1.โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ไปตามถนนพหลโยธิน เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท เข้าสู่ จังหวัดลพบุรี ระยะทางประมาณ 153 กิโลเมตร

2.โดยรถประจำทาง
มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ลพบุรี ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

3.โดยรถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดลพบุรีทุกวัน
สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและราคาตั๋วโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และจองตั๋วรถไฟก่อนวันเดินทาง ไม่น้อย กว่า 3 วัน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2220-4444 ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.


4.รถตู้
มีรถตู้สายกรุงเทพฯ-ลพบุรี ออกจากกรุงเทพฯ ทุกวัน คิวรถตู้ที่จะไปลพบุรีมี 2 คิว คือ
- อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หน้าโรงพยาบาลราชวิถี ปลายทางหน้าสถานีรถไฟลพบุรี
- อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณใต้ทางด่วน ฝั่งที่จะไปสะพานควาย ปลายทางพระปรางค์สามยอด


ในตัวเมืองลพบุรีมีรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่างๆ ได้อย่างสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเลือก ใช้บริการ ยานพาหนะได้หลายรูปแบบตามอัธยาศัย สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งลพบุรี โทร.0 3641 1888

นอกจากนี้ยังมีรถสองแถวไปยังแหล่งท่องเที่ยว เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และไปยังอำเภอต่างๆ ของจังหวัดลพบุรี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคิวรถจะอยู่ในสถานีขนส่ง

ระยะทางจากอำเภอเมืองลพบุรีไปยังอำเภอต่างๆ คือ
อำเภอท่าวุ้ง 15 กิโลเมตร
อำเภอบ้านหมี่ 32กิโลเมตร
อำเภอโคกสำโรง 35 กิโลเมตร
อำเภอพัฒนานิคม 51 กิโลเมตร
อำเภอหนองม่วง 54 กิโลเมตร
อำเภอสระโบสถ์ 65 กิโลเมตร
อำเภอโคกเจริญ 77 กิโลเมตร
อำเภอท่าหลวง 83 กิโลเมตร
อำเภอชัยบาดาล 97 กิโลเมตร
อำเภอลำสนธิ 120 กิโลเมตร
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook