อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก อยู่ในเขต ตำบลโคกตูม เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทีเดียว มีทั้งความสดชื่นของป่า ภูเขาเป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ มีมาแต่โบราณ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ชาวฝรั่งเศสและอิตาเลี่ยน เป็นผู้วางท่อส่งน้ำดินเผาจากอ่างซับเหล็กเข้าไปในเขตพระราชฐานและในสมัยจอมพล ป. พิบูล สงคราม มีการสร้างเขื่อนดินกักน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในการเกษตร ต่อมามีการสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ มีศาลาชมทิวทัศน์ สามารถมอง เห็นเขาจีนแล ทัศนียภาพสวยงามมากนอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถ และวิหารรูปมณฑปยอดปรางค์อยู่ใกล้ ๆ กับพระวิหารและ พิพิธภัณฑ์ประจำวัด ซึ่งจัดแสดงของเก่าแก่มากมายให้ชม อาทิ ผ้าโบราณ พระพุทธรูปเครื่องลายคราม เครื่องมือเครื่องใช้ สมัยโบราณ และอื่น ๆ อีกมากมาย
ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 (ลพบุรี - สิงห์บุรี) แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3028 ตรงสี่แยกไฟแดง (กม.ที่ 18)เข้าไปอีกระยะทางประมาณ6 กม. มีรถโดยสารประจำทางผ่านหลายสาย คือ สายลพบุรี - ท่าโขลง ,สายโคกสำโรง - บ้านหมี่ และสายสิงห์บุรี – บ้านหมี่
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook