ชะอำ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในจังหวัดเพชรบุรี เป็นชายหาดติดทะเลฝั่งอ่าวไทย แต่เดิม ชะอำ เป็นเพียงตำบลหนึ่ง ขึ้นอยู่กับอำเภอหนองจอก แต่ภายหลังที่หัวหินมีชื่อเสียง ที่ดินแถบชายทะเล ถูกจับจองหมด พวกเจ้านายชั้นผู้ใหญ่สมัยนั้น จึงพยายามหาสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ โดยการนำของ สมเด็จกรม พระยานราธิปประพันธ์พงศ์ และได้ พบว่า หาดชะอำ เป็นชายหาดที่สวยงามไม่แพ้หัวหิน ชะอำ จึงเริ่มเป็นที่รู้จัก ตั้งแต่นั้นมา ชะอำ ได้รับการพัฒนาเจริญเติบโตขึ้น และได้ย้ายที่ว่าการอำเภอหนองจอก มาตั่งที่ตำบลชะอำ และเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอชะอำ
ชะอำ
1.หาดชะอำ
อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี 41 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายเข้าชายหาด ระยะทาง 2 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่ สวยงาม และมีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรี เดิมชะอำเป็นเพียงตำบลหนึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอหนองจอก เป็นชายหาดที่ เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากตั้งแต่สมัยโบราณ ตามประวัติเล่ากันว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคยเสด็จ มาที่นี่พร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงพอพระราชหฤทัยในความงามของหาดแห่งนี้มาก ทรงประทับแรม อยู่หลายวันจนกระทั่งชาวบ้านเรียกหาดนี้ว่า หาดเจ้าสำราญ มาจนปัจจุบัน
ชะอำ ชะอำ
2.พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายพระรามหก ตำบลห้วยทรายเหนือ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 216 เลยหาดชะอำมา 8 กิโลเมตร เป็นพระตำหนักที่ประทับริมทะเล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้รื้อพระตำหนักหาด เจ้าสำราญมาปลูกขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2466 ได้รับขนานนามว่า "พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง" พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ค่าเข้าชม ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 15 บาท
ชะอำ ชะอำ
3.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอด ยอดที่สูงที่สุดสูง 95 เมตร แต่เดิมชาวบ้าน เรียกภูเขานี้ว่า "เขาสมน" พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพอพระราชหฤทัยที่จะสร้าง พระราชวังสำหรับเสด็จแปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งในขณะนั้นเป็นพระสมุหกลาโหมเป็นแม่กองก่อสร้าง จนสำเร็จเรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ. 2403 ทรงพระราช ทานนามว่า พระนครคีรี แต่ชาวเมืองเพชรเรียกกันติดปากว่า "เขาวัง" สืบมาจนบัดนี้ พระนครคีรีมีพระที่นั่ง พระตำหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่างๆ มากมาย ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตก แบบนิโอคลาสสิคผสม สถาปัตยกรรมจีน
ชะอำ ชะอำ
4.วนอุทยานชะอำ
ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดอนมะทราง มีเนื้อที่ประมาณ 416 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2535 สถานที่พักผ่อนซึ่งอยู่ติดกับ ถนน เพชรเกษม (ชะอำ-หัวหิน) เหมาะสำหรับผู้ที่สัญจรผ่านไป - มาได้แวะพักรถพักคนเป็นสถานที่ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ สัตว์ป่าสวยงาม   ลานออกกำลังกาย   และร้านอาหารสวัสดิการ    รวมทั้งยังมีบริการห้องพักและลานกลาง เต็นท์เพื่ออำนวยความสะดวกทุกท่านที่มาเที่ยวชมธรรมชาติแห่งนี้ด้วย
5.วนอุทยานเขานางพันธุรัต
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์สถานที่อันเกี่ยวข้องกับตำนานเรื่อง  “สังข์ทอง”  เขานางพันธุรัตมี ลักษณะคล้ายผู้หญิงนอน   ซึ่งตามตำนานนั้นกล่าวว่าเป็นร่างของนางพันธุรัต ที่กลายเป็นภูเขา  ภายในวนอุทยาน ประกอบด้วย บ่อชุบตัวพระสังข์ หุบวังเรือ ถ้ำมะยม ถ้ำแจง เมรุนางพันธุรัต กระจกนางพันธุรัต   คอกช้าง เป็นต้น ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติ และ ความท้าทายด้วยการปีนเขา  และสามารถเห็นภาพมุมสูงของ ชะอำและ บริเวณใกล้เคียง     วนอุทยานเขานางพันธุรัต อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเทือกเขาหินปูนที่มีความสวยงาม เอกลักษณ์ โดดเด่นมองเห็นได้จากริมถนนใหญ่ ทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มองดูคล้ายนางยักษ์ (นางพันธุรัต) นอนอยู่ มีโกศอยู่ทางทิศใต้ และมีปฎิมากรรมธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับตำนานเรื่องสังข์ทอง
ชะอำ ชะอำ
6.อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เป็นศูนย์เรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ และการฝึกอบรมระดับสากลด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบวงจร ตั้งอยู่ภายในบริเวณ ค่าย พระรามหก ถนนเพชรเกษม ระหว่างชะอำและหัวหิน ทางเข้าทางเดียวกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวันอุทยาน แห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน โอกาสที่ ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2548 และเพื่อเป็นการฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ในบริเวณนี้ให้กลับมา อยู่ในสภาพ สมบูรณ์ดังเดิม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อกระตุ้น และปลูกจิตสำนึก ของประชาชนให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
7.สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ตั้งอยู่ที่ตำบลสามพระยา ในเนื้อที่ 340 ไร่ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประจำปี 2545 รางวัลยอด เยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์แห่งนี้ดำเนินการโดยมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษา รูปแบบการทำฟาร์มผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ในท้องถิ่นที่เคยแห้งแล้งเนื่องจากการบุกรุกถางป่า และได้รับการพัฒนาฟื้นฟูให้กลับคืนความสมบูรณ์ ด้วยการจัดหาแหล่งน้ำควบคู่กับการเพาะปลูกพืช และนำผล การทดลองที่ประสบผลสำเร็จนำไปขยายผลสู่เกษตรกร เป็นแนวทางสู่เกษตรยั่งยืน
8.พระปิดทวาร วัดเนรัญชราราม   
เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่งดงามและมีไม่กี่องค์ในโลก สร้างขึ้นตามหลักพุทธปรัชญา  เพื่อชี้ให้เห็นถึงการ ตัดกิเลสด้วยวิธีการปิดช่องทางเข้าของกิเลสทั้งหลาย  
9.ทุ่งดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียวหุบเขาทุ่งแฝกอยู่ที่บ้านพุหวาย  ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีบนลาน กว้างกลางหุบ  มีพืชล้มลุกชนิดหนึ่งเรียกว่า  “กระเจียว”  ขึ้นอยู่มาก   ลักษณะเด่นของกระเจียวคือ   มีดอกที่สวย งามหลากสีและออกดอกพร้อมๆกัน ในช่วงต้นฤดูฝนของทุกปี  (เดือนมิถุนายน   -  เดือนสิงหาคม)
10.ถ้ำเขาวัดชะอำคีรี
อยู่คู่ชุมชนชะอำมาแต่ดั้งเดิมและบริเวณวัดมีความร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะสำหรับปฏิบัติธรรม ถ้ำเขาวัดชะอำคีรีเป็น สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งอยู่บนเขาวัดชะอำคีรี ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปรางค์ต่างๆ    ซึ่งสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ท่านสามารถเที่ยวชมและสักการะได้ทุกวัน   การเดินทาง ตั้งอยู่ในชุมชนชะอำ จากสี่แยกไฟแดงชะอำเลียบ ตามถนนเพชรเกษมสู่ทิศตะวันตกประมาณ  2  กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายท่านเห็นป้ายและซุ้มทางเข้าถ้ำเขาวัดชะอำคีรี
11.ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาใหญ่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนที่สนใจศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพ โดยจัดทำเป็นศูนย์นิทรรศการในอาคารคุ้มเกล้า จัดแสดงเกี่ยวกับโครงการ พระราชดำริต่าง ๆ ภาพถ่ายในอดีต และการจำลองแบบบ้านหลังแรกของเกษตรกรที่ได้อพยพ เข้ามาอยู่ที่ หุบกะพง เครื่องจักรการเกษตร และกังหันน้ำชัยพัฒนาและยังสามารถเยี่ยมชมแปลงสาธิตของชาวบ้านหุบกะพง ซึ่งเป็นหมู่บ้านสหกรณ์ตัวอย่างแห่งแรก มีทั้งการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ การเลี้ยงโคนม เป็นต้น เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 08.30 -16.30 น. สำหรับหมู่คณะที่ต้องการเยี่ยมชมโครงการ กรุณาทำ หนังสือแจ้งล่วงหน้า  โทร. 0 3247 1543, 0 3247 1100 การเดินทาง ประมาณ 4 กิโลเมตร ตามเส้นทาง 3203 ตรงหลักกิโลเมตรที่ 201-202 จะมีทางแยกขวามือเป็นทางลาดยาวเข้าไปอีก 6 กิโลเมตร

12.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านเกษตร  โดยเน้นการปลูกป่าไม้ให้กลับอุดมสมบูรณ์ดังเดิม  สามารถทำการ ปลูกพืช ชนิดต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการปลูกป่าและการเพาะปลูกพืชจัดระเบียบราษฎรให้ราษฎรในพื้นที่โครงการเข้าอยู่อาศัย  และทำกินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับธรรมชาติ  ให้ราษฎรเข้าร่วมดูแลรักษาตลอดจน ได้ อาศัยผลผลิตจากป่าและเพาะปลูกพืชต่าง ๆ  โดยไม่ต้องเข้าบุกรุกทำลายป่าต่อไป
13.หุบเขาทุ่งแฝก 
เป็นที่ราบบนเขาของเทือกเขา   “พระรอบ”    มีภูเขาน้อยใหญ่ล้อมรอบ  บริเวณทุ่งมีหญ้าแฝกขึ้นอยู่ทั่วไป ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่า   “หุบเขาทุ่งแฝก”  ซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเป็น ส่วนหนึ่งของเขา พระรอบ   มีพันธุ์ไม้นานาชนิด   เช่น   ไม้มะค่า , ไม้ตะเคียน,   และพันธุ์ไม้อื่น ๆ  อีกจำนวนมาก   นอกจากนี้ ยังมีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่   เช่น   เนื้อทราย,  หมูป่า,    ไก่ป่า,   เสือ,  เสือดาว,  กระจง,   เรียงผา,   และ นกอีกหลายชนิด  จุดสำคัญคือ   บนลานกว้างกลางหุบ  มีพืชล้มลุกชนิดหนึ่งเรียกว่า  “กระเจียว”  ขึ้นอยู่มาก   ลักษณะเด่นของกระเจียวคือ   มีดอกที่สวยงามหลากสีและออกดอกพร้อมๆกัน ในช่วงต้นฤดูฝนของทุกปี   (เดือนมิถุนายน  -  เดือนสิงหาคม)   ซึ่งดูแล้วสวยงามน่าชมอย่างยิ่ง   และบนจุดสูงสุดของเขามีผาหินสีดำ เรียกว่า“ผาดำ”   ใช้เป็นจุดชมวิวได้อย่างดี   สามรถมองเห็นทิวทัศน์ได้ไกลและสวยงามมาก
14. ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
อยู่ห่างจากตัวอำเภอชะอำ ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 2 กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม เป็นที่เคารพสักการะ และยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ของประชาชนอำเภอชะอำและเขตใกล้เคียงในจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งประชาชนที่ สัญจรไปมา ดังคำขวัญของอำเภอชะอำ ที่ว่า “ชะอำเมืองน้ำทะเลใส หาดทรายขาว เจ้าพ่อเขาใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ คนจิตใจงาม”
15.เกาะท่าไทร 
ตั้งอยู่หมู่ที่  6  ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ   จังหวัดเพชรบุรี  มีเนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ ล้อมรอบด้วย ลำคลอง ท่าไทรและคลองบางเกตุ  ยาวประมาณ  1,700  เมตร  มีจุดชมวิว สัมผัสทิวทัศน์ทะเลทราย  นกทะเล    และระบบนิเวศน์ป่าชายเลนอันสวยงาม มีเป็นสะพานชมนกรอบเกาะท่าไทร ที่จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวก แก่นักท่องเที่ยวเพื่อศึกษาพันธุ์นกหายาก และพันธุ์ไม้หายากนานาชนิด
16.ถ้ำค้างคาวนายาง 
เป็นถ้ำที่มีค้างคาวจำนวนนับหลายล้านตัวที่มีความเป็นธรรมชาติ  โดยสมบูรณ์จะเห็นได้ในเวลาพลบค่ำ หากิน เวลาค่ำคืน ตำบลนายาง  อำเภอชะอำหวัดเพชรบุรี
17.ถ้ำเขาตาจีน 
เป็นถ้ำที่อยู่ในเทือกเขาเดียวกันกับถ้ำต่าง ๆ  ในเขตตำบลนายาง  มีความสวยงามไม่แพ้ถ้ำอื่น ๆ ในเขตตำบล นายาง  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี
18.น้ำตกหุบสบู่  
เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงามในเวลาฤดูฝน  และปลายฤดูฝน  สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี  อยู่ที่บ้านพุหวาย หมู่ที่  6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
19.ชะอำ เอ ที วี ปาร์ค  CHA-AM ATV PARK
1. รถส่วนตัว
- รถยนต์เส้นทางที่ 1 การเดินทางไปชะอำ ทางที่สะดวกและใกล้ที่สุดคือ จากกรุงเทพฯขึ้นทางด่วนลงดาวคะนอง ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อหรือพระราม 2) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอำเภอปากท่อ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ไปจังหวัดเพชรบุรี จากนั้นก็ตรงยาวไป  ชะอำจะอยู่ทางซ้ายมือ เลี้ยวซ้าย ไปอีก 2 กิโลเมตรก็จะถึงหาดชะอำ  การเดินทางไปชะอำ รวมระยะทางประมาณ 163 กิโลเมตร

- รถยนต์เส้นทางที่ 2 การเดินทางไปชะอำ จากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านนครปฐม ราชบุรี ไปยังเพชรบุรี จากนั้นก็ตรงยาวไป ชะอำจะอยู่ทางซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายไปอีก 2 กิโลเมตรก็จะถึงหาดชะอำ เป็นระยะทาง 206 กิโลเมตร

 

2. รถโดยสารประจำทาง
การเดินทางไปชะอำ จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งสายใต้ สอบถามราย ละเอียดได้ที่ โทร. 0 2435 1199, 0 2434 7192, 0 2435 5605 หรือรถโดยสารของบริษัทเอกชน ติดต่อที่ เพชรบุรีทัวร์  โทร. 0 2435 7408 นอกจากนี้ การเดินทางไปชะอำ ยังสามารถโดยสารรถประจำทางสายใต้ หลายสา ที่วิ่งผ่านเพชรบุรี เช่น สายกรุงเทพฯ-ชุมพร  สายกรุงเทพฯ-หัวหิน-ปราณบุรี เป็นต้น จากกรุงเทพฯ ยังสามารถเดินทางไปยังอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรีได้ คือ กรุงเทพฯ – ชะอำ,  กรุงเทพฯ–ท่ายาง,  กรุงเทพฯ–บ้านแหลม อีกด้วย
3. รถตู้
นั่งรถตู้สายหัวหินที่เซ็นจูรี่ ลงในตัวอำเภอชะอำ
4.ทางรถไฟ
การเดินทางไปชะอำ จากกรุงเทพฯ มีบริการรถไฟไปเพชรบุรีและอำเภอ ชะอำ ทุกวัน รถไฟออกจากสถานี รถไฟหัวลำโพง สอบถามรายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690,  0 2223 7010,  0 2223 7020 หรือ www.railway.co.th และ การเดินทางไปชะอำ ยังมีรถไฟออกจากสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวัน  สอบถามรายละเอียดติดต่อ โทร. 0 2411 3102
จากนั้นต้องใช้บริการรถ สองแถว สามล้อถีบ หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พาไปเที่ยวตามจุดต่าง ๆ  ที่ต้องการ บางย่านในตัวเมืองอาจเดินเที่ยวต่างอำเภอ มีรถสองแถววิ่งไป-กลับและในแต่ละอำเภอมีรถเมอตร์ไซค์รับจ้าง ให้เรียกใช้บริการได้ทั่วไป
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook