ท่องเที่ยวชลบุรี

เกาะแสมสาร มีลักษณะเป็นรูปทรงยาวรี ขนาดพื้นที่โดยรวมประมาณ 5 ตารางกิโลเมตรเกาะหนึ่งที่ขึ้นกับอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อยู่ทางทิศใต้ของ แหลมแสมสาร ออกไปประมาณ2 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากฝั่งของอำเภอสัตหีบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 8 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่บนเกาะ ทั้งหมดจำนวน 2738 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา เป็นเกาะที่มีเกาะแสมสาร เป็น 1 ใน 9 เกาะ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ (รู้จักกันในนามของ อพ.สธ. ) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเกาะทั้งหมด จึงเปิดให้เกาะนี้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตาม แนวทางของสมเด็จพระเทพฯ ที่ว่าอยากให้เยาวชนได้ศึกษาธรรมชาติ โดยใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการปลูกจิตสำนึกใน การอนุรักษ์ ธรรมชาติให้กับเยาวชน เพื่อให้ มีใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างแท้จริง เป็นเกาะที่สามารถเที่ยวได้แบบไปเช้าไปเย็นกลับมีกิจกรรม ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการพายเรือคายัค ดำน้ำดูปะการังโดยมีจุดดำน้ำ 2จุด หรือใครไม่อยากลงน้ำก็มีเรือท้องแบน แบบกระจกก็จะหมุนเวียนตามคิว พาเราไป ชมประการัง ปั่นจักรยานชมเส้นทางธรรมชาติ

เกาะแสมสารประกอบด้วยชายหาดทั้งหมด 5  หาด ได้แก่
หาดเทียน    อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะแสมสาร
หาดแหลมฝรั่ง    อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะแสมสาร
หาดเตยและหาดกรวด    อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะแสมสาร
หาดลูกลม    อยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะแสมสาร
บนเกาะแสมสารมีชายหาดที่สามารถเล่นน้ำและดำน้ำได้ 2 ชายหาด  คือหาดเทียน และหาดลูกลม หาดเทียน คือ หาดซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือ ส่วนหาดลูกลม จะอยู่อีกฝั่งซึ่งต้องนั่งรถไปอีก โดยมีรถรับส่งฟรีระหว่างสองเกาะใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 5 นาที หาดลูกลม เป็นชายหาดที่สวยที่สุดของเกาะ มีทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลสีฟ้าใส มีจุดชมวิวที่สามารถเห็นวิวทะเลในมุมสูง ได้อย่างงดงาม

เกาะแสมสาร เปิดให้ท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับทุกวัน บนเกาะไม่สามารถค้างแรมได้ เพราะเป็นเกาะที่ได้รับการอนุรักษ์ธรรมชาติไว้โดยการดูแลของ ทหารเรือ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะค้างคืนกันที่ช่องแสมสารหรือในตัวเมืองสัตหีบซึ่งมีที่พักให้เลือกมากมาย แต่หากอยากพักใกล้ท่าเรือก็ต้องพัก ที่ช่องแสมสาร โดยมาซื้อตั๋วขึ้นเรือได้ที่ อาคารต้อนรับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ระยะเวลาเดินทางไปถึงเกาะแสมสาร ประมาณ 30 นาที เบอร์โทรติดต่อ 038-432-473   038-432-475   (09.00 น.-1700 น.) สำหรับค่าเรือคิดค่าเรือบริการ ไป-กลับ เกาะแสมสาร- ผู้ใหญ่ คนละ 300 บาท- เด็กตั้งแต่ 3ปี ขึ้นไปไม่เกิน 18ปี บริบูรณ์คนละ 220 บาท ( อายุต่ำกว่า 3 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย)- ชาวต่างชาติอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป คนละ 600 บาท

ขั้นตอนในการซื้อตั๋วข้ามเกาะแสมสาร (กรณีมารับบัตรคิวด้วยตนเอง)

1.เริ่มรับบัตรคิวเวลา 06.00น.

2.เจ้าหน้าที่เรียกคิวซื้อตั๋วเวลา 08.00น.

* ปัจจุบันนโยบายของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยได้กำหนดผู้เยี่ยมชม

เกาะแสมสารไม่เกิน 300 คน/วัน หากมีคณะนักเรียนนิสิต นักศึกษา มาศึกษาธรรมชาติ

และจำนวนยอดจากบัตรคิวออนไลน์เกาะแสมสารจะนำมาหักยอดในจำนวน 300 คน

* เกาะแสมสารไม่มีกำหนดปิดเกาะ

* บัตรคิวข้ามเกาะแสมสาร 1 บัตรคิวต่อ 1 คนเท่านั้น

* เปิดรับบัตรคิวเวลา 06.00น. และเรียกคิวซื้อบัตรเวลา 08.00น.

 ตารางเที่ยวเรือขาไป

รอบเรือขาไป

รอบที่ 1  09.00 น.
รอบที่ 2 10.00 น.
รอบที่ 3 11.00 น.
รอบที่ 4 12.00 น.
รอบที่ 5 13.00 น.


รอบเรือขากลับ
รอบที่ 1  10.30
รอบที่ 2  13.30
รอบที่ 3  15.00
รอบที่ 4  16.30

 • ค่ารถรับส่งบนเกาะ ฟรี (รับส่งจากหาดเทียนท่าเรือไปยังหาดลูกลมซึ่งอยู่ห่างกันเพียง 1 กิโลเมตร
  - ฟรี ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ  ค่าเสื้อชูชีพ  ค่านั่งเรือท้องกระจกดูปะการัง  
 • ค่าเช่าปั่นจักรยาน ชมเส้นทางธรรมชาติ 10 บาท ค่าเตียงผ้าใบ 20 บาท
 • มีห้องน้ำอาบ และ สุขาฟรี บนเกาะจะมีร้านขายส้มตำ ไก่ย่างและอาหารเล็กน้อยๆ

  กฏข้อห้าม
  - ห้ามนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลข้ามไปที่เกาะ
  - ห้ามใส่บีกินนี่บนเกาะ
  - ห้ามต่างชาติข้ามไปที่เกาะโดยไม่มีคนไทยไปด้วย
จุดซื้อตั๋วไปเกาะแสมสาร
เกาะแสมสาร สัตหีบ
เกาะแสมสาร สัตหีบ
ท่าเรือเขาหมาจอ
เกาะแสมสาร สัตหีบ
เรือไปเกาะแสมสาร
เกาะแสมสาร สัตหีบ
ท่าเรือฝั่งเกาะแสมสารน หาดเทียน
เกาะแสมสาร สัตหีบ
ก่อนเที่ยวต้องฟังคำบรรยายให้ความรู้ก่อน
เกาะแสมสาร สัตหีบ
ซุ้มขายอาหารด้านหน้าหาดเทียน
เกาะแสมสาร สัตหีบ
เกาะแสมสาร สัตหีบ
เกาะแสมสาร สัตหีบ
รถรับส่งระหว่างหาดเทียนและหาดลูกลม
เกาะแสมสาร สัตหีบ
หาดเทียน
เกาะแสมสาร สัตหีบ
เกาะแสมสาร สัตหีบ
เกาะแสมสาร สัตหีบ
เกาะแสมสาร สัตหีบ
เกาะแสมสาร สัตหีบ
เกาะแสมสาร สัตหีบ
เกาะแสมสาร สัตหีบ
จากหาดเทียนเห็นฝั่งท่าเรือเขาหมาจออยู่ไม่ไกล
เกาะแสมสาร สัตหีบ
หาดลูกลมทรายขาว น้ำใสที่สุด
เกาะแสมสาร สัตหีบ
เกาะแสมสาร สัตหีบ
เกาะแสมสาร สัตหีบ
เกาะแสมสาร สัตหีบ
เกาะแสมสาร สัตหีบ
จุดวิวมุมสูงของหาดลูกลมเดินขึ้นไป 200 เมตร
เกาะแสมสาร สัตหีบ
เกาะแสมสาร สัตหีบ
เกาะแสมสาร สัตหีบ
เกาะแสมสาร สัตหีบ
รถยนต์ส่วนตัว 
ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ กรุงเทพ ฯ – ระยอง
จากมอเตอร์เวย์กรุงเทพ ฯ สุดทางที่ถนนตัดสายบายพาสอ้อมเมืองชลบุรี ขับรถตรงไปทางระยองผ่านทางแยกต่างระดับ ที่เบี่ยงซ้ายไปแหลมฉบังอาจจะ เปลี่ยนเส้นทางใช้ถนนสายนี้ไปทางถนนสุขุมวิทก็ได้ แต่แนะนำให้ ขับรถตรงไปทางระยอง ถึงทาง แยกต่างระดับให้เลี้ยวซ้ายไประยอง และสังเกตป้ายบอก ทางไปสัตหีบ พอถึงสามแยกสัตหีบ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถนนสาย 331 ผ่านสนามบินอู่ตะเภาถึงสี่แยกไฟแดงบ้านกิโลเมตร 10 ขับรถตรงไปตามเส้นทางไปท่าเรือ สัตหีบ (ท่าเรือน้ำลึกจุกเสม็ด) ไปนิดนึงให้เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านช่องแสมสาร สังเกตป้ายบอกทางไปวิหารหลวงพ่อดำและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ และทะเลไทย ให้ขับไปทางป้ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยท่าเรือไปเกาะขามจะตั้งอยู่ข้างในพิพิธภัณฑ์
จากเส้นถนนสุขุมวิท 
จากบางนาขับรถตรงไประยอง ผ่านชลบุรี บางแสน ศรีราชา พัทยา สัตหีบจากสามแยกสัตหีบไปถึงกิโลเมตร 6 มีสามแยกใหญ่ให้เลี้ยวขวาไปตาม ทางไปท่าเรือสัตหีบ ถึงสามแยกถนนตัดจากที่ มาจากบ้านกิโลเมตร 10 เลี้ยวขวาและใช้เส้นทางเดียวกับ การเดินทางเส้นทางที่ 1 ใช้ถนนสาย 331 แล้วใช้เส้น ทางเดียวกับเส้นทางแรก


2. รถโดยสารสาธารณะ
นั่งรถกรุงเทพ - ระยอง (สายเก่า  สายใหม่ไม่ผ่าน) บอกคนรถว่าลงที่ตลาดสัตหีบ เมื่อถึงตลาดสัตหีบแล้ว ให้ต่อรถสองแถว สีน้ำเงิน ที่ด้านหน้ารถมีป้ายเขียน ว่า แสมสาร เพื่อความมั่นใจให้ถามคนขับว่าไปท่าเรือเขาหมาจอ หรือไปที่ศูนย์อนุรักษ์การดำน้ำไหม เพราะรถคันนี้จะไปส่งที่หน้าศูนย์ฯ
3.โดยรถตู้
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นั่งรถตู้สายสัตหีบให้ไปลงที่ตลาดสัตหีบ แล้วต่อสองแถวแบบเดียวกันกับการเดินทางโดยรถทัวร์

หาที่พักคลิ๊ก ที่พักสัตหีบ


ที่พักสัตหีบ
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook