ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) ตั้งอยู่ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี ใกล้กับหอนาฬิกา  เป็นอาคารไม้สักเก่าแก่ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5  ลักษณะอาคาร สร้างด้วยไม้สัก เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ที่ประยุกต์ให้เข้ากับ ภูมิอากาศเขตร้อน หันหน้าออกสู่แม่น้ำ บนเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา เป็นอาคาร 2 ชั้นก่ออิฐถือปูน มี7 หลัง วางผังเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า ล้อมรอบลานกว้าง เชื่อมต่อด้วยระเบียงทางเดินทำด้วยไม้ที่ยื่นออกมารอบอาคารด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ กรมศิลปากรจึงขึ้นทะเบียนอาคารหลังนี้เป็นโบราณสถานในปี พ.ศ. 2524 เดิมทีจุดประสงค์ให้เป็น โรงเรียนกฎหมาย แต่เนื่องจากยังไม่มีบุคลากร จึงได้ใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนราชวิทยาลัย ซึ่งได้เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2454 -2469  และได้ยุบโรงเรียนราชวิทยาลัย โดยโอนย้ายนักเรียนไปรวมกับโรงเรียมหาดเล็กกรุงเทพ ต่อมาได้รับพระราชทานนามใหม่จาก รัชกาลที่ 7 ว่า “วชิราวุธวิทยาลัย” อาคารหลังนี้จึงได้ใช้เป็นศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ระหว่างปี พ.ศ.2471 – 2535 จากนั้นใช้เป็น ที่ตั้งวิทยาลัยมหาดไทย จนถึงปี พ.ศ.2551  นับจากปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป อาคารหลังนี้ได้รับการอนุรักษ์ และปรับปรุงให้เป็นที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี อันเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดนนทบุรีอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความรู้ ความภาคภูมิใจ และความรักในท้องถิ่นให้แก่ชาวนนทบุรี โดยพิพิธภัณฑ์นี้เป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษา และจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตลอด จนมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของชาวนนทบุรี
วันเปิดทำการ วันอังคาร - ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น. เปิดให้เข้าชมฟรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
หลังคา ทำเป็นทรงสูงมีที่ว่างใต้หลังคาเพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยมีทั้งทรงปั้นหยา และทรงจั่ว
กันสาด ตรงด้านระเบียงทางเดินทำเป็นบานเกล็ดไม้ นอกจากจะช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดดแล้วยังทำให้อากาศร้อนจากตัว อาคารถ่ายเทออกไปได้ด้วย
คันทวย ทำด้วยไม้รูปแบบเรขาคณิต ช่วยค้ำยันรับน้ำหนักกันสาดและเพิ่มความงดงามให้กับอาคารราวระเบียงทำด้วยไม้ เป็นลวดลายแบบตะวันตกที่นิยมในรัชกาลที่ 5 ช่วงบนเป็นกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมแบบเรขาคณิต ช่วงล่างตกแต่งด้วยไม้ระแนง ตั้งเว้นช่องว่างสลับกัน
ประตู- หน้าต่าง และช่องระบายอากาศ ประตูทำเป็นบานลูกฟัก ส่วนหน้าต่างเป็นบานเกล็ด ด้านบนของกรอบประตูหน้าต่าง มีช่องระบายอากาศเป็นแผ่นไม้ฉลุลายแบบเรียบง่าย ถ่ายเทอากาศภายในห้อง
บันได สร้างไว้ด้านหลังของตัวอาคารยื่นออกไปนอกแนวระเบียงทางเดินมีหลังคาเอียงลาดขนานกับตัวบันได การวางบันไดอยู่นอก ตัวอาคารแสดงถึงแนวคิดที่ได้รับมาจากสถาปัตยกรรมไทย
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook