เขาใหญ่” หรือ “เขาหัวโล้น” ยอดเขาที่ตั้งสูงเด่นสามารถมองเห็นได้แต่ไกล เป็นยอดเขาสูงประมาณ 1,450 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ห่างจากตัวที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งอาณาเขตป่าเขาเชื่อมต่อกับป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เป็นยอดเขาที่มีความสวยงามทาง ทัศนียภาพยิ่งนักสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ 360 องศา  
เขาหัวโล้น
ในอดีต เขาหัวโล้น การเดินทางเมื่อก่อนจากถนนสายหลักจะมีทางลาดยางเข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร และต้อง ใช้เส้นทางเดินเท้าเข้าไปอีก 5 กิโลเมตร จัดทำเป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ในรูปแบบการผจญภัย โดยจัด เป็นทริปสั้นๆใช้ระยะเวลาประมาณ 2 วัน 1 คืนเหมาะสำหรับเป็นพื้นที่กางเต็นท์พักแรมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ การเดิน ป่า เพื่อชมทะเลหมอกยามเช้าที่สวยงาม และชมพระอาทิตย์ตกส่องกระทบทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และ สวยงามซึ่ง ทุ่งหญ้าจะกลายเป็นสีทองอีก ทั้งยังสามารถชมทัศนียภาพของและอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์คล้าย กับหมู่เกาะ ในทะเลรวมทั้ง
หินสัญลักษณ์ของยอดเขาหัวโล้น ทิวทัศน์ของทิวเขาคล้ายเขาช้างเผือก
เขาหัวโล้น เขาหัวโล้น
เห็นวิวของเขื่อนเขาแหลมสวยงาม
เขาหัวโล้น เขาหัวโล้น
แต่ในปัจจุบันหลังจากได้มีการสร้างสถานีเรดาร์ของทหารอากาศข้างบนด้วยเหตุผลเพื่อความมั่นคง ของชาติ จึงได้มีการตัดถนนเข้าถึงยอดเขาโล้น  รถเข้าถึงโดยที่ไม่ต้องเดินเท้าขึ้นไป  แต่จากการก่อสร้างถนน และสถานี ก็ทำให้ทัศนียนภาพบนยอดเขาโล้นเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นกัน  แต่ก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวก็สามารถขึ้นไปชม วิว ทิวทัศน์ได้เหมือนเดิม  โดยยังคงพื้นที่ในส่วนของ ไฮไลต์ไว้นั่นคือ หินก้อนกลมที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดสูงสุด ซึ่งเป็นจุดที่มองลงมาเห็นวิวของเขื่อนเขาแหลม และทุ่งหญ้าและทิวเขาบางส่วนที่มีลักษณะคล้ายกับทิวเขา ช้างเผือกซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน  แต่มีรั้วกั้นไว้ การจะเข้าไปชม ณ จุดนี้ได้ตอนเดินทางไปต้องลอดรั้วออกไปชม แต่ในอนาคตไม่แน่ใจว่า เมื่อสร้างสถานีเรียบร้อยแล้ว จะมีการทำช่องหรือประตูให้สามารถเข้าไป ได้อย่างสะดวก หรือไม่
ภาพเขาหัวโล้น
เขาหัวโล้น เขาหัวโล้น
เขาหัวโล้น เขาหัวโล้น
เขาหัวโล้น เขาหัวโล้น
บรรยากาศระหว่างทางก่อนถึงยอดเขาเขาหัวโล้น
เขาหัวโล้น เขาหัวโล้น
ทางขึ้นสู่เขาหัวโล้น
เขาหัวโล้น เขาหัวโล้น
เขาหัวโล้น เขาหัวโล้น
สำหรับใครที่ต้องการกางเต้นท์พักแรมข้างบน ในปัจจุบันไม่อนุญาติให้ข้างแรมได้  ต้องพักที่อุทยานแห่งชาติ เขาแหลม และขับรถขึ้นไปชมเท่านั้น สำหรับใครไม่มีรถส่วนตัวมาอาจติดต่อขอเช่ารถที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม โทร. 0 3453 2099
ใช้เส้นทางเดียวกับอุทยานแห่งชาติเขาแหลม โดยอยู่เลยจากจุดชมวิวป้อมปี๋มาเล็กน้อย ขับไปเรื่อยๆจะพบที่ตั้ง สำนักงานก่อสร้างสถานนีเรดาร์ และจะมีถนนเส้นเล็กๆ ตัดผ่านแยกออกไป เนื่องจากยังไม่มีทำป้ายบอก ชัดเจน อาจแวะถามชาวบ้านหรืเอเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้ ทางขึ้นจะเป็นถนนราดยางอย่างดี เส้นทาง ชันคดเคี้ยว รถทุกประเภทสามารถขึ้นได้