พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย  ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ในรูปแบบ”พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ และการพักผ่อนหย่อนใจ” ซึ่งนอกจากเนื้อหาด้านปลากัดและความสวยงามของปลากัดสายพันธุ์ต่างๆ ที่ได้จัดแสดงไว้ ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอาทิ เช่น แถมพิพิธภัณฑ์ยังตั้งอยู่บนพื้นที่กระเพาะหมูของแม่น้ำเจ้าพระยา อันได้ชื่อว่าเป็นปอดของ คนกรุงเทพฯ นิตยสารไทม์ ยกย่องว่าพื้นที่ตรงนี้เป็น Best Urban Oasis ของเอเชีย ใครที่มาเดินชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สามารถสูดอากาศ บริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอด ส่วนจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ บ้านรักรู้ หอโลกหอธรรม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และลานคนกล้า ซึ่งแต่ละส่วนก็จะสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับปลากัดไทย และความเป็นพื้นบ้านพื้นถิ่นเอาไว้มากมาย
ส่วนแรกบ้านรักรู้ มีห้องฉายวิดีโอเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้พื้นฐานกันก่อน มีนิทรรศการเล่าเกี่ยวกับชีววิทยาของปลากัด ลักษณะของ ปลากัดสายพันธุ์ต่างๆ เมื่อชมวิดีโอและนิทรรศการด้านบนบ้านรักรู้แล้ว ที่ใต้ถุนบ้านรักรู้ ก็เป็นส่วนจัดแสดงปลากัดส่วนแรกในส่วนนี้จะเป็น ปลากัดสวยงามที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์แล้ว เช่น ปลากัดหางพระจันทร์เสี้ยว ปลากัดหางยาว ปลากัดยักษ์ และปลากัดสองหางแต่ละตัว มีความสวยงาม บริเวณเดียวกันมีอ่างปลาสำหรับเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาตัวอ่อน ปลากัดจะมีอายุเฉลี่ย 8 – 12 เดือน ด้วยอายุที่สั้นนี้ทำให้ สามารถพัฒนาสายพันธุ์ได้รวดเร็วไปด้วย ปัจจุบันจึงมีปลากัดสีสัน ออกมามากมาย  นอกจากโชว์ความสวยงามแล้ว ยังมีเรื่องการรักษา ปลาด้วยน้ำแช่ใบหูกวาง และใบกล้วยน้ำไทย เพื่อให้ตัวปลาสะอาดและแข็งแรงด้วย ปลากัดนั้นกล่าวกันว่าเป็นปลาที่ต่อสู้เพื่อคุณธรรม และสู้อย่างมีศีลธรรม เพราะในธรรมชาติแล้วมันจะไม่กัดใครก่อน หากผู้นั้นไม่รุกร้ำอาณาเขตของมัน หรือมาทำร้ายมันก่อน

ส่วนที่รื่นรมย์ที่สุดในการมาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ เส้นทางเดินธรรมชาติ ที่จะมีนิทรรศการอยู่ริมข้างทางเดินเข้าสวน บรรยากาศร่มรื่น ตลอดทาง นิทรรศการแรกเล่าถึงความเป็นมาของกรุงเทพฯ และพื้นที่กระเพาะหมู อันเกิดมาจากสายน้ำเจ้าพระยา ป้ายที่สองอธิบายเรื่อง พื้นที่สีเขียวปอดของคนกรุงเทพฯ ป้ายถัดมาเป็นเรื่องประเพณีเกี่ยวกับน้ำของไทย เช่นสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ ตลอดจน ลอยกระทง และเกี่ยวเนื่องกับนิทรรศการถัดมาคือ การเสด็จทอดพระกฐินทางชลมารค ขบวนเรือพระราชพิธีอันสวยงามของไทย ถัดมาเป็น เรื่องราวของหมู่บ้านทรงคนอง ซึ่งเป็นชนชาวมอญ ที่ยังคงพยายามสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของตนเอาไว้ เดินผ่านร่มไม้ สีเขียวเย็นตา จะพบกับนิทรรศการเรื่องปลากัด ที่มีรูปถ่ายสวยงาม ให้ความรู้กับผู้ชมเพิ่มเติมว่าปลากัดแบ่งเป็นกี่สายพันธุ์ อายุ และถิ่นกำเนิดของปลา ป้ายนิทรรศการตลอดเส้นทางนี้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกำกับ

ส่วนสุดท้ายก็คือลานคนกล้า คนกล้าในที่นี้ก็คือนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกที่กล้าที่จะทดลอง และค้นพบอะไรใหม่ๆ ทำให้โลกใบนี้พัฒนา ไปอีกขั้น บริเวณลานก็จะมีรูปปั้นครึ่งตัวของบรรดานักวิทยาศาสตร์เช่น กาลิเลโอ, หลุยส์ ปลาสเตอร์, ชาร์ล ดาวิน, เซอร์ไอแซก นิวตัน และที่ขาดไม่ได้คือพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ต่อจากนั้นผู้ชมสามารถเดินไปชมวิว แม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งบางกระเจ้า มองไปฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นเรือสินค้าและ วัดคลองเตย

รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่ 3 18/1 ซอยวัดราษฎร์รังสรรค์ เพชรหึงส์ ตำบล บางกะเจ้า อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
โทร 02 815 0149 เปิดบริการวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น.

การเดินทาง
1.รถส่วนตัวไปตามถนนเพชรหึงษ์ มาประมาณ 6 กิโลเมตรให้สังเกต ซอยเพชรหีงษ์ 33 เข้าซอยตามทางไปประมาณ 3 กิโลเมตร 
2 .เริ่มต้นที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จะใช้บริการรถมอเตอร์ไซต์หน้าตลาดหรือเช่าจักรยานที่วัดบางน้ำผึ้งนอก ปั่นไปตามเส้นทางปั่นจักรยาน บางกระเจ้า จะมีป้ายบอกพิพิธภัณฑ์ปลากัด ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ การเดินทางไปตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง คลิ๊ก ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย
พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย  พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย
พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย  พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย
พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย  พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย
พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย  พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย
พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย  พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย
พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย  พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย
พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย  พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย
พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย  พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย
พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย  พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย
พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย  พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook