วนอุทยานเขานางพันธุรัต ตั้งอยู่ที่บ้านเขาไม้นวล ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำตั้งขึ้นเพื่อสนอง พระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้อนุรักษ์พื้นที่ บริเวณ เขานาง พันธุรัตไว้เป็นมรดกของชาติเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาตำนานที่ได้เล่า สืบต่อกันมาเกี่ยวกับนางพันธุรัตใน วรรณคดีไทยเรื่องสังข์ทอง อันทรงคุณค่าต่อประเทศไทย
วนอุทยานเขานางพันธุรัต
ในตำนานกล่าวไว้ว่า นางพันธุรัตเป็นยักษ์รับพระสังข์มาเป็นบุตรบุญธรรมโดยนางและบริวารแปลงร่างเป็นมนุษย์ วันหนึ่งพระสังข์ได้เข้าไปในเขตหวงห้ามลงไปชุบตัวในบ่อทองเอาชุดเจ้าเงาะและของวิเศษเหาะหนี นางพันธุรัต กลับมาไม่พบพระสังข์ก็ออกตามหา นางพยายามอ้อนวอนให้พระสังข์กลับแต่ไม่เป็นผล นางพันธุรัตเสียใจ จนอก แตกตายตามตำนานเมืองเพชร พอนางพันธุรัตตาย พระสังข์ก็ได้จัดการทำศพ ร่างของนางก็กลายเป็นภูเขา ชาวบ้านจึงเรียกภูเขาลูกนี้ว่า “เขานางนอนหรือเขานางพันธุรัต” จนถึงทุกวันนี้
วนอุทยานเขานางพันธุรัต
1.สวนหย่อม
เขานางพันธุรัตปัจจุบันได้มีการจัดทำเป็นสวนหย่อมให้นั่งพักผ่อนกันสำหรับครอบครัวในบริเวณสวนหย่อม จะล้อม รอบไปด้วยเทือกเขานางพันธุรัตให้อากาศบริสุทธิ์ร่มรื่น สำหรับนั่งพักผ่อน รอบๆ บริเวณมีเสียงนกร้องให้ฟัง ตลอดเวลา
วนอุทยานเขานางพันธุรัต วนอุทยานเขานางพันธุรัต
2.ศาลาข้อมูลเขานางพันธุรัต
เป็นศาลาที่มีภาพต่างๆ ติดไว้ให้ความรู้นักท่องเที่ยว เกี่ยวกับเขานางพันธุรัตนี้ สำหรับเขาแห่งนี้ได้มีการตั้งชื่อ ตามส่วนต่างๆ ของเขา เช่น นางพันธุรัตอกแตกตาย โกศนางพันธุรัต กระจกส่องหน้านางพันธุรัต เมรุนางพันธุรัต บ่อชุบตัวพระสังข์ เป็นต้น
3.เมรุนางพันธุรัต
เมรุนางพันธุรัต อยู่ตรงลานจอดรถเและเป็นจุดเริ่มต้นการเดินศึกษาธรรมชาติ

4.กระจกส่องหน้านางพันธุรัต 

กระจกนางพันธุรัต
วนอุทยานเขานางพันธุรัต วนอุทยานเขานางพันธุรัต
วิวทิวทัศน์
วนอุทยานเขานางพันธุรัต วนอุทยานเขานางพันธุรัต
5.บ่อชุบตัวพระสังข์
เป็นบ่อจำลองที่เชื่อว่าเป็นบ่อทองที่พระสังข์มาชุบตังแล้วเอาชุดเจ้าเงาะและของวิเศษเหาะหนี นางพันธุรัต
รูปปั้นพระสังข์บริเวณหน้าทางเข้า บ่อชุบตัวพระสังข์
วนอุทยานเขานางพันธุรัต วนอุทยานเขานางพันธุรัต

รายละเอียดเพิ่มเิติม
วนอุทยานเขานางพันธุรัต

ต.ชะอำ อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 0 3243 3661 ต่อ 305 โทรสาร 0 3243 3662 อีเมล [email protected]
วนอุทยานเขานางพันธุรัต ไม่มีบ้านพักบริการแก่นักท่องเที่ยวหากมีความประสงค์จะไปพักแรม เพื่อพักผ่อน หย่อนใจโปรดนำเต็นท์ไปกางเอง แล้วไปติดต่อขออนุญาต ใช้สถานที่กับเจ้าหน้าที่วนอุทยานเขานางพันธุรัต โดยตรง มีร้านอาหารของเอกชนให้บริการภายในวนอุทยาน คือ  ครัวสังข์ทอง

วนอุทยานเขานางพันธุรัต
1. รถส่วนตัว

- จากตัวเมืองเพชรบุรี ไปตามถนนเพชรเกษม (เพชรบุรี-ชะอำ)  กิโลเมตรที่ 197-198  (เลยโรงงาน outlet ใหม่ ประมาณ 1 กิโลเมตร ก่อนถึงแยกนิคม)  มีทางแยกซ้ายทางไปวัดป่าสุทธิคุณ เข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร 
-  เส้นทางถนนสายเลียบทะเลชะอำ-หาดเจ้าสำราญ ผ่านสะพานคลองขุดของบริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผ่านถนนวัดหนองตาพดเชื่อมถนนสายนิคม (เขื่อนเพชร)-บ้านหนองตาพด ถึงสู่วนอุทยาน เขานาง พันธุรัตระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ทางเข้าวนอุทยานเขานางพันธุรัตจะเป็นถนนดินแดง ลูกรังเพราะถนน เป็นหลุมบ่อตลอดระยะทางรวมทั้งฝุ่น

 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook