โบสถ์สเตนเลส วัดหัวสวน ตั้งอยูใน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งสร้างด้วยสแตนเลสทั้งหลัง เพื่อหวังให้โบสถ์มี อายุยาวเป็นพันปี พระอาจารย์มานิต เลขานุการเจ้าอาวาสวัดหัวสวน หมู่ที่ 4 ตำบลเสม็ดเหนือ อ.บางคล้า การสร้างอุโบสถสแตนเลส มาจากความคิดของพระครูภาวนาจริยกุลท่านเจ้าอาวาสวัด ที่เห็นว่า โบสถ์ หลังเก่ามีความชำรุดทรุดโทรมมากแล้ว อยากจะสร้างขึ้น มาใหม่ให้คงอยู่ยาวนาน จากการศึกษาพบว่าสแตนเลส เป็นวัสดุที่สามารถอยู่ได้เป็นพันปี ในขณะที่ปูนจะมีอายุอยู่เป็นร้อยปี ท่านจึงตัดสินใจออกแบบโบสถ์สแตนเลส ขึ้นมา พร้อมกับหาบริษัทรับเหมาก่อสร้าง และเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนเมษายน 2552 เสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2553โดยเจ้าอาวาสเป็นผู้ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างเองอย่างใกล้ชิด ใช้งบประมาณ 50 ล้านบาท อุโบสถ กว้าง 7.50 เมตร ความยาม 18 เมตร ความสูง 6.50 เมตร
โบสถ์สเตนเลส แปดริ้ว
อุโบสถสเตนเลส หลังนี้ ถือว่าสำเร็จได้ด้วยแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชน ซึ่งมาบริจาคเงินโดย ทางวัดไม่ได้ บอก บุญเรี่ยไร ใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับอุโบสถสแตนเลส หลังนี้ สร้างบนฐานคอนกรีตสูงจากพื้นดิน ด้วยฝีมือและ แรงงาน ของ พระลูกวัด มีรั้วสแตนเลส ลายธรรมจักรประดับ เสาหงส์คาบโคมไฟโดยรอบ ตัวอุโบสถสร้างจาก สแตนเลส ทั้งหลัง ยกเว้นพื้นที่ปูด้วยหินแกรนิต ด้านหน้ามี พระสิวลี ประดิษฐานอยู่ ส่วนด้านหลังมีพระพุท มหา ลาภประดิษฐาน เป็นประธาน ซึ่งกำลังรอช่างจากทาง ภาคเหนือมาประดับ อัญมณีต่างๆ หากเสร็จสมบูรณ์แล้ว คง จะงดงามมาก โบสถ์หลังนี้มีประตูเข้าทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง ด้านละ 2 ช่อง เหนือช่องประตูเป็น ภาพพระพุทธ โสธร ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ทำจากสแตนเลส ขึ้นรูป และอ็อคอาร์กอน หน้าบันและ หน้าต่างเป็นรูปพระพุทธเจ้า และเทวดา ต่างๆ ด้วยเทคนิคกัดกรดและลงสีเหลือง ส่วนด้านนอกรอบอุโบสถแกะ ลายสแตนเลส เป็นรูป พระอรหันต์ 80 องค์ ชายล่างเป็นภาพแสดงเสวยชาติของ พระพุทธเจ้า โดยวิธีพ่นแอร์บรัช เช่นเดียวกับภาพชาดก 10 ชาติของ พระพุทธเจ้าในอุโบสถ
โบสถ์สเตนเลส แปดริ้ว โบสถ์สเตนเลส แปดริ้ว
โบสถ์สเตนเลส แปดริ้ว โบสถ์สเตนเลส แปดริ้ว
โบสถ์สเตนเลส แปดริ้ว โบสถ์สเตนเลส แปดริ้ว
โบสถ์สเตนเลส แปดริ้ว โบสถ์สเตนเลส แปดริ้ว
1. พระพุทธมหาลาภ
โบสถ์สเตนเลส แปดริ้ว โบสถ์สเตนเลส แปดริ้ว
โบสถ์สเตนเลส แปดริ้ว โบสถ์สเตนเลส แปดริ้ว
2. ภาพกิจกรรมฝาผนังใช้วิธีการ air brush เป็นภาพพุทธชาติ 10 ชาติ
โบสถ์สเตนเลส แปดริ้ว โบสถ์สเตนเลส แปดริ้ว
2. ประตูหน้าต่างสเตนเลส ลงลายสีทอง รูปเทวดาและรูปพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีการกัดกรงลงสีทอง
โบสถ์สเตนเลส แปดริ้ว โบสถ์สเตนเลส แปดริ้ว
1. ภาพลายฉลุสเตนเลส รูปพระอรหัต์ 90 องค์
โบสถ์สเตนเลส แปดริ้ว โบสถ์สเตนเลส แปดริ้ว
1.โดยรถยนต์ส่วนตัว
จากกรุงเทพผ่านฉะเิชิงเทราวิ่งเข้าอำเภอบางคล้า ไปทางเดียวกับวัดวัดสมานรัตนาราม ผ่านปาททางเข้าวัดสมาน ตรงไปเรื่อยๆ จะเห็นป้ายวัดหัวสวนเลี้ยว ซ้ายเข้าไปในซอยเล็กๆ็จะเจอวัด
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook