นาเกลือ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  นับเป็นแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่สำคัญ และถือว่าเกลือจากเพชรบุรีดีที่สุดจากจำนวน 4 แห่งของ เมืองไทย นาเกลือบ้านแหลม ตั้งอยู่ในถนนเส้นรองที่แยกจากถนนพระราม 2 ที่แยกซ้ายไป คลองโคน-บางตะบูน-บ้านแหลมและเป็น เส้นทาง ลัดไปจนถึงอำเภอชะอำได้ ถนนเส้นนี้เป็นโครงข่ายถนนเลียบชายทะเลของกระทรวงคมนาคม ถนนเส้นนี้ตัดเลียบสวยงาม เป็นถนนสองเลน ตัดผ่านไปตามนาเกลือ ระหว่างทางจะเห็นโรงเกลือเรียงรายไปตามแนวถนน  มีทั้งภาพของนาเกลือที่ยังมีขัง น้ำรอการระเหยและ ตกผลึก เกลือบางผืนเราก็จะได้เห็นภาพกองเกลือ รวมถึงคนงานที่กำลังแข็งขันทั้งตักเกลือและขนเกลือเข้าไป ยังโรงเกลือ
นาเกลือบ้านแหลม

การทำเกลือสมุทรเป็นอาชีพที่สำคัญอาชีพหนึ่งของชาวอำเภอบ้านแหลม ซึ่งนอกจากเป็นแหล่งผลิตเกลือที่สำคัญแล้ว ถนนเส้นนี้ยังกลาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดถ่ายภาพที่นักถ่ายภาพนิยมมาเก็บภาพกองเกลือที่เรียงรายสะท้อนกับผืนน้ำและบรรยากาศของการทำนาเกลือ แบบดั้งเดิมที่ยังคงใช้แรงงานคนซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน  การทำนาเกลือเป็นอาชีพดั้งเดิมของท้องถิ่นชาวเพชรบุรีที่อาศัยอยู่แถบ ชายฝั่งทะเล การทำนาเกลือสมุทรเป็นวิถีชีวิตสืบต่อมานับเป็นร้อยปีแสดงถึงภูมิปัญญาความรู้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ การสังเกตและ การพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ลักษณะของพื้นที่ทำนาต้องเป็นที่ราบดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดี พื้นที่มีความลาดชัน โดยปัจจัยสำคัญในการผลิต เกลือสมุทร คือน้ำทะเลกระแสลมและแสงแดด ซึ่งชาวนาเกลือสามารถทำนาเกลือได้เฉพาะในช่วงปลอดฝนหรือช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนเม.ย. จะมีกองเกลือให้ได้ชมมากที่สุด  

วิธีการทำนาเกลือ ต้องอาศัยน้ำทะเลจากคลองธรรมชาติที่น้ำเค็มไหลเข้ามาขังไว้ เรียกว่าวังน้ำหรือนาขัง น้ำทะเลที่ขังไว้ชาวนาเกลือ เรียกว่า น้ำอ่อน ชาวนาจะปล่อยน้ำอ่อนตามช่องน้ำไหลระหว่างนา จากวังน้ำเข้าสู่นาตาก เพื่อทำหน้าที่ดักสิ่งสกปรกและตะกอนให้ ตกลง มานานี้ก่อน จากนั้นปล่อยน้ำเค็มไปยังนาเชื้อ เพื่อให้เกลือจืดตกผลึก และขังน้ำไว้จนกว่าระดับความเค็มจะเพิ่มเป็น 20-24 ดีกรี ซึ่งสังเกต ได้จากสีบนขอบนา เมื่อมีสีส้มก็ถือว่าใช้ได้ เมื่อน้ำเค็มได้ที่ชาวนาเกลือสมุทรจะไขน้ำจากนาเชื้อเข้าสู่นาปลง ใช้เวลาประมาณ 15-20 วัน น้ำทะเลถึงจุดอิ่มตัวเกลือจะตกผลึก เมื่อเกลือตกผลึกหนาประมาณ 1 นิ้ว ชาวนาเกลือจะดึงน้ำเค็มออกไปเก็บยังนาเชื้อ แล้วใช้ลูกกลิ้งไถไปไถมาให้เกลือแตกเป็นเม็ด จากนั้นใช้ที่คราดดึงเกลือมารวมกัน ทำเป็นกองๆ เพื่อสะดวกต่อการเก็บเม็ดเกลือ ใส่หาบขนย้ายไปเก็บ ไว้ในโรงเกลือ รอการจำหน่ายต่อไป การทำนาเกลือใช้น้ำทะเลเป็นหลักอาจไม่ได้มีต้นทุนสูงมาก ต้นทุนส่วนใหญ่คือเรื่องของค่าแรง การขนส่ง ซึ่งส่วนใหญ่คนที่ทำนาเกลือเป็นคนพื้นที่ดั้งเดิมและใช้แรงของชาวบ้านในละแวกนั้น คนที่ทำนาเกลือ ต้องสู้แรง สู้แดด และยังต้อง มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะตอนเตรียมพื้นที่ เกลือที่บ้านแหลมจะเห็นว่าไม่ได้มี วางขายเหมือนกับเส้นพระราม2 เพราะส่วนใหญ่จะผลิต และส่งขายไปยังที่ต่างๆ เกลือที่ผลิตออกขายทุกวันนี้ มีทั้งเกลือเม็ด และเกลือป่น เมื่อก่อนประโยชน์หลักๆ ของเกลือคือใช้ถนอมอาหาร ปรุงรสอาหาร รวมถึงธุรกิจความสวยความงามอยู่ในสปาซึ่งนำเกลือ มาใช้ ขัดผิวอีกด้วย

นอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี จะมีงาน “Art Of Salt”  หรืองานประติมากรรมเกลือ ที่ถนนสาย นาเกลือบ้านแหลม เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางเกลือ และส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว ในเส้นทาง คลองโคน-บางตะบูน-บ้านแหลม-หาดเจ้า-ชะอำ โดยจะจัดในช่วงเดือนกลางเดือนมีนาคมของทุกปี

ถนนสายนาเกลือบ้านแหลมทอดยาวสุดตา ขังน้ำทะเลเพื่อให้เหลือตกผลึก
นาเกลือบ้านแหลม นาเกลือบ้านแหลม
.ใช้คราดดึงเกลือมารวมกัน เริ่มเก็บเกลือเข้าสู่โรงเกลือ
นาเกลือบ้านแหลม นาเกลือบ้านแหลม
นาเกลือบ้านแหลม นาเกลือบ้านแหลม
นาเกลือบ้านแหลม นาเกลือบ้านแหลม
นาเกลือบ้านแหลม นาเกลือบ้านแหลม
นาเกลือบ้านแหลม นาเกลือบ้านแหลม
นาเกลือบ้านแหลม นาเกลือบ้านแหลม
นาเกลือบ้านแหลม นาเกลือบ้านแหลม
นาเกลือบ้านแหลม นาเกลือบ้านแหลม
นาเกลือบ้านแหลม นาเกลือบ้านแหลม

การเดินทางไปถนนเกลือ บ้านแหลม เพชรบุรี
1. จากกทม. ใช้เส้นพระราม 2-สมุทรสงคราม กม. 72 เลี้ยวซ้ายเข้าคลองโคน ใช้เส้นทางคลองโคลน บางตะบูน-บ้านแหลม-หาดเจ้าสำราญ-ชะอำ
2. จากถนนเพชรเกษม ใช้เส้นทาง อ.เมืองเพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สส.2021 (Scenic Route) หาดเจ้าสำราญ บ้านแหลม
3. จากหัวหิน-ชะอำ ใช้เส้นทาง ชะอำ-โรงพยาบาลชะอำ-หนองตาพด เข้าสู่เส้นทาง สส.2021 (Scenic Route – )บึกเตียน-หาดเจ้าสำราญ –บ้านแหลม

 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook