ท่องเที่ยวชลบุรี
ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จำลองพระราชพิธี กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ด้วยฝีมือการประดิษฐ์ที่ประณีตงดงาม วิจิตรพิสดารโดยอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเิงินไทย บุคคลดีเด่นแห่งชาติปี 2551 แสดงให้เห็น ถึงเอกลักษณ์ประจำชาติอันเป็น มรดกสืบทอดทางประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม และสถาปัตยกรรม อันทรงคุณค่า พร้อมเนื้อหา สาระทางวิชาการให้กับ นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตื่นตาตื่นใจกับรูปแบบการนำเสนอโดยใช้ ภาพ แสดง สี เสียง ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย แห่งเดียวในโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสบรรยากาศที่กล่าวมาข้างต้นเสมือนร่วมอยู่เหตุการณ์ด้วยภาพยนตร์ 4 มิติ ครั้งแรก ของเมืองไทยอีกทั้งชมภาพยนตร์จอยักษ์ 360 องศาแสดงประวัติความเป็นมาของเรือไทย ในรูปแบบภาพยนตร์ Animation จากอดีตถึงปัจจุบันซึ่งหาชมไม่ง่ายในปัจจุบัน
ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา
ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งทัศนศึกษาแก่คนไทยเพื่อปลูกจิตสำนึกให้มี ความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติที่มีความสนใจ ในศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีไทย สืบเนื่องมาจากการที่จะมีโอกาสได้ชมขบวนเรือพระราชพิธีมีโอกาสน้อยมาก ดังเช่นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัวรัชกาลปัจจุบันในช่วงเวลา 60 ปี ได้มีการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค (ใหญ่) จำนวน 7 ครั้ง และจัดขบวน พยุหยาตราชลมารค (น้อย) จำนวน 7 ครั้ง ทุกครั้งที่มีการจัดขบวนพยุหยาตรา (ครั้งหลังสุด) เป็นการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค ในเวลากลางคืนเป็นครั้งแรก โดยใช้คำว่า “ขบวนเรือพระราชพิธี” แทน (เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ เสด็จฯประทับมา ในกระบวน ฯ ด้วย) จะมีประชาชนเฝ้าชมแน่นขนัดทั้งสองฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา
การจัดการแสดงขบวนเรือพระราชพิธีเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวาง ไม่เฉพาะแต่คนไทยเท่านั้น แม้ชาวต่างประเทศซึ่งมีโอกาสได้ เห็นได้ชม ความงามของเรือหรือกระบวนเรือพระราชพิธีทางชลมารค ก็อดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นประทับใจทึ่งในความงามความประณีต วิจิตร สิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของเรา ชาวไทยที่ควรจะต้องภูมิใจและรักษาไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติ อีกทั้ง ขบวนเรือพระราชพิธี ถือว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ปัจจุบันเหลือเพียงแห่งเดียวในโลก
- สถานที่แสดงเรือจำลองพยุหยาตราทางชลมารคทั้ง 52 ลำ
โดยชมความงดงามของขบวนเรือแบ่นผ่านบรรยากาศสองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเสียงกาพย์เห่เรือ และเสียงบรรยายาย ประวัติความเป็น มาของเรือพระราขพิธี
- อุโมงค์แห่งกาลเวลา
- ห้องชมภาพยนตร์ 360 องศา
- ห้องนิวมัลติมีเดีย
- ห้องโถงสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคน
- ร้านค้าของที่ระลึก
- ร้านอาหาร
- จุดสวย ๆ สำหรับถ่ายรูป
ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ
ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา
ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา
ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา
ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา
ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา
ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา
ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา
ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา
ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา
ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา
ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา
ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ พัทยา
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เวลาเปิดเข้าชมของศูนย์แสดง 10:00–22:00 น.ทุกวัน  โทร.081-865-5353 แฟกซ์ 038-489-489 http://www.miniaturethairoyalbarge.com/ บัตรเข้าชมศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ

1. บัตรสำหรับชาวไทย, (ผู้ใหญ่) ท่านละ 200 บาท (ชมโชว์) บัตรสำหรับชาวไทย, (เด็ก) อายุตั้งแต่ 4-8 ขวบ ความสูงไม่เกิน 120 ซม. ท่านละ 150 บาท (ชมโชว์) 

3. บัตรสำหรับชาวต่างชาติ, (ผู้ใหญ่) ท่านละ 600 บาท (ชมโชว์) (เด็ก) อายุตั้งแต่ 4-8 ขวบ ความสูงไม่เกิน 120 ซม. ท่านละ 200 บาท (ชมโชว์) 

รอบเข้าชมโชว์ ดังนี้
- รอบแรก เวลา 10.00 น.
- รอบที่สอง เวลา 14.00 น.
- รอบที่สาม เวลา 16.30 น.
- รอบที่สี่ เวลา 19.45 น.

บัตรรับประทานชาบูอิชิสำหรับชาวไทยและต่างชาติ, (ผู้ใหญ่) อิ่มอร่อยไม่อั้นในราคา ท่านละ 259 บาท / ท่าน
สำหรับชาวไทยและต่างชาติ (เด็ก) อายุตั้งแต่ 4-8 ขวบ ความสูงไม่เกิน 120 ซม. อิ่มอร่อยไม่อั้นในราคา ท่านละ 180 บาท
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 10.00 - 22.00 น.
ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ มีบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ชาบูอิชิ ไว้ให้บริการ อิ่มอร่อยไม่อั้นสำหรับชาวไทยและต่างชาติ(ผู้ใหญ่) ในราคา ท่านละ 259 บาท / ท่านสำหรับชาวไทยและต่างชาติ (เด็ก) อายุตั้งแต่ 4-8 ขวบ ความสูงไม่เกิน 120 ซม. อิ่มอร่อยไม่อั้นในราคา ท่านละ 180 บาท เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 10.00 - 22.00 น.
บุฟเฟ่ต์นานาชาติชาบูอิชิ
1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
จากถนสุขุมวิทขับตรงไปผ่านพัทยาเหนือ และพัทยากลางสังเกต Index living more ถึงธนาคารกรุงเทพ เลี้ยงเข้าซอยข้าง ร้านนำชัย ผ่าน tesco lotus ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ อยู่หลังโลตัส
2. โดยรถตู้
ขึ้นรถตู้ที่จะไปพัทยาที่เซ็นจูรี่ อนุสาวรีย์ชัย ออกทุกชั่วโมงบอกคนขับว่าลงร้านนำชัย พัทยากลาง จากนั้นเดินเข้ามาข้างในผ่าน tesco lotus ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ อยู่หลังโลตัส
แผนที่ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ
บ้านสุขาวดีจะอยู่ติดถนนสุขุมวิท ด้านฝั่งชายทะเล ใกล้กับโรงแรมชลจันทร์ และอยู่ไม่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ บางละมุง

ที่พักพัทยา ราคาพิเศษมีห้องว่าง

ที่พักพัทยา
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook