศป่าชายเลน ที่เปรียบเสมือนยาอายุวัฒนะถึงขนาดคนในพื้นที่บอกต่อกันว่า “จิบชาร้อยรู อยู่ร้อยปี” ชาสมุนไพรร้อยรูนี้ เชื่อกันว่ารักษาโรคมะเร็งได้ จึงทำให้เกิดวิกฤตในชุมชนคือการลักลอบนำหัวร้อยรูออกจำหน่าย ซึ่งมีราคาสูงและทำให้มีจำนวนลดลง นอกจากนี้ ยังเป็นชุมชน ปลายน้ำที่ได้รับผลกระทบจากการทำอุตสาหกรรมพลอยในอำเภอบ่อไร่จนทำให้สาหร่ายเขากวางและสัตว์น้ำบางชนิดสูญหายไป 
จากนั้นชาวบ้านก็จะนำเราไปที่เส้นทางเข้าป่าแวะดูจอมยุทธ์คีบปู คือ ชาวบ้านคนหนึ่งในชุมชนที่แขนเสีย 1 ข้าง แต่ประกอบอาชีพ หาปูทะเลขาย จุดเด่นของเขาก็คือ การจับและมัดปูด้วยแขนเดียวในเวลา ไม่เกิน 30 วินาที ต่อด้วยการให้พวกเราร่วมกัน ปล่อยปู คืนสู่ธรรมชาติเพื่อเพิ่มทรัพยากรในพื้นที่ตราด จากนั้น จะเป็นการเดินชมเส้นทางป่าโกงกางประมาณ 10 นาที ที่มีปลายทางถึงเป็น จุดลงเรือ ต่อด้วยกิจกรรมการปลูกหัวร้อยรูเพื่อเชื่อมโยงการอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น โดยมีการทำตัวอย่างหัวร้อยรูมาเป็นน้ำชา ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกันและใช้ชื่อว่า “จิบชาร้อยรู  อยู่ร้อยปี” เสริมด้วยข้าวเกรียบงาย่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม
การนั่งเรือไปชมมหัศจรรย์ป่าชายเลนบางตะบูน ควรไปในช่วงน้ำลง ซึ่งจะทำให้เราได้เห็นรากไม้ที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ ซึ่งช่วงเวลา ที่เหมาะสมจะเป็นในช่วงเวลาเช้าก่อน 10 โมง อย่างไรก่อนเดินทางโทรสอบถามอีกครั้ง
สอบถามเพิ่มเติม นายสายชล  สุเนตร โทร 081 161 6694

การเดินทางไปบ้านท่าระแนะ จากตัวเมืองตราดใช้ทางหลวงหมายเลข 3148 เส้นทงทางไปแหลมงอบ ประมาณ 3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3155 ประมาณ 6.5 กิโลเมตร จะเห็นป้ายชุมชนบ้านท่าระแนะ  เลี้ยวซ้ายไปถึงที่ทำการชุมชน


ล่องเรือในช่วงแรกจะเป็นป่าโกงกาง
บ้านท่าระแนะ
บ้านท่าระแนะ
ช่วงที่ 2 ป่าจาก
บ้านท่าระแนะ
บ้านท่าระแนะ
เริ่มเข้าสู่อัศจรรย์ลานตะบูน
บ้านท่าระแนะ
บ้านท่าระแนะ
พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด
บ้านท่าระแนะ
พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด
อัศจรรย์ลานตะบูนที่สามารถเดินชมได้
บ้านท่าระแนะ
บ้านท่าระแนะ
บ้านท่าระแนะ
บ้านท่าระแนะ
บ้านท่าระแนะ
บ้านท่าระแนะ
บ้านท่าระแนะ
บ้านท่าระแนะ
พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด
บ้านท่าระแนะ
บ้านท่าระแนะ
บ้านท่าระแนะ
บ้านท่าระแนะ