วัดเจดีย์ทอง ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ปทุมธานี เอกลักษณ์ของวัด คือ เจดีย์สีทอง สร้างในสมัยต้น กรุงรัตน โกสินทร์โดยชาวมอญ เป็นสถาปัตยกรรมมอญที่เลียนแบบมาจากเจดีย์จิตตะกองของพม่าเป็นเจดีย์ทองบ้างเจดีย์สีขาวบ้าง พระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธรูปหยกขาว ศิลปะล้านนา
วัดเจดีย์ทอง ปทุมธานี วัดเจดีย์ทอง ปทุมธานี
วัดเจดีย์ทอง ปทุมธานี วัดเจดีย์ทอง ปทุมธานี
วัดเจดีย์ทอง ปทุมธานี วัดเจดีย์ทอง ปทุมธานี

การเดินทางใช้เส้นทางสายปทุมธานี-สามโคก ประมาณ 8 กิโลเมตรและแยกขวาเข้าวัดอีกประมาณ 500 เมตร

 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook