เขาแดง ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านเขาแดง  ในเขตอุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด ที่ตั้งของหมู่บ้านจะติดกับภูเขาที่มีหน้าผาสีแดง จึงได้เป็นที่มาของหมู่บ้านเขาแดงนั่นเอง ปัจจุบันตำบลเขาแดงอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อาชีพหลักที่สำคัญ คือ การทำประมง และทำนากุ้ง สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจใกล้เคียง คือหาดสามพระยา ถ้ำไทร ถ้ำแก้ว ถ้ำพระยานคร และอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด บ้านเขาแดงมีป่าชายเลน ซึ่งพบตามแนวชายคลองบางปู คลองเขาแดง พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ แสมทะเล โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ตาตุ่มทะเล ตะบูนดำ โปรงแดง ถั่วขาว ฝาดดอกแดง สำมะง่า จาก เถาถอบแถบ เป็นต้น บริเวณที่โล่งซึ่งเป็นดอนตะกาดซึ่งได้รับอิทธิพลความเค็มของน้ำทะเลท่วมถึงแต่ไม่ท่วมต่อเนื่องกันทุกปี พบพืชล้มลุกพวก ชะคราม ผักเบี้ย หญ้าปราบน้ำเค็ม หญ้าขม เป็นต้น
จุดชมวิวเขาแดง

สิ่งที่น่าสนใจ


จุดชมวิวเขาแดง
อยู่บนยอดเขาหนึ่งของเขาแดง เวลาที่เหมาะแก่การขึ้นชมวิวคือตอนเช้ามืดประมาณ 5.30 น. เพราะสามารถชม พระอาทิตย์ขึ้น เหนือขอบทะเลบ้านเขาแดงและทัศนียภาพรอบๆได้ดี ระยะทางเดินประมาณ 500 เมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 30 นาที ตลอดจน ชมเลียงผาเดินและเล็มใบไม้เหนือหุบเขามรณะ นกออกบินร่อนหาอาหาร และอาจจะพบลิงแสมหรือค่างแว่นโหนตัวเล่นบนคาคบไม้
จุดชมวิวเขาแดง จุดชมวิวเขาแดง
จุดชมวิวเขาแดง จุดชมวิวเขาแดง
จุดชมวิวเขาแดง จุดชมวิวเขาแดง

ล่องคลองเขาแดง
นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือโดยลงเรือที่ท่าน้ำหน้าวัดเขาแดง ล่องไปตามลำคลอง ประมาณ 3-4 กม. ใช้เวลาเดินทางไป-กลับ ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง มีนกนานาชนิดให้ชม เวลาที่ เหมาะแก่การล่องเรือคือประมาณ 16.30-17.00 น. เพราะอากาศไม่ร้อนและ สามารถ ชมพระอาทิตย์ตกได้อย่าง สวยงาม ราคาเรือลำละ 400 บาท นั่ง ได้ 6 คน

ล่องคลองเขาแดง ล่องคลองเขาแดง
ล่องคลองเขาแดง ล่องคลองเขาแดง
ล่องคลองเขาแดง ล่องคลองเขาแดง
ล่องคลองเขาแดง ล่องคลองเขาแดง
1.รถยนต์ส่วนตัว

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 มาถึงอำเภอปราณบุรี จะมีแยกซ้ายอีกประมาณ 37 กิโลเมตร เข้าสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย ยอดขับตรงไปเรื่อยๆ จะเห็นวัดเขาแดงจุดล่องเรือชมเขาแดงจะอยู่ตรงนี้ และหากขับตรงไปอีกนิดจะเป็น จุดชมวิวเขาแดงซึ่งต้องเดินทางขึ้นไป


ที่พักปราณบุรี ราคาพิเศษมีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที

ที่พักปราณบุรี
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook