โบสถ์สีทอง วัดปากน้ำโจ้โล้ ตั้งอยู่ อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ชมพระอุโบสถหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ทาสีทองทั้งหลัง  ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือหรือนอกตัวอุโบสถ ที่งดงามตระการตาเป็นอย่างมาก ภายนอกวัดมีเรือโบราณในสมัยก่อนที่อยู่ในยุค สมเด็จพระจ้าตากสิน โชว์ไว้อีกด้วย นอกจากนี้ภายในอุโบสถยังสามารถลอดใต้ฐานพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกด้วย  แต่เดิม วัดปากน้ำโจ้โล้เป็นสำนักสงฆ์ ในอดีตบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของทัพพม่า ซึ่งยกทัพบกทัพเรือไปปะทะกับกองทัพ สมเด็จพระเจ้าตากสินต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีชัยจึงโปรดฯ ให้สร้างเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ ปัจจุบันได้มีการสร้าง อุโบสถหลังใหม่เป็นสีทองทั้งหลัง
โบสถ์สีทอง แปดริ้ว
โบสถ์สีทอง แปดริ้ว โบสถ์สีทอง แปดริ้ว
โบสถ์สีทอง แปดริ้ว โบสถ์สีทอง แปดริ้ว
โบสถ์สีทอง แปดริ้ว โบสถ์สีทอง แปดริ้ว
โบสถ์สีทอง แปดริ้ว โบสถ์สีทอง แปดริ้ว
โบสถ์สีทอง แปดริ้ว โบสถ์สีทอง แปดริ้ว
1. โดยรถส่วนตัว
จากตลาดน้ำบางคล้าเลี้ยวซ้าย ไปทางเดียงกับร้านอาหาร่มไม้สายธาร ขับตรงไปเรื่อยๆ จะเห็น
โรงเรียนปากน้ำโจ้โล้ วัดจะอยู่ตรงข้ามกัน
2.โดยรถสาธารณะ
นั่งรถโดยสารจากตัวเมืองแปดริ้วขึ้นที่สถานีขนส่ง จะมีรถโดยสารไปถึงตลาดน้ำบางคล้า เมื่อถึงตลาดน้ำสามารถ เหมารถโดยสารท้องถิ่น หรือมอเตอร์ไซต์ไป
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook