อุทยานแห่งชาติพระพิฆเนศองค์ยืน  ตั้งอยู่ใน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา  ภายในอุทยานประดิษฐานองค์พระพิฆเนศองค์ยืน เนื้อสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความสูง 30 เมตร หากรวมแท่นประดิษฐานจะมีความสูงรวมกันเกือบ 40 เมตร  โดดเด่นท่ามกลาง ธรรมชาติของสวนเกษตรของชาวบ้าน  เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทย เนื่องจากประติมากรรมของ พระพิเนศ องค์นี้มีสิ่งที่โดดเด่น คือ พระหัตถ์ทั้ง 4 ถือ พืชพรรณและธัญญาหาร ดังนี้ กล้วย ยอดอ้อย มะม่วง ขนุน  และที่พระบาทมีหนูกอด ลูกมะพร้าวซึ่งมีความหมาย คือ ความอุดมสมูบรณ์ของแผ่นดิน ซึ่งการจัดสร้างจะต้องมีการหล่อในแต่ละส่วนขององค์พระพิฆเนศ จำนวนทั้งสิ้น 854 ชิ้น ในแต่ละครั้งที่หล่อชิ้นส่วนองค์พระพิฆเนศจะมีพระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต และในการหล่อ องค์พระพิฆเนศวาระต่างๆ มีการอัญเชิญเทพอย่างถูกต้องตามหลักพิธีกรรม

บริเวณรอบองค์พระพิฆเนศมีซุ้มจัดบูชาพระพิฆเนศ ติดๆกันสามารถกราบไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย  เทพเจ้าผู้ประทานโชคลาภ พระแม่กวนอิมเทพเจ้าผู้ประทานความเมตตา  เทพเจ้าตี่จั่งอ้วง หรือ เต่จงอ๋อง พระกษิติครรภโพธิสัตว์ หรือเทพเจ้าผู้ไถ่บาป

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว
จากตัวเมืองฉะเชิงเทรา วิ่งตามถนนศุภกิจผ่านตลาดบ้านใหม่ ผ่านวัดเล่งฮกยี่ เลี้ยวที่แยกขวาไปทางอำเภอคลองเขื่อน ตรงมา 9 กิโลเมตรจะมีทางเลี้ยวขวาผ่านสวนปาล์มฟาร์มนกทางขวามือ ตรงมาจากสวนปาล์มฟาร์มนกอีก 1.8 กิโลเมตร จะมีทางเลี้ยวขวา ไปตามทางอีก 2.3 กิโลเมตรก็ถึงอุทยานพระพิฆเนศ มีที่จอดรถกว้างขวาง
พระพิฆเนศองค์ยืน ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศองค์ยืน ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศองค์ยืน ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศองค์ยืน ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศองค์ยืน ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศองค์ยืน ฉะเชิงเทรา
ขอบคุณแผนที่จากวัดสมานรัตนาราม
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook