ปากน้ำประแส  ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง  ระยอง เป็นชุมชนริมแม่น้ำตั้งแต่สมัยอยุธยา  มีแม่น้ำประแสกั้นเขตตำบล มีลำคลอง ลงสู่ทะเล มีการทำนากุ้ง เลี้ยงปลาน้ำกร่อยริมฝั่งแม่น้ำประแส มีท่าเรือประมงขนาดใหญ่ บริเวณปากแม่น้ำเป็นชุมชนหนาแน่น เป็นแหล่งการค้า ชาวบ้านทำเกษตร เช่น ปลูกมะม่วง มะพร้าว ประมงพื้นบ้าน เลี้ยงปลาเก๋า เลี้ยงปลาในกะชังประมงทะเลลึกผลิตภัณฑ์ ทางการประมง ที่นี่ถือว่าได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชม ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสบรรยากาศริมทะเลและ วิถีชาวบ้าน นอนโฮมสเตย์ กินอาหารทะเลสด และท่องเที่ยวไปยังสถานที่่ต่างของปากน้ำประส ซึ่งสามารถท่องเทียวได้ตลอดทั้งปี

ปากน้ำประแส
ปากน้ำประแสมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่
ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ศาลตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำประแส ภายในศาลประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย และเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองระยอง เปิด 7.00 - 18.00 น.
เรือรบหลวงประแส 
ตั้งอยู่ที่ชายหาดดำ ปากแม่น้ำประแส เป็นเรือรบปลดระวางแล้ว ชาวตำบลขอให้นำมาเป็นเกียรติประวัติและเป็นที่ศึกษาและท่องเที่ยว ของตำบล บริเวณที่ตั้งจะพัฒนาเส้นทางเดินธรรมชาติป่าชายเลนและที่พักผ่อนหย่อนใจ
เรือรบหลวงประแส
เรือรบหลวงประแส
เรือรบหลวงประแส
เรือรบหลวงประแส
เรือรบหลวงประแส
เรือรบหลวงประแส
เรือรบหลวงประแส
จุดเริ่มเดินชมป่าชายเลนบริเวณเรือรบหลวงประแส
ทุ่งโปรงทอง ระยอง
ทุ่งโปรงทอง ระยอง
ทุ่งโปรงทอง ระยอง
ชายหาดประแส 
อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับชายหาดแหลมสน อยู่ใกล้กับอนุสรณ์เรือหลวงประแส มีการพัฒนาบริเวณชายหาดให้สะอาด ไว้รองรับนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อน 
ทุ่งโปรงทอง ระยอง
ปากน้ำประแส ระยอง
ปากน้ำประแส ระยอง

ทุ่งโปรงทอง
 ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านแสมผู้ เป็นสะพานไม้สร้างจากเงินกองทุนหมู่บ้าน  ทอดแนวยาวลัดเลาะไปตามแนวต้นโกงกาง พาดผ่านไปบนยอด ต้นโปรงสีเขียวตองอร่ามตา ไปบรรจบกับปลายสะพานทุ่งโปรงทอง โดยสะพานแห่งนี้ทอดไปสิ้นสุดที่ทะเลประแส ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก ทุ่งโปรงทอง

ทุ่งโปรงทอง ระยอง
ทุ่งโปรงทอง ระยอง
ทุ่งโปรงทอง ระยอง
ทุ่งโปรงทอง ระยอง
ชายหาดแหลมสน 
เป็นชาดหาดที่ทอดยาวไปจนถึงแหลมแม่พิม ปัจจุบันเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวชมหาดแหลมสน และวัดแหลมสนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และได้พักผ่อนอาศัย พร้อมชมการดำเนินชีวิตประมงของชาวแหลมสน

ศูนย์รวมพันธุ์ไม้ภาคตะวันออก 
ตั้งอยู่ หมู่ 2 ตำบลชากพง เป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่นในจังหวัดระยอง  เป็นศูนย์รวบรวม พรรณไม้ที่ไม่สามารถปลูกที่ภูมิภาคอื่นได้  การวิจัยและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพื้นที่ดินสาธารณะประโยชน์บึงจำรุง ในเนื้อที่ ประมาณ 830 ไร่ มีพรรณไม้มากมายหลายชนิด เช่น พรวด เสม็ดขาว กก กระจูด (สานเสื่อ) เป็นต้น ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาดูงาน โทร. 0 3863 8981, 0 3863 8880-1

ชุมชนบ้านจำรุง  
หรือศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเนินฆ้อ ด้วยสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนเน้นการพึ่งพาตนเอง จนเป็นที่ยอมรับและเป็นตัวอย่างที่ดี มีผู้มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดทั้งปี หมู่บ้านจำรุงส่งเสริมให้ประชาชนได้นำผักพื้นบ้าน มา รับประทาน อาทิ ดอกอัญชัน ยอดมะระ ขมิ้นชัน ชะอม ใบชะพลู ใบบัวบก ยอดเสม็ดแดง ใช้ประกอบเป็นอาหารหลัก รวมถึง ร้านส้มตำจำรุงที่นำผักพื้นบ้านตามธรรมชาติมาปรุงให้นักท่องเที่ยวรับประทาน จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนที่นักท่องเที่ยวรู้จัก
ผู้สนใจส้มตำจำรุง โทร. 08 7103 0482, 0 3886 6237
ชมหิ่งห้อยแม่น้ำประแส
ชาวบ้านในชุมชนรวมกลุ่มกันอนุรักษ์วิถีชิวีตดั้งเดิม ย้อนกลับสู่วิถีชีวิตคนชาวคลองริมน้ำสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คนกับ แม่น้ำประแส อันเป็นสายน้ำสำคัญของจังหวัดระยอง  ล่องเรือดูหิ่งห้อยปากน้ำประแสร์ชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำ  ในพื้นที่มีบ้านพักและ โฮมสเตย์ของเอกชนไว้รองรับนักท่องเที่ยว 

โฮมสเตย์ปากน้ำประแส
"โฮมสเตย์ปากน้ำประแส"  ติดต่อสอบถามโทร.08-6915-9996
แพสุขสมบูรณ์รีสอร์ท  http://www.paesuksomboon.com/
บ้านชานสมุทร โฮมสเตย์ ปากน้ำประแสร์ https://www.facebook.com/baanchansamut
สบายดีโฮมสเตย์ ปากน้ำประแส ระยอง   https://www.facebook.com/sabydee.homestay
เรือนแพโฮมสเตย์ โทร.08-9244-9290 08-1864-2719
บ้านชนะชลโฮมสเตย์  โทร 085-2761616 038-661243
เกดแก้วโฮมสเตย์: http://www.kedkaewhomestay.com/
บ้านริมน้ำ โฮมสเตย์ http://www.baanmorwoon.com/
บ้านวชิรา โฮมสเตย์ โทร.0805028990 หรือ 0864298785

การเดินทางไปปากน้ำประแส
จากอำเภอแกลงเดินทางมาทางด้านทิศตะวันออกตามถนนสุขุมวิทประมาณ 12 กิโลเมตร จะพบสามแยกประแส แล้วเลี้ยวขวาเข้ามา ยังปากน้ำประแส ตำบลปากน้ำกระแส โดยจะมีป้ายสถานที่ท่องเที่ยวต่างในปากน้ำประแสระหว่างเส้นทางบอกไว้ หรือหากเดินทางไม่ถูกสามารถสอบถามชาวบ้านได้
ครัวย่าฉิมร้านอาหารพื้นบ้านแสนอร่อยแห่งปากน้ำประแส ตั้งอยู่ใกล้กับวัดตะเคียนงาม
ครัวย่าฉิม ครัวย่าฉิม
ครัวย่าฉิม ครัวย่าฉิม
ครัวย่าฉิม ครัวย่าฉิม
ครัวย่าฉิม ครัวย่าฉิม
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook