วัดเนรัญชราราม ตั้งอยู่ริมทะเลบริเวณด้านทิศเหนือของหาดชะอำ ชื่อวัด เนรัญชราราม ได้รับการตั้งให้สอด คล้องกับ ชื่อวังมฤคทายวันซึ่งสร้างโดยรัชกาลที่ 6ตามเรื่องราวในพุทธประวัติเกี่ยวกับแม่น้ำเนรัญชราและ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สิ่งสำคัญที่น่าสนใจในวัดได้แก่ พระอุโบสถลักษณะทรงอินเดีย ซึ่งไม่ค่อยพบเห็นใน ประเทศไทย เป็นพระอุโบสถที่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2377 พระประธานในพระอุโบสถ คือ หลวงพ่อทอง สร้างเมื่อปี 2478 เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ บริเวณลานกลางแจ้งมี พระพุทธรูปปิดทวารทั้ง 9 ที่ไม่ เหมือนที่ใดในประเทศไทย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 เพื่อให้ประชาชนที่มาเที่ยวชะอำได้มีสิ่งสักการะ เป็นพระพุทธรูป ปูนปั้นสีขาว นั่งปิดทวารทั้ง 9 คือ ตาสอง จมูกสอง หูสอง ปากหนึ่ง ทวารหนัก ทวารเบา รวมเป็น 9 เป็น ปริศนาธรรม ซึ่งหมายความถึงการตัดกิเลสโดยวิธีปิดช่องทางการเข้าและ ออกของกิเลสหรือสิ่งไม่ดีงามทั้งหลาย นอกจากนี้ยังมีศาลาจตุรมุขประดิษฐานรอยพระพุทธบาททองเหลือง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2491 และรูปหล่อ พระครูสุนทรวิโรจน์ (สงวน ชาคโร) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้เป็นระยะเวลานานถึง 52 ปี และได้สร้างความเจริญ ให้แก่วัดและท้องถิ่นเป็นอันมาก
จากกรุงเทพฯ ขับมุ่งตรงสู่ จ.เพชรบุรี โดย ใช้ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 ) ผ่าน จ.นครปฐม ราชบุรี จ.เพชรบุรี ซึ่งท่านจะต้องผ่านตัวเมืองเพชรบุรีไปประมาณ 41 กม. โดยท่านสามารถสังเกตุได้จากป้ายบอก ทางตลอดทาง ซึ่งก่อนจะถึงทางเข้าจะเป็นสี่แยกไฟแดง โดยท่านจะต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 1 กม. จะ ถึงชายหาดชะอำ วัดเนรัญชราราม จะอยู่ติดกับชายหาดชะอำ
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook