โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ตั้งอยู่ภายในบริวเณตลาดน้ำอัมพวา เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริ ให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำที่ดินที่คุณประยงค์ นาคะวะรังค์ ชาวอัมพวา ได้น้อมเกล้าฯถวายมาดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวา และด้วยที่ชุมชนอัมพวาเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชาติไทย ซึ่งอนุชนรุ่นหลังสามารถหวนรำลึกและมองย้อนเห็นภาพ อดีตอันรุ่งเรืองถึงความเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรม และประเพณีที่งดงามที่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ดังนั้นการพัฒนาและการจัดการพื้นที่ แห่งนี้ จึงต้องดำเนินไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและที่สำคัญได้รับความร่วมมือพร้อมใจจากชาวอัมพวาทุกคนในการจัดการพื้นที่แห่งนี้สำนักงานมูลนิธิชัย พัฒนาคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวอัมพวา โดยนำหลักการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางและหลักการดำเนินงานที่สำคัญซึ่งเป้าหมายอยู่ที่การมีส่วนร่วมการร่วมมือร่วมใจระหว่างสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและ ชาวอัมพวาทุกคนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีการดำรงชีวิตชุมชนอัมพวาให้สามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์
เป็นลานอเนกประสงค์สำหรับการแสดงและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ หมุนเวียนกันไป เพื่อเล่าเรื่องราวความเป็นมา รูปแบบ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนอัมพวาและการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นของอัมพวา
ร้านกาแฟโบราณ“ชานชาลา”
เป็นร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม และอาหารพื้นบ้าน มีการหมุนเวียนอาหารที่มีรสชาติดีและมีฝีมือของชาวอัมพวามาจำหน่าย ได้ตกแต่งร้านให้มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว คือ มีลักษณะเหมือนชานชาลาสถานีรถไฟแม่กลอง ก่อนที่จะไปสิ้นสุดทางที่แม่น้ำแม่กลอง “ร้านชานชาลา”จึงมีแนวคิดนี้มาใช้เทียบเคียงว่า ร้านแห่งนี้เป็นที่สิ้นสุดทาง ณ คลองอัมพวาเวลาเปิด-ปิดวันศุกร์-อาทิตย์ 11.00 น. – 21.00 น รูปแบบเป็นร้านจำหน่ายเครื่องดื่มอาหาร และของที่ระลึก
1.ทางรถยนต์
- จากถ.พระราม 2(ธนบุรี-ปากท่อ) กิโลเมตรที่ 64 แยกเข้าตัวเมืองสมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 325 มุ่งหน้าเข้าสู่อัมพวา และอุทธยาน ร.2 แล้วเลี้ยวขวาตรงข้ามซุ้มประตูวัดอัมพวันเจติยาราม ตรงมาจนพบลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ของมูลนิธิชัยพัฒนา อยู่ด้านขวามือ
- ขับมาทาง ถ.เพชรเกษม เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 325 ที่แยกบางแพ ตรงมาผ่านตลาดบางแพและตลาดดำเนินสะดวก เลี้ยวขวาที่แยกอัมพวา ตรงมาแล้วเลี้ยวขวาตรงข้ามซุ้มประตูวัดอัมพวันเจติยาราม ตรงมาจนพบลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ของมูลนิธิชัยพัฒนาอยู่ด้านขวามือ
2.รถประจำทาง
จากสถานีขนส่งสายใต้ รถสาย 996 กรุงเทพฯ-ดำเนินฯ เป็นรถปรับอากาศ ผ่านจังหวัดสมุทรสงคราม ถึง ตลาดอัมพวา สาย 976 กทม.-สมุทรสงคราม ถึงสถานีขนส่งสมุทรสงคราม ขึ้นรถประจำทางสาย 333 แม่กลอง-อัมพวา-บางนกแขวก ถึงตลาดอัมพวา
3.รถตู้
ขึ้นที่อนุสาวรีย์ชัยฝั่งถ.พหลโยธินใต้ทางด่วน ไปอัมพวาด้วยนะครับเป็นรถตู้สาย กทม-แม่กลอง  ค่ารถขาไป 70 บาท  ตั้งแต่ 6.25-20.00 น. ค่ารถขากลับ 60 บาท  ตั้งแต่  5.30-19.00  น. (รถจอดแถวตลาดแม่กลอง) ลงที่ตลาดแม่กลอง แล้วเดินมาแถวตลาดจะมีคิวรถสองแถวสายที่ไปโรงเจตรงตลาดน้ำอัมพวา ค่ารถ 10 บาท
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook