ป่าชายเลนบ้านนาใน เป็นโครงการฟื้นฟูบูรณะป่าชายเลนบ้านสลักเพชร ตั้งอยู่ที่อ่าวสลักเพชร  เกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นเส้นทาง ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งได้จัดทำเป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวเพื่อชมความสวยงามของป่าโกงกาง ตลอดสองข้างทาง ในระยะทางราว 2 กิโลเมตร  บรรยากาศของป่าชายเลนในปัจจุบันถึงแม้จะดูทรุดโทรมสะพานไม้บางช่วงเริ่มผุและเริ่มเปลี่ยนสีไปบ้าง แต่ทว่าตลอดระยะทางที่ได้เดินผ่านเราจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับกิ่งก้านของต้นไม้รูปร่างแปลกตา ที่มีลักษณะโน้มเอียงเข้าหากันเป็น ซุ้มสวยงาม และเมื่อเราเดินมาจนเกือบถึงกลางทาง ซึ่งจุดที่เป็นทุ่งโปรงทองเป็นจุดไฮไลท์ที่ค่อนข้างสวยงาม มีอาณาบริเวณกว้าง ประกอบกับฉากหลังที่เป็นทิวเขาทอดยาวและจุดนี้สะพานไม้สีแดงยังไม่ซีดจางเท่าใดนัก สีแดงของสะพานตัดกับสีเขียวของต้นไม้ ทำให้บริเวณนี้เป็นจุดที่สวยงามแปลก ตามเมื่อได้พบเห็น  เมื่อไปถึงสุดทางจะพบกับปากอ่าวเชื่อมต่อกับทะเล ชมทัศนียภาพสวยงาม แบบพาโนรามา นั่งเล่นรับลมเย็นสูดอากาศบริสุทธิ์ 

การเดินทางป่าชายเลยบ้านนาในตั้งอยู่เส้นทางเดียวกับวัดสลักเพชร โดยเมื่อมาถึงวัดให้ขับเลยไปมีซอยทางเข้าเล็กๆ อยู่ด้านซ้ายมือ อย่างไรสอบถามชาวบ้านในละแวกนั้นได้ เพราะจะไม่มีป้ายบอกทางและ Google map ก็ไม่สามารถนำทางไปต่อได้ เมื่อเจอซอยทาง เข้าแล้วก็ให้ขับตรงไปเรื่อยๆ เส้นทางแคบและเป็นดินแดงลูกรังในบางช่วง ถ้ามาในช่วงหน้าแล้ง รถทุกชนิดสามารถเข้าไปได้หมด  แต่ถ้ามาในช่วงหน้าฝนรถกระบะน่าจะเหมาะที่สุด

กิ่งก้านสาขาที่สวยงามของป่าชายเลนในช่วงแรก
ป่าชายเลนบ้านนาใน
ป่าชายเลนบ้านนาใน
ป่าชายเลนบ้านนาใน
ป่าชายเลนบ้านนาใน
ป่าชายเลนบ้านนาใน
จุดไฮไลต์สะพานสีแดงทอดยาวตัดกับสีเขียวของต้นไม้
ป่าชายเลนบ้านนาใน
ป่าชายเลนบ้านนาใน
ป่าชายเลนบ้านนาใน
ป่าชายเลนบ้านนาใน
ป่าชายเลนบ้านนาใน
สุดทางปากอ่าวที่เชื่อมต่อกับทะเล
ป่าชายเลนบ้านนาใน
ป่าชายเลนบ้านนาใน
ป่าชายเลนบ้านนาใน
ป่าชายเลนช่วงสุดท้ายก่อนถึงทางออก
ป่าชายเลนบ้านนาใน
ป่าชายเลนบ้านนาใน
จุดจอดรถด้านหน้าทางเข้า
ป่าชายเลนบ้านนาใน
เส้นทางถนนช่วงสุดท้ายกาอนถึงป่าชายเลน
ป่าชายเลนบ้านนาใน