เทศกาลดูผีเสื้อแก่งกระจาน จะเริ่ม ตั้งแต่กลางเดือนเม.ย.- มิ.ย. ของทุกปี ส่วนผีเสื้อที่พบในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีมากกว่า 250 ชนิด ฤดูกาลดูผีเสื้อที่ดีที่สุดและพบจำนวนผีเสื้อมากชนิดที่สุด คือช่วงวันที่ 1-30 เมษายนของทุกปี ซึ่งจุดชมผีเสื้อของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่สามารถพบเห็นฝูงผีเสื้อที่บินไป มานับ พันตัวได้ คือ  แคมป์บ้านกร่างซึ่งที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมของผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์ กว่า 200 ชนิดที่พบ ได้มากมาย ในช่วงฤดูร้อน ตามโป่งต่างๆที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ 4(บ้านกร่าง)เรียกได้ว่าจะสามารถชมผีเสื้อบินสยายปีกโชว์สีสัน ความสวยงามและเกาะกินโป่งกินน้ำหวานอยู่แถวบริเวณลำธารเมื่ออากาศร้อนจัด และแหล่งน้ำเริ่มแห้งเหือด บรรดาเหล่าผีเสื้อนานาชนิด จะพากันมาหา กินเกลือตาม ดินโป่งหรือแหล่งน้ำแฉะๆ มากมาย บางครั้งก็อาจพบการอพยพของ ฝูงผีเสื้อ นับแสนตัวอย่างไม่น่าเชื่อ พบนกและพืชพันธุ์สัตว์ป่า นานาชนิด

เส้นทางผีเสื้อเริ่มจากที่กิโลเมตรศูนย์คือ บริเวณด่านตรวจเขา สามยอดถึงกิโลเมตรที่ 17  จะพบผีเสื้อได้ตามสองข้างทางตามโป่งดิน บริเวณแอ่งน้ำ มีผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยก ผีเสื้อสะพายฟ้า ผีเสื้อวาวสีต่างฤดู ตามพุ่มไม้มีผีเสื้อกะลาสีธรรมดา ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้า ผีเสื้อช่างร่อน ตามกองมูลสัตว์มี ผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา ผีเสื้อตาลหนามใหญ่  และที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ. 4 (บ้านกร่าง) บริเวณด้านหลัง แคมป์บ้านกร่างเป็นลำธารที่มีผีเสื้อให้ชมนานาชนิด อาจพบผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียวซึ่งเป็นผีเสื้อหายากชนิดหนึ่ง โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดูผีเสื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 14.00 น.การดูผีเสื้อที่ แคมป์บ้านกร่าง  แก่งกระจาน  สามารถเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือค้างคืนก็ได้
ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน
การดูผีเสื้อที่แก่งกระจาน  สามารถดูได้ตลอดทั้งวัน เพราะผีเสื้อแต่ละชนิดมีช่วงเวลาการออกหากินแตกต่างกัน แต่ที่เหมาะสมที่สุดคือ ช่วงเช้าถึงสาย  เพราะเป็นเวลาที่ผีเสื้อจะเกาะนิ่งตามใบไม้ เพื่อผึ่งแดดให้ร่างกายและปีกอบอุ่น แข็งแรงก่อน ที่จะออกหากิน นักดูผีเสื้อจึงสามารถสังเกตผีเสื้อ ได้อย่างใกล้ชิด  นอกจากจะพบผีเสื้อที่กำลังเกาะกินอาหารอยู่นิ่งๆ โดยเฉพาะ ตามพุ่มดอกไม้ริมทาง พื้นดินแฉะหรือดินทรายริมลำธารรวมทั้งบริเวณ แหล่งอาหารใหญ่ ก็จะพบผีเสื้อรวมกันอยู่เป็น ฝูงใหญ่นับ ร้อยตัว นับเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับการดูผีเสื้อ แต่ทั้งนี้ก่อนเดินทางไปดูผีเสื้อให้ โทรมาสอบถามเจ้าหน้าที่อุทยานอีกครั้ง เพราะ ในแต่ละช่วงก็จะพบเห็นผีเสื้อในแต่ละสายพันธุ์ ที่แตกต่างกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โทร. 0 3245 9293
Update ภาพผีเสื้อแก่งกระจานปี 2556 ปีนี้มีผีเสื้อให้ชมในปริมาณน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่ปีเสื้อออกมาหลากหลายสายพันธุ์และตัวใหญ่กว่า ผีีเสื้อจะมีให้ ชมมากในเส้นเลยแคมป์บ้านกร่างไปถึงเขาพะเนินทุ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ตามลำธารต่างๆ ซึ่งจะมีประมาณ 3-4 ลำธารในทางผ่าน
ภาพผีเสื้อแก่งกระจานปี 2556 บริเวณแคมป์บ้านกร่าง
ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน
ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน
ผีเสื้อระหว่างทางจากแคมป์บ้านกร่างไปพะเนินทุ่ง
ผีเสื้อแก่งกระจาน ผีเสื้อแก่งกระจาน
ผีเสื้อแก่งกระจาน ผีเสื้อแก่งกระจาน
ผีเสื้อแก่งกระจาน ผีเสื้อแก่งกระจาน
ผีเสื้อแก่งกระจาน ผีเสื้อแก่งกระจาน
ผีเสื้อแก่งกระจาน ผีเสื้อแก่งกระจาน
ผีเสื้อแก่งกระจาน ผีเสื้อแก่งกระจาน
ผีเสื้อแก่งกระจาน ผีเสื้อแก่งกระจาน
ผีเสื้อแก่งกระจาน ผีเสื้อแก่งกระจาน
ดูผีเสื้อที่แคมป์บ้านกร่าง  แก่งกระจาน  
ช่วงที่ดีที่สุด ตั้งแต่กลางเดือนเม.ย. ถึง เดือน มิ.ย. ของทุกปี ดูผีเสื้อ บริเวณ กม.ที่ 10 - บ้านกร่าง - กม. ที่ 17 เวลา 08.00 – 14.00 น.
ช่วงเวลาที่ดีที่สุด ช่วงเช้าแสงแดดอ่อนราว 08.00 - 10.00 น.
ภาพผีเสื้อแก่งกระจานปี 2555 ส่วนใหญ่มีแต่พันธุ์เสือดาว
ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน
ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน
ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน
ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน
ผีเสื้อเกาะตามตัวนักท่องเที่ยว เพียงแค่เหงื่อออก
ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน
ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน
ผีเสื้อที่เกาะตามถนน ผีเสื้อที่กินโป่งระหว่างทางไปบ้านกร่าง
ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน
ผีเสื้อเกาะตามท้องถนนบริเวณบ้านกร่าง วงศ์ผีสื้อขาหน้าชมพู่
ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน
วงศ์ผีสื้อขาหน้าชมพู่
ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน
วงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล่ำ
ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน
ป้ายอธิบายผีเสื้อพันธุ์ต่างๆของอชง แก่งกระจาน
ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน ผีเสื้อแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน
1. รถส่วนตัว
จากกรุงเทพฯ เดินทางโดยใช้ทางหลวง หมายเลข 35 ต่อด้วยหมายเลข 4 ถึง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีแยกเข้าทางหลวง หมายเลข 3499 สู่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต่อด้วยเส้นทางภายในอุทยานฯ ตรงไปเรื่อยๆ จนถึงแคมป์บ้านกร่าง จากแค้มป์บ้านกร่างไปถึงเขาพะเนินทุ่ง ก็สามารถดูผีเสื้อได้ตลอดทางส่วนใหญ่มักจะอยู่ตามลำธาร
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook