เขาแก่นจันทร์ หรือ เขาจันทร์แดง ยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดราชบุรี มีความสูงประมาณ  141 เมตร  เป็นจุดชมวิวชั้นดี สามารถ มองเห็น ตัวเมืองราชบุรีได้แบบ 360 องศา เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของจังหวัดราชบุรี บนยอดเขาแก่นจันทร์  มีวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “พระสี่มุมเมือง” เป็นพระ 1 ใน 4 องค์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น แล้วพระราชทานไปประดิษฐานไว้ ณ เมืองต่าง ๆ ทั้ง 4 เมือง  ได้แก่ จังหวัดราชบุรี ลำปาง สระบุรี และพัทลุง  บริเวณเชิงเขาแก่นจันทร์ ยังเป็นที่ตั้งของพระบรม ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ซึ่งชาวราชบุรีได้พร้อมใจกันสร้างในโอกาสฉลอง กรุงรัตนโกสินทร์ 200 และสร้างเป็นสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถานอีกด้วยนะคะ เขาแก่นจันทร์ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่ สำคัญยิ่ง เราจึงไม่ควรพลาดที่จะเยี่ยมชม กราบสักการะพระสี่มุมเมือง อันศักดิ์สิทธิ์

เขาแก่นจันทร์

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ  “พระพุทธรูปสี่มุมเมือง” ซึ่งมีอยู่ 4 องค์ ถูกจัดสร้างขึ้นตามความเชื่อและโบราณ ประเพณีของบ้านเมืองที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่จะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องขอบขัณฑสีมาทั้งสี่ทิศ โดยการสร้าง พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศนั้นเป็นการสร้างพระพุทธรูปแบบ “จตุรพุทธปราการ” กล่าวคือเป็นการนำเอาวัดหรือ พระพุทธรูปเป็นปราการทั้งสี่ด้าน เพื่อปกป้องภยันตรายจากอริราชศัตรู ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสร้างดวงชะตาแก่บ้านเมืองและคุ้มครอง พสกนิกรทั้งมวลให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข  พระพุทธลักษณะของพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปาง สมาธิราบตามแบบศิลปะสุโขทัย โดยมีพระพักตร์แจ่มใส พระเนตรเปิด พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระบาทขวาทับพระบาทซ้าย หล่อด้วยสำริด ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ภายในมณฑปจัตุรมุข ก่ออิฐถือปูน โครงสร้างสร้างคาเป็นเครื่องไม้มุง ทับด้วยกระเบื้องอย่างไทยโบราณ บานประตู หน้าต่าง และหน้าลงรักปิดทองทั้งสี่ด้าน

เขาแก่นจันทร์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.  เขาแก่นจันทร์  ตั้งอยู่ ตำบลดอนตะโก ริมถนนเพชรเกษม ห่างจากตัวเมืองราชบุรี ประมาณ 2 กม. ไปตามถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านตัวเมืองราชบุรีประมาณ กม.105 เขาแก่นจันทร์อยู่ทางขวามือ  มีถนนตัดไปถึงยอดเขา ถนนทางขึ้นเขาแก่นจันทร์เป็นถนนลาดยางคดเคี้ยวบ้าง  แต่ไม่มาก รถทุกชนิดสามารถสัญจรได้

เขาแก่นจันทร์
เขาแก่นจันทร์
เขาแก่นจันทร์
เขาแก่นจันทร์
เขาแก่นจันทร์
เขาแก่นจันทร์
เขาแก่นจันทร์
เขาแก่นจันทร์
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook